Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklep SMS Build Release

Plugin SOURCEMOD do Sklepu SMS, który umożliwia dokonywanie zakupow z serwera.

Instrukcja instalacji

Wymagania

  • SOURCEMOD 1.7.3+
  • Moduł System2

Lista obsługiwanych gier

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Team Fortress 2 - nietestowane
  • Left 4 Dead 2 - nietestowane

Lista domyślnie dostępnych usług

  • VIP
  • VIP PRO
  • Rezerwacja Nicku
  • Rezerwacja Slota
  • Niestandardowe usługi oparte na nadawaniu graczowi flag ( np. klasy Premium ) - Instrukcja

Komendy konsoli

ss_reload

Przeładowuje konfigurację serwera.

ss_reload_services

Przeładowuje usługi graczy.

Komendy chatu

!shopsms

Otwiera menu sklepu

CVARs

shopsms_commercial "1"

Włącza (1) / wyłącza (0) wyświetlanie informacji o sklepie na chacie.

shopsms_shop_commands "shopsms,sklepsms"

Lista komend oddzielonych przecinkiem, które można wpisać na chacie, w celu wyświetlenia menu sklepu.

shopsms_token ""

Token serwera np. 6a89b488209677dc4647c8fece299139.

shopsms_url ""

Pełny adres URL sklepu np. https://sklep.sklep-sms.pl.