Skip to content
 • 3.9.0
 • db8d06d
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag
 • 3.9.0
 • db8d06d
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag

@budziam budziam released this Feb 5, 2020 · 1 commit to master since this release

WYMAGA SKLEPU W WERSJI CONAJMNIEJ v3.11.0

Lista zmian

 1. Wsparcie dla nowego systemu cen
 2. Naprawa odczytywania długich odpowiedzi dla zapytań HTTP
 3. Ustawienie charsetu połącznia z bazą na utf8mb4
Assets 5
You can’t perform that action at this time.