Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Newer
Older
100644 162 lines (161 sloc) 6.534 kB
e9c8627 converted fastacount to pipeline format
greg authored
1 > pGFPe/Ler
2 GCGAATGGGACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGC
3 GGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCC
4 AGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCT
5 TTCTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAA
6 TCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGG
7 CACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCAC
8 GTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTTCGCCCTTT
9 GACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTC
10 CAAACTGGAACAACACTCAACCCTATCTCGGTCTATTCTT
11 TTGATTTATAAGGGATTTTGCCGATTTCGGCCTATTGGTT
12 AAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAATTTT
13 AACAAAATATTAACGTTTACAATTTCAGGTGGCACTTTTC
14 GGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTATTTTTCTA
15 AATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAATTAATTCTTA
16 GAAAAACTCATCGAGCATCAAATGAAACTGCAATTTATTC
17 ATATCAGGATTATCAATACCATATTTTTGAAAAAGCCGTT
18 TCTGTAATGAAGGAGAAAACTCACCGAGGCAGTTCCATAG
19 GATGGCAAGATCCTGGTATCGGTCTGCGATTCCGACTCGT
20 CCAACATCAATACAACCTATTAATTTCCCCTCGTCAAAAA
21 TAAGGTTATCAAGTGAGAAATCACCATGAGTGACGACTGA
22 ATCCGGTGAGAATGGCAAAAGTTTATGCATTTCTTTCCAG
23 ACTTGTTCAACAGGCCAGCCATTACGCTCGTCATCAAAAT
24 CACTCGCATCAACCAAACCGTTATTCATTCGTGATTGCGC
25 CTGAGCGAGACGAAATACGCGATCGCTGTTAAAAGGACAA
26 TTACAAACAGGAATCGAATGCAACCGGCGCAGGAACACTG
27 CCAGCGCATCAACAATATTTTCACCTGAATCAGGATATTC
28 TTCTAATACCTGGAATGCTGTTTTCCCGGGGATCGCAGTG
29 GTGAGTAACCATGCATCATCAGGAGTACGGATAAAATGCT
30 TGATGGTCGGAAGAGGCATAAATTCCGTCAGCCAGTTTAG
31 TCTGACCATCTCATCTGTAACATCATTGGCAACGCTACCT
32 TTGCCATGTTTCAGAAACAACTCTGGCGCATCGGGCTTCC
33 CATACAATCGATAGATTGTCGCACCTGATTGCCCGACATT
34 ATCGCGAGCCCATTTATACCCATATAAATCAGCATCCATG
35 TTGGAATTTAATCGCGGCCTAGAGCAAGACGTTTCCCGTT
36 GAATATGGCTCATAACACCCCTTGTATTACTGTTTATGTA
37 AGCAGACAGTTTTATTGTTCATGACCAAAATCCCTTAACG
38 TGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAG
39 ATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAA
40 TCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGT
41 GGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCG
42 AAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTG
43 TCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAA
44 CTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTG
45 TTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTA
46 CCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCA
47 GCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGC
48 TTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGC
49 GTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAA
50 GGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGA
51 GAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATC
52 TTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCG
53 TCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGG
54 AAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCT
55 TTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATC
56 CCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGA
57 GCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCG
58 AGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTA
59 TTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTCACACCGCATA
60 TATGGTGCACTCTCAGTACAATCTGCTCTGATGCCGCATA
61 GTTAAGCCAGTATACACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGG
62 TCATGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGC
63 GCCCTGACGGGCTTGTCTGCTCCCGGCATCCGCTTACAGA
64 CAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGT
65 TTTCACCGTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCTGCGGTA
66 AAGCTCATCAGCGTGGTCGTGAAGCGATTCACAGATGTCT
67 GCCTGTTCATCCGCGTCCAGCTCGTTGAGTTTCTCCAGAA
68 GCGTTAATGTCTGGCTTCTGATAAAGCGGGCCATGTTAAG
69 GGCGGTTTTTTCCTGTTTGGTCACTGATGCCTCCGTGTAA
70 GGGGGATTTCTGTTCATGGGGGTAATGATACCGATGAAAC
71 GAGAGAGGATGCTCACGATACGGGTTACTGATGATGAACA
72 TGCCCGGTTACTGGAACGTTGTGAGGGTAAACAACTGGCG
73 GTATGGATGCGGCGGGACCAGAGAAAAATCACTCAGGGTC
74 AATGCCAGCGCTTCGTTAATACAGATGTAGGTGTTCCACA
75 GGGTAGCCAGCAGCATCCTGCGATGCAGATCCGGAACATA
76 ATGGTGCAGGGCGCTGACTTCCGCGTTTCCAGACTTTACG
77 AAACACGGAAACCGAAGACCATTCATGTTGTTGCTCAGGT
78 CGCAGACGTTTTGCAGCAGCAGTCGCTTCACGTTCGCTCG
79 CGTATCGGTGATTCATTCTGCTAACCAGTAAGGCAACCCC
80 GCCAGCCTAGCCGGGTCCTCAACGACAGGAGCACGATCAT
81 GCGCACCCGTGGGGCCGCCATGCCGGCGATAATGGCCTGC
82 TTCTCGCCGAAACGTTTGGTGGCGGGACCAGTGACGAAGG
83 CTTGAGCGAGGGCGTGCAAGATTCCGAATACCGCAAGCGA
84 CAGGCCGATCATCGTCGCGCTCCAGCGAAAGCGGTCCTCG
85 CCGAAAATGACCCAGAGCGCTGCCGGCACCTGTCCTACGA
86 GTTGCATGATAAAGAAGACAGTCATAAGTGCGGCGACGAT
87 AGTCATGCCCCGCGCCCACCGGAAGGAGCTGACTGGGTTG
88 AAGGCTCTCAAGGGCATCGGTCGAGATCCCGGTGCCTAAT
89 GAGTGAGCTAACTTACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCC
90 CGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGCATTAA
91 TGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTG
92 GGCGCCAGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCA
93 ACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTG
94 CAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAA
95 TCCTGTTTGATGGTGGTTAACGGCGGGATATAACATGAGC
96 TGTCTTCGGTATCGTCGTATCCCACTACCGAGATATCCGC
97 ACCAACGCGCAGCCCGGACTCGGTAATGGCGCGCATTGCG
98 CCCAGCGCCATCTGATCGTTGGCAACCAGCATCGCAGTGG
99 GAACGATGCCCTCATTCAGCATTTGCATGGTTTGTTGAAA
100 ACCGGACATGGCACTCCAGTCGCCTTCCCGTTCCGCTATC
101 GGCTGAATTTGATTGCGAGTGAGATATTTATGCCAGCCAG
102 CCAGACGCAGACGCGCCGAGACAGAACTTAATGGGCCCGC
103 TAACAGCGCGATTTGCTGGTGACCCAATGCGACCAGATGC
104 TCCACGCCCAGTCGCGTACCGTCTTCATGGGAGAAAATAA
105 TACTGTTGATGGGTGTCTGGTCAGAGACATCAAGAAATAA
106 CGCCGGAACATTAGTGCAGGCAGCTTCCACAGCAATGGCA
107 TCCTGGTCATCCAGCGGATAGTTAATGATCAGCCCACTGA
108 CGCGTTGCGCGAGAAGATTGTGCACCGCCGCTTTACAGGC
109 TTCGACGCCGCTTCGTTCTACCATCGACACCACCACGCTG
110 GCACCCAGTTGATCGGCGCGAGATTTAATCGCCGCGACAA
111 TTTGCGACGGCGCGTGCAGGGCCAGACTGGAGGTGGCAAC
112 GCCAATCAGCAACGACTGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCC
113 ACGCGGTTGGGAATGTAATTCAGCTCCGCCATCGCCGCTT
114 CCACTTTTTCCCGCGTTTTCGCAGAAACGTGGCTGGCCTG
115 GTTCACCACGCGGGAAACGGTCTGATAAGAGACACCGGCA
116 TACTCTGCGACATCGTATAACGTTACTGGTTTCACATTCA
117 CCACCCTGAATTGACTCTCTTCCGGGCGCTATCATGCCAT
118 ACCGCGAAAGGTTTTGCGCCATTCGATGGTGTCCGGGATC
119 TCGACGCTCTCCCTTATGCGACTCCTGCATTAGGAAGCAG
120 CCCAGTAGTAGGTTGAGGCCGTTGAGCACCGCCGCCGCAA
121 GGAATGGTGCATGCAAGGAGATGGCGCCCAACAGTCCCCC
122 GGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCCGAAACAAGCG
123 CTCATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCCATCGG
124 TGATGTCGGCGATATAGGCGCCAGCAACCGCACCTGTGGC
125 GCCGGTGATGCCGGCCACGATGCGTCCGGCGTAGAGGATC
126 GAGATCTCGATCCCGCGAAATTAATACGACTCACTATAGG
127 GGAATTGTGAGCGGATAACAATTCCCCTCTAGAAATAATT
128 TTGTTTAACTTTAAGAAGGAGACTCGAGATGAATATGGAA
129 ACTAATTCACATACAACAAGTCCATACATTCAGCTTATAG
130 AGCAAATTGCAGTTCTACAGCAGGAAGCAAAGCGACTGCG
131 AGAGCAGGAAGTTCAAAGTGTAATTGAGTCGATTCAGAAG
132 CAGATTACTTATTACAATATAACCTTACAAGAGCTGGGAT
133 ATACTAATGTGCCTGATGATGGACTCGCTCGCCGGAACTC
134 ATCGAAAGGTGTTTACTACCGCAATGAAGAAGGGCAGACC
135 TGGTCGGGCGTAGGCCGACAGCCACGCTGGCTTAAAGAAG
136 CACTGTTGAATGGAATGAAGAAAGAAGATTTTCTTGTGAA
137 GGACACTGAAGAAGAAATAATACCGCTGAAAAATATTGGT
138 ACCGGATCCGAAAACCTGTACTTCCAGGGTCAATTCAGCA
139 AAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGT
140 TGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTC
141 AGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACATACGGAAAACTCA
142 CCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCC
143 ATGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACCTATGGTGTTCAA
144 TGCTTTTCCCGTTATCCGGATCACATGAAACGGCATGACT
145 TTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACG
146 CACTATATCTTTCAAAGATGACGGGAACTACAAGACGCGT
147 GCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTA
148 TCGAGTTAAAGGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACAT
149 TCTCGGACACAAACTAGAGTACAACTATAACTCACACAAT
150 GTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAG
151 CTAACTTCAAAATTCGCCACAACATTGAAGATGGTTCCGT
152 TCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGC
153 GATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGA
154 CACAATCTGCCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGCGTGA
155 CCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATT
156 ACACATGGCATGGATGAGCTCTACAAAAAGCTTGCGGCCC
157 ATCATCATCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAA
158 CAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCT
159 GAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGG
160 TCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGAACTATATCCGG
161 AT
Something went wrong with that request. Please try again.