инфраструктура

Damjan Georgievski edited this page Oct 28, 2018 · 1 revision

Online инфраструктура

(што имаме)

 • spodeli.org (DNS dreamhost)
 • spodeli.blog.mk
 • spodeliznaenje.blogspot.com (blog.spodeli.org)
 • wiki.lugola.net (mediawiki - dreamhost/стама)
  • на викито има историја на 2с.мк, слободен софтвер заедница и сл. од 1999 па наваму
 • slobodensoftver.org.mk (drupal - dreamhost/стама)
 • mail.slobodensoftver.org.mk (google apps + docs + calendar)
 • lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members (mailman/vpsfree.cz)
 • flickr.com/photos/spodeliznaenje/
 • groups.google.com/group/spodeli-prostor (хаклаб КИКА)
 • planet.softver.org.mk (planet - webfaction/глиша)
 • irc:chat.freenode.net/#lugola
 • irclogger.softver.org.mk (irclogger - webfaction/глиша)
 • bugs.spodeli.org (redmine)

Domain-и

 • slobodensoftver.org.mk
 • softver.org.mk
 • freesoftware.org.mk
 • opensource.org.mk
 • ossm.org.mk
 • linux.net.mk
 • spodeli.org
 • vmetni.com (paste.softver.org.mk - a couchapp - iriscouch)

Што треба да се прави

 • wiki.spodeli.org
  • сајт(че) со вики-историјата - јаваскрипт + фенси-шменси презентација
 • slobodensoftver.org.mk
  • За нас + на сите јазици
 • еден сајт (блог) за хаклаб to rule them all
  • blogspot for sure
  • домејнот ќе биде blog.spodeli.org
  • spodeliznaenje.blogspot.com исто автоматски редиректира
 • што се треба да има?
  • календар
  • листа на активности - линкуваат до што?
  • tag cloud-от што?
  • основни информации, кои се?
   • Што
   • Каде? мапиче линк до големата мапа
   • Како?.. како да учествувам
   • контакт: irc, мејл листа, google група, rss, info@слободенсофтвер
   • коцка со слики, слики од каде?
   • од Flick account + tag?
 • дали feed-от го ставаме на slobodensoftver.org.mk?
 • што со spodeli.blog.mk? не се ажурира, нема api.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.