@budziam budziam released this Oct 25, 2018 · 4 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Naprawa wysyłania zapytania do ipinfo
 2. Umożliwienie przekierowywania na stronę płatności metodą http GET
 3. Aktualizacja wartości license_login przy zmianie tokenu

@budziam budziam released this Oct 23, 2018 · 10 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Zmiana systemu autoryzacji, więcej informacji: https://github.com/gammerce/sklep-sms/wiki/Zmiana-systemu-autoryzacji-licencji
 2. Naprawienie błędów z wyszukiwaniem w panelu admina

@budziam budziam released this Sep 9, 2018 · 16 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Naprawa błędu w obsłudze cssetti i gosetti
 2. Logowanie więcej informacji do sentry
 3. Informowanie użytkowników, że apache2 to jedyny, wspierany serwer http

@budziam budziam released this Aug 9, 2018 · 21 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Pozbycie się globalnych zmiennych
 2. Pozbycie się większości globalnych stałych
 3. TESTY
 4. Dockeryzacja
 5. Monitorowanie błędów poprzez Sentry

@budziam budziam released this Jun 28, 2018 · 81 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Zmiana numeru SMS dla API CSSETTI

@budziam budziam released this Jan 21, 2018 · 84 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Strona korzysta teraz z bezpiecznego połączenia
 2. Naprawiono API hostplay
 3. Naprawiono błąd z kupowaniem usług przez serwer

@budziam budziam released this Jan 19, 2018 · 89 commits to master since this release

Assets 3

Lista zmian

 1. Przerobiono system aktualizacji / instalacji
 2. Dostosowano kod do nowego sposobu dystrybuowania aktualizacji
 3. Dodano wsparcie dla PHP 7.0
 4. Naprawiono obsługę przelewów korzystających z systemu TPay
 5. Dodano obsługę GoSetti