Skip to content

Konfiguracja

Michał Budziak edited this page Jan 12, 2020 · 11 revisions

Instrukcja pokazuje krok po kroku jak prawidłowo przeprowadzić instalację sklepu.

1. Pobieranie

 1. Wchodzimy na stronę repozytorium częsci webowej i pobieramy plik build.zip
 2. W zależności od silnika serwera, który konfigurujemy, wchodzimy do repozytorium AMX Mod X lub SOURCEMOD. Pobieramy plik dla odpowiedniej platformy np. sourcemod-1.9.0.zip

2. Instalacja / Wgrywanie - Web

 1. Wypakowujemy archiwum build.zip i wgrywamy wszystkie pliki na FTP naszej strony WWW.
 2. Ustawiamy odpowiednim folderom uprawnienia do zapisu / edycji. ( chmod 777 lub 755 ).
 3. Odpalamy przeglądarkę i przechodzimy pod adres sklepu.
 4. Naszym oczom ukaże się instalator. Wypełniamy wszystkie pola i klikamy przycisk Instaluj.
 5. Przechodzimy na stronę sklepu.

3. Instalacja / Wgrywanie - Serwer

 1. Wypakowujemy archiwum zip i wgrywamy wszystkie pliki na FTP naszego serwera.

 2. Następnie postępujemy według poniższych instrukcji, zależnie od tego na jaki serwer wgrywamy sklep

  1. AMX Mod X
  2. SOURCEMOD
 3. Jeżeli korzystasz z DirectAdmin lub CPanel pamiętaj, że musisz dodać IP serwera, aby można się z niego było łączyć z bazą danych.

   W celu dodania dostępu do bazy danych z zewnętrznych hostów należy zalogować sie do Directadmin, a następnie:
   
   Zarządzanie MySQL --> Klikamy na nazwę bazy
   W tabelce "Dostęp z hostów" wpisujemy IP serwera z ktorego się łaczymy. Możemy też wpisać "%", aby zezwolić na łączenie się ze wszystkich adresów IP.
   Klikamy "Dodaj Host".
  

4. Konfiguracja

 1. Włączamy stronę z naszym nowozainstalowanym sklepem, logujemy się wpisując dane podane podczas instalacji. Po prawej stronie klikamy Panel Admina. Po załadowaniu się strony logujemy się ponownie. Po zalogowaniu klikamy po lewej stronie zakładkę Ustawienia Sklepu.
 2. Obowiązkowo wypełniamy poniższe pola. Bez tego sklep nie będzie działał prawidłowo !!
  1. Adres sklepu
  2. Domyślna platforma płatności SMS
 3. Przy tworzeniu nowej platformy płatności przydatne może okazać zapoznanie z: Jak znaleźć API w konkretnych serwisach pkt. 7
 4. W zakładce Serwery dodajemy te serwery na których zostanie uruchiomiony sklep.
 5. W zakładce Taryfy, pole prowizja oznacza koszt przy płatności za pomocą przelewu.
  Lista taryf: Która taryfa odpowiada jakiej kwocie SMS? A także jakie taryfy są obsługiwane przez konkretne serwisy płatności?
 6. W zakładce Cennik podajemy ceny poszczególnych usług, ich ilość oraz na których serwerach dana cena ma obowiązywać.

5. Reszta

 1. Do prawidłowego funkcjonowania sklep wymaga dodania zadania do cronjob'a. Będziemy do tego potrzebować kod wygenerowany podczas instalacji. Wchodzimy do bazy danych, następnie do tabeli ss_settings. Szukamy wiersza z wartością kolumny key random_key. Kopiujemy zawartość kolumny value. Do cronjoba dodajemy następujące polecenie

  /usr/bin/wget -O /dev/null http://adres_sklepu.pl/cron?key=zwartosc_kolumny_value

  Zadanie najlepiej ustawić na wykonywanie się co 10 minut.

 2. Przed oddaniem sklepu do użytku warto wyedytować zakładkę Regulamin oraz Kontakt. W tym celu należy na serwerze FTP wejść do folderu themes/default i znaleźć odpowiednio pliki regulations_desc.html oraz contact.html.

6. Konfiguracja modułów płatności

W celu skonfigurowania modułu płatności należy przejść do zakładki Metody płatności w PA sklepu SMS, a następnie nacisnąć przycisk Edytuj przy danej płatności.

 1. CashBill
 2. TPay
 3. MicroSMS
 4. SimPay
You can’t perform that action at this time.