Konfiguracja płatności CashBill

Michał Budziak edited this page Sep 14, 2018 · 1 revision
  1. Aby skonfigurować płatność sms CashBill, musimy wejść do panelu CashBill. Po lewej stronie w kategorii SMS/MMS wybieramy opcję nowa usługa, a następnie klikamy sms kod automatyczny.
  2. Podajemy potrzebne informacje i klikamy uruchom usługę.
  3. Teraz dla każdej taryfy SMS musimy ustawić wartość pola Adres IP serwera akceptującego kody na adres IP serwera, na którym stoi strona WWW sklepu.
  4. Aby skonfigurować płatność internetową CashBill, musimy wejść w zakładkę nowy sklep internetowy w kategorii Płatności gdzie wybieramy Punkt Płatności Sklep Internetowy. Formularz wypełniamy według tego co poniżej:
Adres URL sklepu -> URL naszego sklepu
Platforma sklepowa -> Inna platforma / rozwiązanie dedykowane
Rodzaj interfejsu komunikacji -> Prosty Formularz HTML
Adres powrotu przeglądarki -> URL naszego sklepu i do tego dopisujemy /index.php?pid=transfer_finalized
Adres serwerowego potwierdzenia transakcji -> URL naszego sklepu i do tego dopisujemy /transfer_finalize.php?service=cashbill

Resztę pól uzupełniamy według własnego uznania. Następnie klikamy uruchom usługę.

  1. W sklepie SMS w PA w zakładce Metody płatności, gdy edytujemy płatność cashbill mamy do uzupełnienia 3 pola.
  • SERVICE - pole to uzupełniamy, gdy konfigurujemy płatność przelewem. Wpisujemy tutaj wartość pola Identyfikator Punktu Płatności
  • KEY - to co wyżej, tylko że podajemy tutaj wartość pola Klucz Punktu Płatności
  • KOD SMS - pole to uzupełniamy, gdy konfigurujemy płatność SMSem. Wpisujemy tutaj kod sms który należy wpisywać jako treść SMSa.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.