Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5984 lines (4658 sloc) 146 KB
# Finnish translations for geany.
# Copyright (C) 2007-2011 geany's development team.
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Harri Koskinen <harri@fastmonkey.fi>, 2007-2011.
# Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-27 14:14+0200\n"
"Last-Translator: Harri Koskinen <reg2009@fastmonkey.fi>\n"
"Language-Team: Finnish\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integroitu ohjelmointiympäristö"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Nopea ja kevyt GTK2-pohjainen ohjelmointiympäristö"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Muokkaa"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "Mu_otoile"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "_Lisää"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Lisää _ChangeLog-merkintä"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Lisää _funktion kuvaus"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Lisää usean _rivin kommentti"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Lisää"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Lisää _ylätunniste"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Lisää _GPL-lisenssimerkintä"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Lisää _BSD-lisenssimerkintä"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Lisää _päivämäärä"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "näkymätön"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Lisää \"in_clude <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
#, fuzzy
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Lisää vaihtoehtoinen tyhjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Etsi"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Avaa val_ittu tiedosto"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "_Etsi avoimista"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "_Etsi asiakirjasta"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Näytä t_unnisteen määritys"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "_Kontekstitoiminto"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Perus"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Säilytä sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Seuraa sulkeita"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Lataa edellisen istunnon tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Avaa edellisen istunnon tiedostot käynnistäessä"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Lataa virtuaalipäätteen tuki"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Ladataanko virtuaalipääte (VTE) käynnistyksen yhteydessä. Poista valinta, "
"jollet sitä tarvitse."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Ota liitännäistuki käyttöön"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Käynnistys</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Muista ikkunan sijainti ja koko"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Tallentaa ikkunan sijainnin ja koon ja palauttaa ne käynnistäessä"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Vahvista ohjelman sulkeminen"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Varmistaa poistuessa, että sovelluksen saa sulkea"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Sulkeminen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Oletuspolku:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Tiedostokansio, joka avataan tiedostoja avatessa ja tallentaessa. Polun "
"täytyy olla täydellinen. Jätä tyhjäksi, jos haluat käyttää polkuna nykyistä "
"työkansiota."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Projektitiedostot:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Oletuskansio, kun avataan projektitiedostoja"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Lisäpolku liitännäisille:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany etsii liitännäisiä yleisestä asennuspolusta ja asetuskansiostaan sekä "
"tähän syöttämästäsi polusta. Jätä halutessasi tyhjäksi."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Polut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Käynnistys"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Äänimerkki käännöksen valmistuessa ja virhetilanteissa"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Jos valitset tämän, sovellus ilmoittaa käännöksen valmistumisesta ja "
"virhetilanteista äänimerkillä."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Tuo tilaviestit näkyviin uuden viestin tullessa"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Näytä tilaviestivälilehti (ikkunan alareunan välilehtinäkymässä) uuden "
"tilaviestin saapuessa"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Älä näytä tilaviestejä tilapalkissa"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Piilottaa kaikki viestit tilapalkista. Viestit näytetään kuitenkin "
"tilaviestiruudussa."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Kohdista widgetit automaattisesti (kohdistus seuraa hiirtä)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Kohdistaa automaattisesti hiiren alla olevaan käyttöliittymän osaan. Toimii "
"muokkausruudussa, muistilapulla, työkalupalkin haku- ja siirry riville -"
"kentissä sekä virtuaalipäätteessä."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Käytä Windowsin Avaa/Tallenna dialogeja"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr "Määrittää käytetäänkö Windowsin vaiko GTK:n Avaa/Tallenna dialogeja"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Muut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Jatka aina etsintää tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Jatka aina etsintää tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Jatka etsintää aina tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna, kun käyttäjä "
"napsauttaa \"Etsi seuraava/edellinen\""
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Siirrä kohdistimen alla oleva sana hakukenttään"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Esitäytä kohdistimen alla oleva sana Etsi-, Korvaa- tai Etsi tiedostoista -"
"ikkunan hakukenttään kun valintaa ei ole."
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "\"Etsi tiedostoista\" etsii nykyisen tiedoston kansiosta."
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Haku</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Käytä projektikohtaisia istuntotiedostoja"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Määrittää, tallennetaanko projekteille istuntotiedostot, ja avataanko ne "
"projektin mukana."
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Tallenna projektitiedosto projektin pääkansioon"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, projektitiedosto tallennetaan oletusarvoisesti projektin "
"pääkansioon. Muussa tapauksessa tiedosto tallennetaan kansioon, jossa "
"projektin pääkansio sijaitsee. Tiedostopolun voi tästä asetuksesta "
"riippumatta vaihtaa Uusi projekti -ikkunassa."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projektit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Muut"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Näytä symboliluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö symboliluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Näytä asiakirjaluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö asiakirjaluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Näytä sivupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Sijainti:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Vasen"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Oikea"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Sivupalkki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Symboliluettelo:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Viesti-ikkuna:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editori:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Asettaa viesti-ikkunan kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Asettaa symbolilistan kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Asettaa editorin kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Kirjasimet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Näytä tilapalkki"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö pääikkunan alareunassa tilapalkki"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Käyttöliittymä"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Näytä editorin välilehdet"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Näytä sulkemispainikkeet"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Näyttää tiedostovälilehdissä pienen rastipainikkeen, joka sulkee tiedoston. "
"Vaatii uudelleenkäynnistyksen."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Uusien välilehtien sijainti:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Uudet tiedostovälilehdet lisätään vasempaan reunaan"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Uudet tiedostovälilehdet lisätään oikeaan reunaan"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Valitun välilehden vieressä"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Kaksoisnapsautus piilottaa käyttöliittymän lisäkomponentit"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Suorittaa Näytä->Näytä/Piilota lisäkomponentit -valinnan"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Viimeksi käytetty asiakirja"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Editorin välilehdet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Sivupalkki:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Välilehtien sijainnit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
#, fuzzy
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Välilehdet"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Näytä työ_kalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:106
#, fuzzy
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Työkalupalkki valikon vierellä"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Siirrä työkalupalkki päävalikon viereen säästääksesi pystytilaa"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Muokkaa työkalupalkkia"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Järjestelmän _Oletus"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Kuvat j_a teksti"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Vain _kuvat"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Vain _teksti"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Kuvakkeen tyyli</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Järjestelmän O_letus"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "_Pienet kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "_Erittäin pienet kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Suuret kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Kuvakkeen koko</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Työkalupalkki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Työkalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Rivitys"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Katkaise rivi, kun se saavuttaa ikkunan reunan ja jatka sitä seuraavalla "
"rivillä. Huomaa että suuren tiedoston rivitys vaatii koneelta paljon tehoa."
#: ../data/geany.glade.h:123
#, fuzzy
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "Home-näppäin on \"älykäs\""
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Jos tämä on valittu, home-näppäin siirtää kohdistimen ensin rivin "
"ensimmäisen merkin kohdalle ja vasta toisella painalluksella koko rivin "
"alkuun. Muussa tapauksessa kohdistin siirretään aina rivin alkuun "
"riippumatta sen sijainnista."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Estä valintojen raahaaminen"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Poista käytöstä tekstin raahaaminen ja pudottaminen editori-ikkunaan tai "
"siitä pois"
#: ../data/geany.glade.h:127
#, fuzzy
msgid "Code folding"
msgstr "Salli supistaminen"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Supista/Laajenna rekursiivisesti"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Supista tai laajenna myös kaikki alueen sisältämät kohteet. Shift-näppäin "
"muuttaa käytöksen päinvastaiseksi."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Merkitse käännösvirheet editorissa"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Määrittää, merkitäänkö (aaltoviivalla) rivit, joista kääntäjä antaa "
"varoituksen tai virheilmoituksen"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Rivinvaihto siistii rivin lopun"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Rivinvaihto karsii tyhjän tilan edellisen rivin lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Rivityssarake:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Kommentoinnin ilmaisin:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Merkkijono, joka ilmaisee, että rivi on merkitty kommentiksi tai sen "
"kommentointi poistettiin."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Ominaisuudet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Ominaisuudet"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Leveys:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Yhden sisennyksen leveys merkkeinä"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automaattisisennys:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Tunnista tyyppi tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Määrittää, tunnistetaanko sisennystapa tiedoston sisällöstä avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "_Sarkaimet ja välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Lisää sisennys välilyönteinä, jos se on sarkainta kapeampi, muuten käytä "
"molempia"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Lisää sisennys välilyönteinä"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Sarkaimet"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Sisennys on yhtä kuin sarkain"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Tunnista leveys tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Määrittää, tunnistetaanko sisennystapa tiedoston sisällöstä avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Tapa:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Sarkain sisentää"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Sarkainnäppäin kasvattaa (shift-näppäimen kanssa vähentää) sisennystä sen "
"sijaan että lisäisi sarkainmerkin"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Sisennys</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Katkelman täydennys"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Täydennä määritetty lyhyt merkkiyhdistelmä pidemmäksi merkkijonoksi yhdellä "
"näppäimenpainalluksella"
#: ../data/geany.glade.h:160
#, fuzzy
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "XML-tunnisteiden automaattinen täydennys"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Usean rivin kommenttien jatkaminen"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Jatka automaattisesti usean rivin kommentteja, kun sellaisen sisään lisätään "
"uusi rivi (kielissä kuten C, C++ ja Java)"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Symbolien automaattitäydennys"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Täydennä automaattisesti avoimissa tiedostoissa olevat tunnetut symbolit "
"(kuten funktiot, globaalit muuttujat, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Täydennä automaattisesti kaikki sanat asiakirjassa"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Poista loppuosa sanasta täydennettäessä"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Symboliehdotuksia enintään:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Ehdotusluettelon korkeus:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Automaattisen täydennyksen vaatima merkkimäärä:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotuksia ei näytetä tätä lyhyemmille merkkijonoille"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotusluettelon korkeus riveinä"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotusluettelossa näytettävien kohteiden enimmäismäärä"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Symbolilistan päivitystiheys:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Täydennykset</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Kaarisulkeet ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Sulje kaarisulkeet heti avaavan heti sulkeen syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Heittomerkit ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
#, fuzzy
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Sulje heittomerkit heti avaavan heittomerkin syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Aaltosulkeet { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Sulje aaltosulkeet heti avaavan sulkeen kirjoittamisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Hakasulkeet [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Sulje hakasulkeet heti avaavan sulkeen syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Lainausmerkit \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Sulje lainausmerkit heti avaavan lainausmerkin syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Sulje lainausmerkit ja sulkeet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Täydennykset"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Käänteiset syntaksivärit"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Näytä sisennysvihjeet"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Näyttää pienet katkoviivat, jotta sisennys olisi helpompaa"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Näytä tyhjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Näytä välilyönnit pisteinä ja sarkaimet nuolina"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Näytä rivinvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Näytä rivinvaihtomerkit rivien lopussa"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Näytä rivinumerot"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Näytä tai piilota rivinumeroreunus"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Näytä merkintäreunus"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Näytä tai piilota rivinumeroiden oikealla puolella pieni reunus, jota "
"käytetään rivien merkitsemiseen"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Pysäytä viimeiselle riville"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
"Määrittää, lopetetaanko vieritys yhden sivun verran asiakirjan viimeisen "
"rivin jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Näyttö</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Sarake:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Väri:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Määrittää liian pitkän rivin ilmaisimen värin"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Värin valitsin"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Pitkän rivin ilmaisin on editorissa näkyvä ohut pystysuora viiva. Se auttaa "
"katkaisemaan liian pitkät rivit. Viiva piirretään kentän arvon määrittämään "
"sarakkeesen, jos se on enemmän kuin 0."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Rivi"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Piirtää editoriin pystysuoran viivan syöttämääsi kohdistimen sijaintiin (ks. "
"alla)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Tausta"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Syöttämäsi kohdistimen sijainnin (ks. alla) jälkeisten merkkien taustaväri "
"asetetaan valintasi mukaan. (Suositeltavaa, jos käytät suhteutettua "
"kirjasinta.)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Käytössä"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Pitkän rivin ilmaisin</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Ei käytössä"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Älä näytä virtuaalisia välilyöntejä"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Vain suorakaiteen muotoisille valinnoille"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Näytä virtuaaliset välilyönnit rivien loppumisen jälkeen ainoastaan "
"tehtäessä suorakaiteen muotoista valintaa"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Aina"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Näytä aina virtuaaliset välilyönnit rivin loppumisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuaaliset välilyönnit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Näyttö"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Editori"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Luo uusi asiakirja komentoriviltä"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Luo uusi asiakirja sellaisille komentorivillä annetuille tiedostolle, joita "
"ei ole olemassa"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Oletusarvoinen rivinvaihtomerkki:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Uudet tiedostot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Oletusmerkistö (uusi tiedosto):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Asettaa oletusmerkistön uusille tiedostoille"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Käytä kiinteää merkistöä non-Unicode tiedostoja avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Määrittää, että non-Unicode tiedostojen merkistöä ei tunnisteta "
"automaattisesti, vaan tiedostot avataan käyttäen määritettyä merkistöä "
"(yleensä ei tarpeen)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Oletusmerkistö (olemassa oleville non-Unicode tiedostoille):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Asettaa oletusmerkistön avattaville non-Unicode tiedostoille"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Merkistöt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Tiedoston lopussa aina tyhjä rivi"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Varmistaa, että tiedosto loppuu aina tyhjään riviin"
#: ../data/geany.glade.h:237
#, fuzzy
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Tiedoston lopussa aina tyhjä rivi"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Karsi tyhjä tila rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Poistaa ylimääräiset välilyönnit ja sarkaimet rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Korvaa sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Korvaa kaikki asiakirjan sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Tiedostojen tallennus</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Viimeaikaisten tiedostojen määrä:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Määrittää, montako tiedostoa viimeisimpien tiedostojen luettelo sisältää"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Levyn tarkistusviive:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Asiakirjatiedostojen muutosten tarkistusväli sekunteina. Nolla poistaa "
"tarkkailun käytöstä."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Pääte:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Selain:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Pääteohjelma kuten xterm, gnome-terminal tai konsole (täytyy hyväksyä "
"valitsin \"-e\")"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Suosikkiselaimesi tiedostopolku (ja mahdolliset valitsimet)"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Työkalujen polut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Kontekstitoiminto:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Kontekstitoiminnon komento. Merkintä %s korvataan editorin valinnalla ennen "
"komennon suorittamista."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Komennot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Työkalut"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "kehittäjän sähköpostiosoite"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Kehittäjän nimikirjaimet"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Oletusversio:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Versionumero, joka uudella tiedostolla on luotaessa"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Yrityksen nimi"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Kehittäjä:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Yritys:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Sähköposti:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Nimikirjaimet:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Kehittäjän nimi"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Vuosi:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Päiväys:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Päiväys ja aika:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {datetime} korvaavan päivämäärän ja ajan esitysmuoto. Voit "
"käyttää ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {year} korvaavan vuosiluvun esitysmuoto. Voit käyttää ANSI "
"C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {date} korvaavan päivämäärän esitysmuoto. Voit käyttää "
"ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Mallinetiedot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Mallineet"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "_Vaihda"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Pikanäppäimet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Pikanäppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Komento:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Tulostuskomennon polku (%f korvataan tiedostonimellä)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Käytä ulkoista tulostuskomentoa"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Tulosta rivinumerot"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Lisää rivinumerot tulostetulle sivulle"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Tulosta sivunumerot"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Lisää sivunumerot jokaisen sivun alareunaan. Vie kaksi riviä tilaa."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Tulosta ylätunniste"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Lisää jokaiselle sivulle ylätunnisteen, joka sisältää sivunumeron, "
"tiedostonimen sekä päiväyksen (ks. alla). Vie kolme riviä tilaa."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Tulosta tiedostonimen perusosa"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Tulosta vain tulostettavan tiedoston nimi ilman polkua"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Päiväyksen muoto:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä jokaisen sivun ylätunnisteeseen lisättävän päivämäärän ja ajan "
"esitysmuoto. Voit käyttää ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä "
"merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Käytä GTK:n tulostusta"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Tulostus</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Tulostus"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Kirjasin:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Määrittää pääteruudun kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Päätteen kirjasin:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Edustaväri"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Taustaväri"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Rivipuskurin koko:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Komentotulkki:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Asettaa päätteen tekstin edustavärin"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Asettaa päätteen tekstin taustavärin"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Määrittää, monenko rivin verran voit vierittää päätettä takaisin päin."
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Määrittää päätteessä käynnistettävän komentotulkkin polun"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Näppäily vierittää"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Vieritä syöteriville aina kun näppäintä painetaan"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Tulostus vierittää"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Vieritä syöteriville aina kun päätteeseen tulostetaan"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Vilkkuva kohdistin"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Määrittää, vilkkuuko kohdistin"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Ohita Geanyn pikanäppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Pääte vastaanottaa näppäinyhdistelmät (kohdistuskomentoja lukuunottamatta)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Poista päävalikon pikanäppäin käytöstä (oletus F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, valikkopalkki ei avaudu pikanäppäimellä (oletus F10). "
"Tee näin jos tarvitset kyseisiä näppäimiä päätteessä suorittamassasi "
"sovelluksessa"
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Osoita aina valitun tiedoston kansioon"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Suoritetaanko komento \"cd $path\" siirryttäessä avattujen tiedostojen "
"välillä"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Suorita virtuaalipäätteessä"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Ohita suorituskomentosarja, jota käytetään tavallisesti suoritetun ohjelman "
"paluuarvon näyttämiseen"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Ohita suorituskomentosarja"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Suorita ohjelmat sisäisessä virtuaalipäätteessä erillisen pääteikkunan "
"sijaan. Huomaa, että näin suoritettuja ohjelmia ei voi pysäyttää."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Oikeudet:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Pääte"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Varoitus: lue ohjekirja ennen näiden asetusten muuttamista.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Sekalaisia asetuksia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Sekalaisia"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Projektin ominaisuudet"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Tiedostonimi:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Nimi:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Kuvaus:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Pääkansio:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Tiedostokaavat:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Polku projektin kaikkien tiedostojen pääkansioon. Kansio voi olla uusi tai "
"olemassaoleva. Voit merkitä polun suhteessa projektitiedostoon."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projekti"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Näyttö:"
#: ../data/geany.glade.h:340
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Leikkaa"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Käytä globaaleja asetuksia"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Ylhäällä"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Alhaalla"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "_Työkalupalkin asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Piilota työkalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Tiedosto"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Uusi (_mallineesta)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Viimeisimmät tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Tallenna _kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "_Lataa uudelleen"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Lataa uudelleen merkist_öllä"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Sivun as_etukset"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Sul_je muut tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "S_ulje kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Komennot"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "_Leikkaa nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "_Kopioi nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Poista nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Kah_denna rivi tai valinta"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
#, fuzzy
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Valitse rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
#, fuzzy
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Valitse kappale"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Lähetä valinta päätteeseen"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
#, fuzzy
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Rivitä uudelleen valinta tai nykyinen kappale"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Vai_hda valinnan tekstikokoa"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "_Transponoi nykyinen rivi"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Rivi(t) kommentiksi"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Poista kommentointi"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "_Aseta/poista kommentointi"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Kasvata sisennystä"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Vähennä sisennystä"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Älykä_s rivien sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Lähetä valinta"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Lisää ko_mmentti"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "_Liitännäisten asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Etsi _seuraava"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Etsi e_dellinen"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Etsi tied_ostoista"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "Ko_rvaa"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Seur_aava viesti"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Ede_llinen viesti"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "_Mene seuraavaan merkintään"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "_Mene edelliseen merkintään"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Siirr_y riville"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
#, fuzzy
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Etsi seuraava valinta"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
#, fuzzy
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Etsi edellinen valinta"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "_Merkitse kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Näytä tu_nnisteen esittely"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Näytä"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Vaih_da kirjasin"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Näytä/piilota lisäko_mponentit"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Koko_ruututila"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Näytä _viesti-ikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Näytä työ_kalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Näytä _sivupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Näytä _merkintäreunus"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Näytä rivi_numerot"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Näytä ty_hjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Näytä rivinvaih_dot"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Näytä sis_ennysvihjeet"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Asiakirja"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "_Rivitys"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Rivi_nvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "A_utomaattisisennys"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Sis_ennystyyppi"
#: ../data/geany.glade.h:408
#, fuzzy
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Tunnista tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "_Sarkaimet ja välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "_Sisennyksen leveys"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Vain lu_ku"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_Lisää Unicode BOM-merkintä"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Aseta _tiedostotyyppi"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Aseta _merkistö"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Aseta ri_vinvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Poista tyhjä tila rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Korvaa _sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Korvaa vä_lilyönnit sarkaimilla"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Supista kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Laajenna kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "P_oista merkinnät"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projekti"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Uus_i"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "_Viimeisimmät projektit"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Sulje"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Sisennä oletusten mukaan"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "K_oosta"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Työ_kalut"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Lataa asetukset uudelleen"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Aset_ustiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Värivalitsin"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Laske _sanat"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Lataa _tunnisteet"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pika_näppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Vianetsintäviestit"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Ve_rkkosivut"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Älä tallenna"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symbolit"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Asiakirjat"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Tila"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Kääntäjä"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Viestit"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Muistilappu"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Tietoja Geanystä"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Nopea ja kevyt ohjelmointiympäristö"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(käännetty %s tai sen jälkeen)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Tietoja"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Kehittäjät"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "ylläpitäjä"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "kehittäjä"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "käännösten ylläpitäjä"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Kääntäjät"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Aikaisemmat kääntäjät"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Avustavat kehittäjät"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Eräitä avustavia kehittäjiä (täydellinen lista tiedostossa %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Tekijät"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Lisenssi"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Lisenssitekstin sisältävää tiedostoa ei löytynyt. Voit lukea lisenssin "
"osoitteessa http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt"
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr ""
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Prosessi epäonnistui, työkansiota ei ole"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (kansiossa %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Prosessi epäonnistui (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Työkansion vaihto kansioon \"%s\" epäonnistui."
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr ""
"Komennon \"%s\" suoritus epäonnistui. Käynnistyskomentotiedostoa ei voitu "
"luoda"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Tiedoston suoritus VTE:ssä epäonnistui, koska se todennäköisesti sisältää "
"komennon."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Pääteohjelmaa \"%s\" ei löytynyt. Tarkista päätteen polku geanyn asetuksista."
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Käännös epäonnistui."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Käännös onnistui."
#: ../src/build.c:1395
#, fuzzy
msgid "Custom Text"
msgstr "Koosta valinnainen kohde"
#: ../src/build.c:1396
#, fuzzy
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Tähän syöttämäsi valitsimet välitetään sellaisenaan make -komennolle."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Seu_raava virhe"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Edellinen virhe"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
#, fuzzy
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Käännä nykyinen tiedosto"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennolla määrittämättä kohdetta"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennon määritetyllä kohteella"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Käännä nykyinen tiedosto make-komennolla"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Prosessin (%s) pysäytys epäonnistui."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Kääntövirheitä ei ole enempää."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Nimike"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Komento"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Työhakemisto"
#: ../src/build.c:1970
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s komennot"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Ei tiedostotyyppiä"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
#, fuzzy
msgid "Error regular expression:"
msgstr "_Grepin säännölliset lausekkeet"
#: ../src/build.c:2138
#, fuzzy
msgid "Independent commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2179
#, fuzzy
msgid "Execute commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2349
#, fuzzy
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Käännä"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Suorita"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Koosta _mukautettu kohde"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Koosta o_lio"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Koosta k_aikki"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Haluatko varmasti sulkea sovelluksen?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d tiedosto tallennettu."
msgstr[1] "%d tiedostoa tallennettu."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Tallentamattomat muutokset menetetään."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Haluatko varmasti ladata tiedoston \"%s\" uudelleen?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Siirry riville"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Syötä rivinumero, jolle haluat siirtyä:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Määritä tiedostotyyppi ennen tämän toiminnon käyttämistä."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "pp.kk.vvvv"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "kk.pp.vvvv"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "vvvv/kk/pp"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "pp.kk.vvvv tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "kk.pp.vvvv tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "vvvv/kk/pp tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Mukautettu päivämäärän muoto"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Mukautettu päivämäärän muoto"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä haluamasi päivämäärän ja ajan esitysmuoto. Voit käyttää ANSI C -"
"standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr ""
"Päivämäärän muotoilumerkkijonon muunnos epäonnistui. Se saattaa olla liian "
"pitkä."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Ei muita viestejä."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Tiedoston %s avaaminen epäonnistui (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Tunnista tiedostosta"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Länsieurooppalainen"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Itäeurooppalainen"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Itäaasialainen"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Kaakkois- ja lounaisaasialainen"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Itämainen"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Lisävalinnat"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Näytä piilotiedostot"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Aseta merkistö:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Asettaa tiedoston käyttämän merkistön, jos sen automaattitunnistus ei "
"onnistu.Käytä tätä kun tiedät, ettei Geany havaitse merkistöä oikein.\n"
"Jos valitset useita tiedostoja, ne kaikki avataan käyttäen samaa merkistöä."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Aseta tiedostotyyppi:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Asettaa tiedoston tyypin, jos sen tunnistus ei onnistu päätteen "
"perusteella.\n"
"Jos valitset useita tiedostoja, tyyppimääritys koskee niitä kaikkia."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Avaa tiedosto"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Avaa tiedoston ilman kirjoitusoikeuksia. Jos valitset useita tiedostoja, ne "
"kaikki avataan ilman kirjoitusoikeuksia."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Tunnista päätteen perusteella"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Korvaa?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Tiedoston nimi on jo olemassa!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Tallenna tiedosto"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "_Nimeä uudelleen"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Tallenna tiedosto ja nimeä se uudelleen"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Avaa tiedosto uuteen välilehteen"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Pidä nykyinen asiakirja avoinna ja avaa tallennettu tiedosto uuteen "
"välilehteen"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Virhe"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Kysymys"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Varoitus"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Tietoa"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Älä tallenna"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei ole tallennettu."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Tallennetaanko tiedosto ennen sulkemista?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Valitse kirjasin"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Tapahtui virhe tai tiedoston tietoja ei voitu hakea (esim. uudesta "
"tiedostosta)"
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "tuntematon"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Tyyppi:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Koko:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Sijainti:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Vain luku:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(vain Geanyn sisällä)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Merkistö:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(BOM-merkintä)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(ei BOM-merkintää)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Muokattu:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Muutettu:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Käytetty:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Oikeudet:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Luku:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Kirjoitus:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Suorita:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Omistaja:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Ryhmä:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Muu:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Tiedosto %s suljettu."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Uusi tiedosto \"%s\" avattu."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Tiedoston %s avaaminen epäonnistui (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Tiedoston \"%s\" merkistö ei ole %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Tiedosto \"%s\" ei ole tekstitiedosto tai käytettyä merkistöä ei tueta."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Tiedoston \"%s\" avaaminen keskeytyi. Näin voi käydä, jos tiedosto sisältää "
"NULL-tavun. Tallentaminen voi johtaa tietojen häviämiseen, joten tiedostoon "
"kirjoittaminen on estetty."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Välilyönnit"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Sarkaimet"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Sarkaimet ja välilyönnit"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Asetetaan sisennystila %s tiedostolle %s."
#: ../src/document.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Asetetaan sisennystila %s tiedostolle %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Tiedosto %s ladattu uudelleen."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Tiedosto %s avattu (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", kirjoitussuojattu"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Tiedostonimen muutosvirhe."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Virhe muunnettaessa tiedostoa merkistöstä UTF-8 (%s). Tiedostoa ei "
"tallennettu."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Virheilmoitus: %s\n"
"Tiedostossa \"%s\" (rivi %d, merkki %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Virheilmoitus: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr ""
"Tiedoston '%s' avaus kirjoitusta varten epäonnistui: fopen() -kutsun virhe: "
"%s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Tiedostoon '%s' kirjoittaminen epäonnistui: fwrite() -kutsun virhe: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Tiedoston '%s' sulkeminen epäonnistui: fclose() -kutsun virhe: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Tiedoston tallennusvirhe (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Tiedoston tallennusvirhe."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Tiedosto %s tallennettu."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" ei löytynyt."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Jatketaanko etsintää tiedoston alusta?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Osumia ei löytynyt: \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%1$s: \"%3$s\" korvattiin merkkijonolla \"%4$s\" %2$d kerran."
msgstr[1] "%1$s: \"%3$s\" korvattiin merkkijonolla \"%4$s\" %2$d kertaa."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Ladataanko uudelleen?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Levyllä oleva tiedosto \"%s\" on uudempi kuin\n"
"Geanyn muistissa oleva."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Sulje _tallentamatta"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Yritetäänkö tallentaa uudelleen?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei löytynyt levyltä!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Sarkaimen leveys"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Montako peräkkäistä välilyöntiä korvataan sarkaimella."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr ""
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Kelttiläinen"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Kreikkalainen"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Pohjoismaalainen"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Eteläeurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Länsimainen"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Balttilainen"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Keskieurooppalainen"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillinen"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillinen/Venäläinen"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillinen/Ukrainalainen"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Romanialainen"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabialainen"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Heprealainen"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Heprealainen, visuaalinen"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armenialainen"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Georgialainen"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thaimaalainen"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turkkilainen"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamilainen"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Kiinalainen, yksinkertaistettu"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Kiinalainen, perinteinen"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japanilainen"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Korealainen"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Ei merkistöä"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Länsieurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Itäeurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Itä_aasialainen"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_Kaakkois- ja lounaisaasialainen"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Itä_mainen"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s-lähdekoodi"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s tiedosto"
#: ../src/filetypes.c:311
#, fuzzy
msgid "Shell script"
msgstr "Komentotiedosto"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML-dokumentti"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "CSS-tyylisivu"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Asetustiedosto"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext-käännöstiedosto"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Ohjelmointikielet"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Tulkattavat kielet"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Kuvauskielet"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "M_uut"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Kaikki lähdekoodi"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Lauseke ei kelpaa tiedostotyypille %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "nimetön"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei löytynyt"
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Oletus"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennolla määrittämättä kohdetta"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Värin valitsin"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Tiedosto"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Leikepöytä"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Valitse"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Muotoile"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Lisää"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Etsi"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Siirry"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Näytä"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Koosta"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Kohdistus"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Välilehdet"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Uusi"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Avaa valittu tiedosto"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Tallenna nimellä"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Tallenna kaikki"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Tulosta"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Sulje kaikki"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Lataa tiedosto uudelleen"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Avaa viimeksi suljettu välilehti"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Peru"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Tee uudelleen"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Poista rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Vieritä nykyiselle riville"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Vieritä ylös yhden rivin verran"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Vieritä alas yhden rivin verran"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Täydennä katkelma"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Siirrä kohdistin katkelmaan"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Estä katkelman täydennys"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Kontekstitoiminto"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Täydennä sana"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Näytä kutsuvihje"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Näytä makroluettelo"
#: ../src/keybindings.c:325
#, fuzzy
msgid "Word part completion"
msgstr "Katkelman täydennys"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Siirrä rivi(t) ylös"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Siirrä rivi(t) alas"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Leikkaa"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Valitse Kaikki"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Valitse sana"
#: ../src/keybindings.c:359
#, fuzzy
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Edellinen sana"
#: ../src/keybindings.c:361
#, fuzzy
msgid "Select to next word part"
msgstr "Seuraava sana"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Lisää/Poista kommentointi"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Kommentoi rivi(t)"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Poista kommentointi"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Kasvata sisennystä"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Vähennä sisennystä"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Kasvata sisennystä merkin verran"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Vähennä sisennystä merkin verran"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Suorita mukautettu komento 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Suorita mukautettu komento 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Suorita mukautettu komento 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Kommentoi rivi(t)"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Lisää päiväys"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Lisää uusi rivi ennen nykyistä"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Lisää uusi rivi nykyisen jälkeen"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Etsi"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Etsi seuraava"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Etsi edellinen"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Korvaa"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Etsi tiedostoista"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Seuraava viesti"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Edellinen viesti"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Etsi avoimista"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Etsi asiakirjasta"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Edelliseen sijaintiin"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Seuraavaan sijaintiin"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Sulkeen pari"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Lisää/poista merkintä"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Tunnisteen kuvaus"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Tunnisteen määritys"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Rivin alkuun"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Näytöllä rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Edellinen sana"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Seuraava sana"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Näytä/Piilota lisäkomponentit"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Kokoruututila"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Näytä/Piilota viesti-ikkuna"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Näytä/Piilota sivupalkki"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Suurenna"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/keybindings.c:508
#, fuzzy
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Editoriin"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Hakupalkkiin"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Vaihda viesti-ikkunaan"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Kääntäjään"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Vaihda viesteihin"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Muistilappuun"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Päätteeseen"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Sivupalkkiin"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Siirry sivupalkin symbolilistaan"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Siirry sivupalkin asiakirjalistaan"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Vasemmanpuoleinen asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Oikeanpuoleinen asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Viimeksi käytetty asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Siirrä asiakirja vasemmalle"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Siirrä asiakirja oikealle"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Siirrä asiakirja ensimmäiseksi"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Siirrä asiakirja viimeiseksi"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Rivitys päälle/pois"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Rivien katkaisu päälle/pois"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Korvaa sarkaimet välilyönneillä"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Supista/laajenna"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Supista kaikki"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Laajenna kaikki"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Virkistä symbolilista"
#: ../src/keybindings.c:571
#, fuzzy
msgid "Remove Markers"
msgstr "P_oista merkinnät"
#: ../src/keybindings.c:573
#, fuzzy
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../src/keybindings.c:575
#, fuzzy
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Käännä"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Koosta kaikki"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Koosta valinnainen kohde"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Koosta olio"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Seuraava virhe"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Edellinen virhe"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Suorita"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Koostajan valitsimet"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Näytä värivalitsin"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pikanäppäimet"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Voit muokata seuraavia pikanäppäimiä:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Tähän tilaan voit kirjoittaa vaikkapa muistiinpanoja"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Yhden tai useamman istuntotiedoston lataus epäonnistui."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Vianetsintäviestit"
#: ../src/log.c:183
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Etsi"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Aseta kohdistimen sarake ensimmäisessä avatussa tiedostossa (hyödyllinen "
"valitsimen \"--line\" kanssa)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista asetuskansiota"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Tulosta sisäiset tiedostotyyppien nimet"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Luo globaali tunnistetiedosto (ks. käyttöohje)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Älä esikäsittele C/C++ -tiedostoja tunnisteita luodessa"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Älä avaa tiedostoja avoimessa istunnossa, vaan avaa aina uusi istunto"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Aseta kohdistimen rivinumero ensimmäisessä avatussa tiedostossa"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Älä näytä viesti-ikkunaa käynnistäessä"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Älä lataa täydennystietoja (ks. käyttöohje)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Älä lataa liitännäisiä"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Tulosta Geanyn asennuspolku"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Älä lataa edellisen istunnon tiedostoja"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Älä lataa päätetukea"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Tiedoston libvte.so nimi/polku"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Tulosta enemmän tilaviestejä"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[TIEDOSTOT...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, fuzzy, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "(käännetty %s tai sen jälkeen)"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Siirretäänkö se heti?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Vanha asetuskansiosi täytyy siirtää ennen Geanyn käynnistystä"
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Asetuskansiosi siirrettiin kohteesta \"%s\" kohteeseen \"%s\""
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Asetuskansiosi siirto ei onnistunut kohteesta \"%s\" kohteeseen \"%s\" (%s). "
"Ole hyvä ja siirrä kansio käsin uuteen sijaintiin."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Asetuskansion luominen epäonnistui (%s).\n"
"Geany ei välttämättä toimi oikein ilman asetuskansiota.\n"
"Käynnistetäänkö Geany tästä huolimatta?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Tämä on Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Asetuskansion luominen epäonnistui (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Asetustiedostot ladattiin uudelleen."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Tilaviestit"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "K_opioi"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "_Kopioi kaikki"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Piilota viesti-ikkuna"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr ""
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Siirry asiakirjaan"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Liitännäinen \"%s\" täytyy kääntää uudelleen, jotta se toimisi tämän Geany-"
"version kanssa"
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "Liit_ännäisten hallinta"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr ""
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktiivinen"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Liitännäinen"
#: ../src/plugins.c:1300
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus:"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Ei liitännäisiä"
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Liitännäiset"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Valitse käynnistyksen yhteydessä ladattavat liitännäiset:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Liitännäisen tiedot:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Liitännäinen:"
#: ../src/plugins.c:1456