Zmiana systemu autoryzacji licencji

Michał Budziak edited this page Oct 23, 2018 · 3 revisions

Najnowsza wersja sklepu wprowadza zmiany w systemie autoryzacji licencji. W tym wpisie dowiesz się, co jest przyczyną tej zmiany, jaki ma ona wpływ na korzystanie ze sklepu oraz co się w związku z tym zmienia.

Na czym polega zmiana?

Dotychczas każdy sklep autoryzował się przy pomocy loginu oraz hasła, które wprowadzane były w ustawieniach sklepu np. lic_001 / supertajnehasło. Od teraz do autoryzacji będzie wymagany jeden, unikalny token wygenerowany dla każdej licencji.

Po co ta zmiana?

Dotychczasowy system autoryzacji posiadał limit 999 licencji. Przy próbie wygenerowania licencji o identyfikatorze lic_1000 system uległby awarii. Gdy tworzyłem ten sklep, nie myślałem, że kiedykolwiek uda się sprzedać taką ich ilość. W związku z tym nie został on dostosowany do takiej sytuacji.

Dlatego też system autoryzacji wymagał przepisania na nowo. Został on teraz tak przemyślany, by już nigdy nie pojawił się problem z limitem licencji.

Jaki jest wpływ na korzystanie ze sklepu?

Żadna. Zmiana jest całkowicie wstecznie kompatybilna, co oznacza, że wszystkie sklepy powinny nadal prawidłowo funkcjonować.

Jednakże! Jeżeli zapomnicie hasła, będziecie chcieć je zmienić, kupić nową licencję lub przedłużyć aktualną będzie musieli posłużyć się nowymi danymi.

Zmiana hasła / Regeneracja tokenu

Od teraz "zmiana hasła" polega na ponownym wygenerowaniu tokenu licencji. W tym celu należy nacisnąć przycisk Wygeneruj nowy token

Aby skorzystać z nowego tokenu należy w ustawieniach sklepu zmienić login i hasło na następujące

Login: license
Hasło: wasz nowo wygenerowany token

Zakup nowej licencji

Podczas zakupu nowej licencji zamiast loginu i hasła otrzymacie Identyfikator oraz Token. Identyfikator zawsze można znaleźć w zakładce Moje obecne usługi. Natomiast token jest tajny i widoczny tylko raz podczas zakupu. W związku z tym NALEŻY go sobie zapisać. Później nie będzie możliwości odzyskania go, jedynie wygenerować ponownie.

Wprowadzenie danych autoryzacyjnych w sklepie odbywa się w ten sam sposób jak przy regeneracji tokenu.

Przedłużenie licencji

Do przedłużenia licencji potrzebujecie od teraz jej Identyfikatora. Jest on dostępny w zakładce Moje obecne usługi

Co się zmienia?

W celu autoryzacji posługujecie się zawsze tokenem. Czy to na forum, czy podczas pobierania plików, czy przy instalacji sklepu.


Jeżeli masz jakieś pytania, pisz śmiało seek@sklep-sms.pl

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.