Skip to content

@budziam budziam released this Feb 6, 2020

WYMAGA AKTUALIZACJI PLUGINÓW DO NAJNOWSZEJ WERSJI !!

Przed aktualizacją

  1. W przypadku korzystania z niestandardowych funkcjonalności (własne szablony, serwisy, metody płatności) zapoznaj się z artykułem: 3.11.0 breaking changes
  2. Wykonaj kopię zapasową bazy danych !!!

Lista zmian

  1. Możliwość ustawienia osobnych cen dla SMS i dla przelewu
  2. Rozróżnianie stawek prowizji SMS - #103
  3. Wsparcie dla PHP 7.4
  4. Dodano strony błędów
  5. Naprawiono błąd, gdy serwer SM korzystał z niestandardowej platformy SMS
  6. Naprawiono błąd z instalacją sklepu w dedykowanym folderze
  7. Ulepszony system walidacji danych
  8. Wsparcie dla znaków UTF-8 #108
Assets 3
You can’t perform that action at this time.