Michał Budziak edited this page Sep 14, 2018 · 1 revision

Dlaczego sklep nie ma udostępnionego kodu źródłowego?

Kod silnika nie jest udostępniany publicznie, ponieważ w innym wypadku licencja nie miałaby racji bytu. Każdy mógłby bezproblemowo ją obejść.

Gdzie mogę zobaczyć jak wygląda ten sklepik "na żywo"?

Skrypt internetowy dostępny jest pod adresem: demo.sklep-sms.pl. Dane admina - Login: admin, Hasło: abc123

VIPy wykupione w sklepiku nie działają na serwerze. Co zrobić?

Prawdopodobnie nie dodano w pliku plugins.ini wpisu sklep_sms.amxx zaraz po pluginie AMXBansa.

Opcja kupienia VIPa jest nieaktywna. Dlaczego?

Plugin sprawdza, czy dany gracz nie posiada już przypadkiem takich flag, jakie chce wykupić. Jeżeli tak jest, to wtedy dana opcja jest nieaktywna.

Dlaczego po uruchomieniu / restarcie serwera występuje błąd: Error 41?

Prawdopodobnie w pliku sklep_sms.cfg podano jako host wartość "localhost" zamiast IP strony WWW sklepu.

Dlaczego co jakiś czas pojawia się błąd: [MySQL] Thread worker was unable to start?

Błąd ten spowodowany jest wadliwym modułem SQLx. Zazwyczaj pojawia się, gdy serwerowi brakuje pamięci operacyjnej ( RAM ). Rozwiązaniem jest restart serwera w celu "przeczyszczenia" pamięci.

Jak znaleźć API w konkretnych serwisach?

PUKAWKA

 • Logujemy się do panelu na pukawce
 • Wybieramy nagłówek Portfel
 • Wybieramy z prawej strony pozycję SMS API
 • Nasz klucz API znajduje się na początku ( Twój indywidualny klucz API: xxxxxxxxxxxxxx )

ZABIJAKA

 • Logujemy się do panelu na zabijace
 • Wybieramy nagłówek Moje Konto
 • Nasz klucz API znajduje się na dole strony ( Klucz API: xxxxxxxxxxxxxx )

W logach serwera pojawia się komunikat: "Error 10 - Wystąpił blad".

Błąd ten spowodowany jest niepoprawnym podaniem adresu sklepu w ustawieniach na stronie WWW.

Zamiast sklepu wyświetla się napis "Coś poszło nie tak podczas łączenia się z serwerem weryfikacyjnym.".

Prawdopodobnie podano błędne dane licencji podczas instalacji / zmiany ustawień sklepu. Aby to naprawić, przejdź do panelu admina ( adres_sklepu.pl/admin.php ) i w zakładce Ustawienia zmień dane licencji. Możliwe też jest, że IP Twojego serwera zostało zablokowane. W takim przypadku musisz zgłosić się do mnie, abym dodał IP serwera do listy wyjątków.

Cały wygląd się popsuł, nie ma tła i wszystko jest nie na swoim miejscu.

Ustawiono błędny adres sklepu. W celu naprawienia problemy, należy wejść do bazy danych -> tabela ss_settings. Szukamy wiersza w którym wartość kolumny key to 'shop_url'. W tym wierszu edytujemy kolumnę value i podajemy w niej prawidłowy adres url sklepu, lub całkowicie go usuwamy, a w panelu admina podajemy go jeszcze raz.

Gdzie mogę zmienić pełny opis usługi?

Ścieżka do pełnego opisu usługi to: themes/default/services/id_uslugi_desc.html Zamiast folderu default, opis może znajdować się w folderze obecnie używanego motywu.

Po wpisaniu komendy /sklepsms na serwerze, nie wyświetla się usługa ( jedna lub więcej ).

Jest kilka błędów, które mogły to spowodować:

 • Usługa nie została włączona na danym serwerze - zakładka Serwery w Panelu Admina na stronie WWW sklepu
 • Usunięto z PA wszystkie usługi wspierane przez dany serwer. Np. zostawiono tylko usługę VIP a usunięto GOVIP, przez co na serwerze CS GO VIP ne będzie działał.

Która taryfa odpowiada jakiej kwocie SMS? A także jakie taryfy są obsługiwane przez konkretne serwisy płatności?

 • 26 - 0.50 PLN + VAT ( homepay, microsms, simpay, profitsms, cashbill, pukawka )
 • 1 - 1.00 PLN + VAT ( microsms, simpay, mintshost, profitsms, amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, 1s1k )
 • 2 - 2.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
 • 3 - 3.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
 • 4 - 4.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
 • 5 - 5.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
 • 6 - 6.00 PLN + VAT ( microsms, simpay, mintshost, profitsms, amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, 1s1k )
 • 7 - 7.00 PLN + VAT ( microsms, simpay )
 • 8 - 8.00 PLN + VAT ( microsms, simpay )
 • 9 - 9.00 PLN + VAT ( microsms, simpay, mintshost, profitsms, amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, 1s1k )
 • 10 - 10.00 PLN + VAT ( homepay, microsms, simpay, mintshost )
 • 11 - 11.00 PLN + VAT ( homepay, microsms, simpay )
 • 14 - 14.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms )
 • 16 - 16.00 PLN + VAT ( microsms, simpay )
 • 19 - 19.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
 • 20 - 20.00 PLN + VAT ( cashbill, homepay, microsms, simpay )
 • 25 - 25.00 PLN + VAT ( amxx, cashbill, cssetti, pukawka, zabijaka, homepay, microsms, simpay, mintshost, profitsms, 1s1k )
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.