Skip to content

Zakup usługi przy użyciu portfela z poziomu serwera

Michał Budziak edited this page Dec 16, 2019 · 1 revision

Wraz z wersją sklepu 3.9.0 pojawiła się możliwość kupowania usług na serwerze za środki zgromadzone w sklepowym portfelu.

Jak kupować portfelem

Należy pamiętać, że zakupy przy użyciu portfela mogą wykonywać jedynie użytkownicy posiadający SteamID.

  1. Identyfikator SteamID należy zapisać w profilu swojego konta na stronie sklepu (zakładka Profil).
  2. Po zmianie mapy opcja zakupu przy pomocy portfela zostanie aktywowana.