Spela in program från SVT Play till din dator
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
lib/svt
spec
.gitignore
.rvmrc
ChangeLog
Gemfile
Gemfile.lock
README.en.md
README.md
Rakefile
svt-recorder.gemspec

README.md

VAD OCH VARFÖR

Det här är ett program som tar adressen till en video hos SVT Play eller Play Rapport och spelar in den med högsta upplösningen tillgänglig till en fil på din dator. Populärt kallat "ladda ner".

Det här programmet gjorde jag därför jag vill kunna spela program från SVT Play på min TV, men jag har ingen dator direkt kopplad till TV:n, så jag blir tvungen att först tanka ner programmet för att sedan spela upp det där.

SYSTEMKRAV:

  • Ruby, version 1.8.7 eller senare
  • Rubygems

Installation

För att installera det här programmet så behöver du ha Ruby samt Rubygems installerat.

Linux

Debian/Ubuntu

Om du använder Ubuntu så kom ihåg att använda sudo!

I ett Debian/Ubuntusystem så ser du till att ha det så här:

# aptitude install rubygems

Fedora / RPM-baserat

Installera Rubygems med Yum så tankar det ner Ruby med

# yum install rubygems

Själva programmet

När Ruby och Rubygems är installerat så skriver du:

# gem install svt-recorder

(ibland så heter gem något annat, t ex gem1.8 eller gem1.9)

Och nu är det bara att använda!

Windows

Ladda ner Ruby från http://www.ruby-lang.org/en/downloads/. Jag använde Ruby 1.9.2 RubyInstaller.

OBS! Kryssa i rutan "Add Ruby executables to your PATH" när installationsprogrammet frågar var du vill installera Ruby!

Gå till Kör och skriv in: cmd

I den nya kommandoprompten som kom upp skriv:

> gem install svt-recorder
[... programmet hämtas ned och installeras ...]

Nu kan du använda svt-recorder från kommandoprompten, se nedan på användning.

OBS! Kännt problem att byta namn på filen när programmet frågar i Windows, sätt namnet direkt efter URL:en eller tryck ENTER för att godkänna det föreslagna namnet.

ANVÄNDNING:

svt-recorder <SVT URL> [spara som namn]

Om inget namn är angett så kommer ett namn föreslås baserat på programmets namn.

ATT GÖRA:

  • Göra namngivningen av filerna mer robust, i dagsläget så accepteras vad som helst som filnamn
  • Olika nedladdningsmetoder? (Inbyggd, wget)
  • Använda rtmpdump för att spela in RTMPE-strömmar (de videos som inte går ner i dagsläget.
  • Återupptagning av nerladdning. Eftersom det redan är uppdelat i "chunks" från SVT Play så blir den delen som behöver laddas ned extra relativt liten i sammanhanget. Finns det något bättre sätt än att loopa igenom HEAD-reqs för att bygga upp till totalen? Eftersom varje chunk har en slumpmässig storlek så går det inte att göra någon slags statistisk analys?
  • Paketera för Debian/Ubuntu och sätt upp ett repo för nerladdning där
  • Se över vad det skulle innebära att göra ett GUI för Windows