Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5766 lines (4523 sloc) 144 KB
# Slovenian translations for Geany package
# Slovenski prevodi paketa Geany.
# Copyright (C) 2009-2012 THE Geany's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the Geany package.
#
# Jože Klepec <joze.klepec@siol.net>, 2009 - 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-09 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Jože Klepec <joze.klepec@siol.net>\n"
"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Vdelano razvojno okolje"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Hitro in lahkotno vdelano razvojno okolje z uporabo GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Oblika"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "_Vstavi"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Vstavi vnos d_nevnika sprememb"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Vstavi opis _funkcije"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Vstavi večv_rstični komentar"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Več"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Vstavi _zaglavje datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Vstavi _GPL pogodbeno obvestilo"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Vstavi _BSD pogodbeno obvestilo"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Vstavi _datum"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "nevidno"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "_Vstavi \"include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Vstavi _alternativni presledek"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Išči"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Odpri _izbrano datoteko"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Najdi _uporabo"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Najdi uporabo _dokumenta"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Pojdi na _opredelitev značke"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Dejanje _konteksta"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Osnovno"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Tekoči znaki"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Ujemanje oklepajev"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Naloži datoteke prejšnje seje"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Ob zagonu odpre datoteke iz zadnje seje"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Naloži podporo za navidezni terminal"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Ali naj bo ob zagonu naložena podpora za posnemovalnik navideznega terminal "
"(VTE) . Onemogočite, če je ne potrebujete."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Omogoči podporo vstavkom"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Zagon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Shrani položaj in razmerja okna"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr ""
"Shrani položaj okna in njegova razmerja ter jih obnovi ob naslednjem zagonu"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Potrdi izhod"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Prikaže potrditveno okno ob izhodu"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Zaustavitev</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Zagonska pot:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Zagonska pot kjer odpirate in shranjujete datoteke. Mora biti absolutna pot. "
"Pustite prazno, da uporabite trenutno delovno mapo."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Projektne datoteke:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Začetna pot ob odprtju projektnih datotek"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Pot do dodatnih vstavkov:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Tu navedena pot bo dodatno preiskana za vstavke. Geany sicer najprej preveri "
"splošno namestitveno pot in nastavitveno mapo. Pustite prazno, da "
"onemogočite."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Poti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Zagon"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Zapiskaj ob napaki ali ob zaključenem prevajanju"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Ali naj se sproži pisk ob napaki oziroma ob zaključku prevajalnega postopka"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Preklopi v seznam sporočil stanja po novem sporočilu"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Ob novem sporočilu stanja preklopi v seznam sporočil stanja (v oknu zvezka "
"na dnu)"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Zatri sporočila stanja v vrstici stanja"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Odstrani vsa sporočila iz vrstice stanja. Sporočila se še dalje prikazujejo "
"v oknu sporočil stanja."
# Kot naslednji/As next
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Samodejno fokusiraj gradnike (fokus sledi miški)"
# puščen delno nepreveden, bo dodelan - fokus ni najboljši prevod; will be done later, left partially undone - goto line fields?
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Samodejno dodeli fokus gradnikom pod miškinim kazalcem. Deluje za gradnike "
"glavnega urejevalnika, beležko, iskanje iz orodne vrstice in VTE."
# Original needs rewording!
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr ""
"Uporabi menijske izbire sistemskih pogovornih oken ali privzetih GTK "
"pogovornih oken"
# Original needs rewording!
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Določi ali uporabite sistemska pogovorna okna ali privzeta GTK pogovorna okna"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Raznotero</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Vedno obrne iskanje in skrije pogovorno okno Najdi"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Vedno obrne iskanje in skrije pogovorno okno Najdi"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Vedno obrne iskanje izraza v preostanku dokumenta in skrije pogovorno okno "
"Najdi po kliku na Najdi Naprej/Nazaj"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Uporabi trenutno besedo pod kazalko za pogovorna okna Najdi"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Uporabi trenutno besedo pod kazalko ob odpiranju pogovornih oken Najdi, "
"Najdi v datotekah ali Zamenjaj, ko ne obstaja izbira"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Uporabi mapo trenutne datoteke za Najdi v datotekah"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Išči</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Uporabi projektno osnovane sejne datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Ali naj se sejne datoteke projekta shranijo in odprejo ob ponovnem odpiranju "
"projekta"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Shrani projektno datoteko v osnovnem imenu projekta"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Ko je omogočeno, se privzame shranjevanje projektne datoteke znotraj "
"osnovnega projektnega imenika ob ustvarjanju novega projekta namesto nad "
"njim. Še vedno pa lahko spremenite pot projektne datoteke v pogovornem oknu "
"Nov projekt."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projekti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Razno"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Pokaži seznam simbolov"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Vklopi/izklopi seznam simbolov"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Pokaži seznam dokumentov"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Vklopi/izklopi seznam dokumentov"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Pokaži stransko vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Položaj:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Levo"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Desno"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Stranska vrstica</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Seznam simbolov:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Sporočilno okno:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Urejevalnik:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Nastavi nabor znakov za sporočilno okno"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Nastavi nabor znakov za seznam simbolov"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Nastavi nabor znakov za urejevalnik"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Nabori znakov</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Pokaži vrstico stanja"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Ali naj se prikaže statusna vrstica na dnu glavnega okna"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Vmesnik"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Pokaži razmake urejevalnika"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Pokaži gumbe za zapiranje"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Pokaže majhen križast gumb na zavihku za lažje zapiranje datotek ob kliku "
"nanj (zahteva ponovni zagon Geany)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Položaj novih datotečnih zavihkov:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Datotečni zavihki bodo na levi strani zvezka"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Datotečni zavihki bodo na desni strani zvezka"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Sledi trenutnemu/trenutni"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr "Postavi datotečne zavihkov rajši poleg trenutnega zavihka kot pa robno"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Dvoklik skrije vse dodatne gradnike"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Pokliče ukaz Pogled->Preklopi vse dodatne gradnike"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Preklopi v zadnji uporabljeni dokument"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Razmaki urejevalnika</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Stranska vrstica:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Pozicije razmakov:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Zavihek zvezka"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "P_okaži orodno vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "Dod_aj orodno vrstico v meni"
# Ni: Add --> Temveč: Pack
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Stisni orodno vrstico v glavni izbirnik in prihrani navpični prostor"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Prilagodi orodno vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Si_stemsko privzeto"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Besedilo _in podobe"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Samo _podobe"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Samo _besedilo"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Slog ikon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Sistemsko priv_zeto"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "_Male ikone"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "_Drobne ikone"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Velike ikone"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Velikost ikon:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Orodna vrstica</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Orodna vrstica"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Zavijanje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Zavije vrstico na robu okna in jo nadaljuje v naslednji. Opomba: zavijanje "
"vrstic ima močan vpliv na zmogljivost pri velikih dokumentih in bi moralo "
"biti onemogočeno na počasnejših računalnikih. "
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Pametna\" tipka domov"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Kadar je \"pametni\" domov omogočen, bo tipka Home pomaknila kazalec na "
"prvi ne-prazni znak vrstice razen v primeru da se že tam nahaja. V tem "
"primeru bo kazalec pomaknjen na sam začetek vrstice. Če je ta možnost "
"onemogočena, bo tipka Home vedno pomaknila kazalec na strogi začetek vrstice "
"ne glede na tekoči stolpec."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Onemogoči povleci in spusti"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Popolnoma onemogoči povleci in spusti v oknu urejevalnika tako, da ne "
"morete povleci in spustiti nobenih izbir znotraj ali zunaj okna urejevalnika"
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Zvijanje kode"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Zvij/odvij vse naslednike točke zvijanja"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Zvije ali odvije vse naslednike točke zvijanja. S pritiskom na tipko Shift "
"med klikom na simbol zvijanja se uporabi nasproten učinek."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Uporabi pokazatelje, da prikažeš napake prevajanja"
# squiggly=twisty!-->wavy
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Ali naj bodo v uporabi pokazatelji (valovito podčrtavanje), ki poudarijo "
"vrstice kjer je prevajalnik našel opozorilo ali napako"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Nova vrstica poreže presledke na repu"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Omogoči novi vrstici rezanje presledkov na repu prejšnje vrstice"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Prelomni stolpec vrstice:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Oznaka komentarja:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Niz, ki je dodan takrat, ko preklapljamo komentar vrstice v izvorni kodi. "
"Uporablja se za oznako komentarja kot preklopljenega."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Možnosti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Možnosti"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Opomba: Za uveljavitev teh nastavitev na vseh trenutno odprtih dokumentih, "
"uporabite <i>Projekt->Uporabi privzeto zamikanje</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Širina enega zamika v znakih"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Samozamikalni način:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Zaznaj po vsebini"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Ali naj se zazna način zamikanja iz vsebine datoteke ob njenem odprtju"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "R_azmaki in presledki"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Uporabi presledke, če je skupni zamik manjši kot širina razmaka, sicer "
"uporabi oboje"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Presledki"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Uporabi presledke ob vrivanju zamikanja"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Razmaki"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Uporabi en razmak na zamik"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Zaznaj širino zamikov iz datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Ali naj se zazna širina zamikanja iz vsebine datoteke ob njenem odprtju"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Način:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Tipka razmaka zamakne"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Pritisk na razmak/shift-razmak zamakne/umakne namesto vrivanja znaka razmaka"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Zamikanje</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Zamikanje"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Dokončanje koščkov"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Natipkajte določeno kratko zaporedje znakov in ga dokončajte v bolj "
"zapletenega z uporabo ene tipke"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Samodokončanje XML/HTML značk"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Vstavi ustrezno zaključno značko za XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Samodejno nadaljevanje večvrstičnih komentarjev"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Samodejno nadaljuj večvrstične komentarje v jezikih kot so C, C++ in Java, "
"ko je vrinjena nova vrstica znotraj komentarja "
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Samodokončaj simbole"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Samodokončanje znanih simbolov v odprtih datotekah (imena funkcij, splošne "
"spremenljivke, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Samodokončaj vse besede v dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Izpusti ostanek besede ob dokončanju"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Največ predloženih imen simbolov:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Višina seznama dokončanja"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Potrebni znaki za dopolnjevanje:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
"Količina potrebnih znakov, ki je potrebna za prikaz seznama samodopolnjevanja"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Višina prikaza v vrsticah za seznam samodopolnjevanja"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Največje število prikazanih vnosov v seznamu samodopolnjevanja"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Frekvenca posodabljanja seznama simbolov:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Najkrajši razmik v milisekundah med dvema posodobitvama liste simbolov. "
"Premajhna vrednost lahko vpliva na zmogljivost, še posebej pri velikih "
"datotekah. Razmik 0 pomeni onemogočenje posodobitev v realnem času."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Dopolnjevanja</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Oklepaji ()"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Samodejno zapri oklepaje med tipkanjem med odpiranjem"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Enojni narekovaji ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Samodejno zapri enojne narekovaje med odpiranjem"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Zaviti oklepaji { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Samodejno zapri zaviti oklepaje med tipkanjem"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Oglati oklepaji [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Samodejno zapri oglate oklepaje med tipkanjem"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Dvojni narekovaji \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Samodejno zapri dvojne narekovaje med tipkanjem"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Samodejno zapri narekovaje in oklepaje</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Dopolnjevanja"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Obrni barve poudarjanja skladnje"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Obrne vse barve in privzame belo besedilo na črnem ozadju"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Pokaži vodila zamikanja"
# right indent=pravilna ali desna?
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Prikaže majhne pikčaste črte, ki so vam v pomoč pri uporabi desne poravnave"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Pokaži prazni prostor"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Prikaže presledke kot pikice in razmake kot puščice"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Pokaži konec vrstice"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Prikaže znak za konec vrstice"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Pokaži številke vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Prikaže ali skrije rob s številkami vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Pokaži rob oznak"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Prikaže ali skrije mali rob desno od številk strani, ki se uporablja za "
"označevanje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Ustavi pomikanje na zadnji vrstici"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Ali naj se ustavi pomikanje za zadnjo vrstico dokumenta"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Prikaz</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Stolpec:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Nastavi barvo oznake dolge vrste"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Barvni izbiralnik"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Oznaka dolge vrste je tanka dolga navpičnica v urejevalniku. Pomaga označiti "
"dolge črte ali kot namig pri prelomu vrstice. Nastavite to vrednost na večjo "
"od 0 da določite stolpec kjer se naj pojavi."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Črta"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Izpiše navpično črto v oknu urejevalnika na dani poziciji kurzorja (glej "
"spodaj)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Barva ozadja znakov potem, ko se dani položaj kurzorja (glej spodaj) "
"spremenil v barvo nastavljeno spodaj. To je priporočeno, če uporabljate "
"proporcionalni nabor znakov. "
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Oznaka dolge vrste</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Onemogočeno"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Ne prikaži navideznih presledkov"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Samo za pravokotne izbire"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Prikaži navidezne presledke le preko konca vrstice ob izrisu pravokotne "
"izbire"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Vedno"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Vedno prikaži navidezne presledke preko konca vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Navidezni presledki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Prikaz"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Urejevalnik"
# "Open"!="Create"; "Ustvari"=="Create"; "Start"=="Začni"; "Začni"==nonsense_translation;
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Ustvari nove dokumente iz ukazne vrstice"
# "Open"!="Create"; "Ustvari"=="Create"; "Start"=="Začni"; "Začni"==nonsense_translation;
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Odpre novo datoteko za vsako datoteko iz ukazne vrstice, ki ne obstaja"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Privzeti znaki konca vrstice:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nove datoteke</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Privzeto kodiranje (nove datoteke):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Nastavi kodiranje za novonastale datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Uporabi določeno kodiranje ob odpiranju ne-Unicode datotek"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Ta možnost onemogoči samodejno zaznavanje kodiranja datotek ob odpiranju ne-"
"Unicode datotek in odpre datoteko z določenim kodiranjem (običajno "
"nepotrebno)."
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Privzeto kodiranje (obstoječe ne-Unicode datoteke):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Nastavi privzeto kodiranje ob odpiranju obstoječih ne-Unicode datotek"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Kodiranja</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Zagotovi novo vrstico na koncu"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Zagotovi novo vrstico na koncu datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Zagotovi skladne konce vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Zagotovi pretvorbo znakov za novo vrstico pred shranjevanjem. Tako se "
"izognete mešanim koncem vrstic v isti datoteki."
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Poreži razmike in presledke na koncu"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Poreže razmike in presledke na koncu vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Zamenja razmike s presledki"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Zamenja vse razmike v dokumentu s presledki"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Shranjevanje datotek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Dolžina seznam nedavnih:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Določa število datotek, spravljenih na seznamu nedavnih datotek"
# fsck 3rd rock from the Sun?
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Potek časa za preverjanje diska:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Preverjanje za spremembe na dokumentih na disku v sekundah. Ničla onemogoči "
"preverjanja."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Brskalnik:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Posnemovalnik terminala kot xterm, gnome-terminal ali konsole (sprejeti mora "
"možnost -e)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Pot (in morebitne dodatne možnosti) do vašega brskalnika "
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Poti do orodij</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Kontekstno dejanje:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Ukaz kontekstnega dejanja. Trenutno izbrana beseda se lahko obdela s "
"pripomočkom %s. Lahko se pojavi kjerkoli v danem ukazu in bo zamenjan pred "
"izvedbo."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Ukazi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Orodja"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "e-poštni naslov razvijalca"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Začetnice razvijalca"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Začetna različica:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Različica, ki jo nosi nova datoteka ob nastanku"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Ime družbe"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Razvijalec:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Družba:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Elektronska pošta:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Začetnice:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Ime razvijalca:"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Leto:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Datum in čas:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Določite obliko za zamenjavo{datetime}. Uporabite lahko katerikoli "
"pretvorbeni določitelj, ki je uporaben v ANSI C strftime funkciji."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Določite obliko za zamenjavo {year}. Uporabite lahko katerikoli pretvorbeni "
"določitelj, ki je uporaben v ANSI C strftime funkciji."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Določite obliko za zamenjavo {date}. Uporabite lahko katerikoli pretvorbeni "
"določitelj, ki je uporaben v ANSI C strftime funkciji."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Podatki predlog</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Predloge"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "_Spremeni"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Bližnjice tipkovnice</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Bližnjice tipkovnice"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Ukaz:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Pot do ukaza za tiskanje datotek (uporabite %f za ime datoteke)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Uporabi zunanji ukaz za tiskanje"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Natisni številke vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Doda številke vrstic na natisnjeno stran"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Natisni številko strani"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Doda številke vrstic na dno natisnjene strani kar vzame dve (2) vrstici na "
"stran."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Natisni glavo strani"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Doda majhno glavo na vsako stran s številko strani, imenom datoteke in "
"trenutnim datumom (glej spodaj). Porabi tri (3) vrstice na stran."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Uporabi skrajšano ime natisnjene datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Natisne le skrajšano ime natisnjene datoteke (brez poti)"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Oblika datuma:"
# conversion specifier?=pretvorbeno določilo
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Določi obliko datumskega in časovnega žiga, ki se doda v glavo vsake "
"natisnjene strani. Uporabite lahko katerakoli pretvorbena določila, ki se "
"uporabljajo s funkcijo ANSI C strftime."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Uporabi vgrajeno GTK tiskanje"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Tiskanje</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Tiskanje"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Nabor znakov:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Nastavi nabor znakov v terminalskem gradniku"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Izberite nabor znakov"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Barva ospredja:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Barva ozadja:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Vrstice zgodovine:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Lupina:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Nastavi barvo ospredja besedilu v terminalskem gradniku."
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Nastavi barvo ozadja besedilu v terminalskem gradniku."
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr ""
"Določa zgodovino v vrsticah, ki jo lahko zavrtite nazaj v gradniku terminala."
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr ""
"Nastavi pot do lupine, ki naj bo zagnana znotraj posnemovalnika terminala."
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Pomakni ob pritisku na tipko"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Ali naj se izpis pomakne do dna okna/zaslona, ko je pritisnjena tipka."
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Pomakni na izhodu"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Ali naj se izpis pomakne navzdol, ko se ustvari izhod."
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Utripanje kazalke"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Ali naj kazalka utripa ali ne?"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Zanemari bližnjice Geany-ja"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Dovoli VTE da sprejema bližnjice s tipkovnice (ločeno od usmerjenih ukazov)."
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Onemogoči bližnjico v meni (privzeto - F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Ta možnost onemogoči hitre povezave s tipkami (bližnjice) pojavljanja "
"menijske vrstice (privzeto - F10). Onemogočenje je lahko uporabno, če na "
"primer, uporabljate Midnight Comander znotraj VTE."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Sledi poti trenutne datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr "Ali naj se izvede \"cd $path\", ko preklopite med odprtimi datotekami."
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Izvedi programe v VTE"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Ne uporabi preproste zagonske skripte katera je običajno uporabljena za "
"prikaz izhodnega statusa izvajanega programa."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Ne uporabi zagonske skripte"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Izvede programe v VTE namesto odprtja okna posnemovalnika terminala. Velja "
"opozoriti, da programov v VTE ni mogoče ustaviti."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Dovoljenja:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Opozorilo: preberite priročnik preden spremenite te možnosti.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Razne možnosti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Razno"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Lastnosti projekta"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Ime datoteke:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Osnovna pot:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Datotečni vzorci:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"S presledki ločen seznam datotečnih vzorcev za iskanje v poizvedbi (npr. *c. "
"*.h *.inc *.cpp)"
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Osnovni imenik vseh datotek, ki sestavljajo projekt. Lahko je nova pot ali "
"že obstoječe drevo imenikov. Poti lahko uporabljate relativno glede na "
"datotečno ime projekta."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Prikaži:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Uporabi splošne nastavitve"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Vrh"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Dno"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "_Možnosti orodne vrstice"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Skrij orodno vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Novo (iz _vzorca)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Nedavne datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Shrani _vse"
# ponovno naloži datoteko
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "_Ponovno odpri"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Pono_vno odpri kot"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Nastavitev _strani"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Zapri _ostale dokumente"
# zapre vse dokumente
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Zapri _vse"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Ukazi"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "_Izreži tekočo vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "_Kopiraj tekočo vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Zbriši trenutno vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Po_dvoji vrstico ali izbor"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Izberi tekočo_vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Izberi tekoči _odstavek"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Pošlji izbor terminalu"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Ponovno po_ravnaj vrstice/blok"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Pre_obrni izbor"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Pres_tavi tekočo vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Komentiraj vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Odkomentiraj vrstico ali več vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "_Preklopi komentiranje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Povečanje zamika"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Zmanjšanje zamika"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "_Pametno zamikanje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Pošlji izbor v"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Vstavi _komentar"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Možnosti"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Možnosti _vstavkov"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Išči _naslednje"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Išči _predhodno"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Išči v _datoteki"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Naslednje _sporočilo"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Pr_ejšnje sporočilo"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Pojdi na _naslednjo oznako"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Pojdi na _predhodno oznako"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Pojdi na vrs_tico"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Najdi _naslednjo izbiro"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Najdi _predhodno izbiro"
# zgradi izvorno kodo z make all
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "_Označi vse"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Pojdi na _navedbo značke"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Pogled"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Spremeni _nabor znakov"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Preklo_pi vse dodatne gradnike"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "_Celozaslonsko"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Pokaži _sporočilno okno"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Pokaži _orodno vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Pokaži s_transko vrstico"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "_Barvni izbiralnik"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Pokaži _rob oznak"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Pokaži številke _vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Pokaži _prazne znake"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Prikaži _konce vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Pokaži vodila _zamikanja"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "_Zavijanje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "_Lomljenje vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "S_amozamikanje"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Vrsta _zamika"
# Automatic, from _Content
# A humble proposal which gives you wider future options. Content can be a really wide option, so someone will probably want to narrow it... . :)
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Samodejno, po _vsebini"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "R_azmaki in presledki"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Širina _zamika"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Le za _branje"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_Zapiši Unicode BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Nastavi _tip datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Nastavi _kodiranje"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Nastavi ko_nce vrstic"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Pretvori in nastavi na _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Pretvori in nastavi na _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Pretvori in nastavi na CR(_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Odreži presledke na repu"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Zamenjaj _razmake s presledki"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Zamenjaj _presledke z razmaki"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Zvij vse"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "O_dvij vse"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "_Odstrani oznake"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Odstrani oznake _napak"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "_Nov"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Ne_davni projekti"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Uporabi privzeto nastavitev zamikanja v vseh dokumentih"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Uporabi _privzeto zamikanje"
# zgradi izvorno kodo
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "_Zgradi"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "_Orodja"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Osveži nastavitve"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "_Nastavitvene datoteke"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Barvni izbiralnik"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "_Preštevalnik besed"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Naloži _značke"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Bližnjice _tipkovnice"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Razhroščevalna sporočila"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Splet"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Ne shrani"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Simboli"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenti"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Prevajalnik"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Sporočila"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Beležka"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "O Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Hitro in lahkotno razvojno okolje"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(zgrajeno dne %s ali kasneje)"
# gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Razvijalci"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "vzdrževalec"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "razvijalec"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "vzdrževalec prevoda"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Prevajalci"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Prejšnji prevajalci"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Sodelavci"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"Nekateri od mnogih sodelavcev (za natančnejši seznam preberite datoteko %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Zahvale"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Pogodba"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Besedilo pogodbe ni najdeno, za ogled obiščite spletno mesto: http://www.gnu."
"org/licenses/gpl-2.0.txt "
# fall back to %d
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "spodletela zamenjava %%p, ni aktivnega projekta"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Spodletela proces, ni delovne mape."
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (v mapi: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Proces spodletel (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Spodletela menjava delovne mape v \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Spodletelo izvajanje \"%s\" (ni mogoče ustvariti zagonske skripte)."
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr "Izvajanje v VTE ni možno, ker verjetno vsebuje ukaz."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Ne najdem terminala \"%s\" (preverite pot za nastavitve orodja Terminal v "
"Možnostih)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Prevajanje spodletelo."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Prevajanje uspešno zaključeno."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Besedilo po meri"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr ""
"Tu vnesite možnosti po meri, vse vneseno besedilo bo preneseno ukazu make."
# skok na naslednjo napako
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Naslednja napaka"
# skok na prejšnjo napako
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Predhodna napaka"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "_Nastavi ukaze za gradnjo"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Zgradi trenutno datoteko"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Zgradi trenutno datoteko z Make in privzeto tarčo."
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Zgradi trenutno datoteko z Make in določeno tarčo."
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Prevede trenutno datoteko z Make"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Procesa ni bilo mogoče zaustaviti (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Ni več napak gradnje."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Nastavi oznako menijske izbire"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Oznaka"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Ukaz"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Delovni imenik"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Ponastavi"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Kliknite za nastavitev oznako menijske izbire"
# in-dialog heading for the "Set Includes and Arguments" dialog
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s ukazi"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Brez tipa datoteke"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Napaka regularnega izraza:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Samostojni ukazi"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Opomba: Izbira 2 odpre pogovorno okno in doda odziv na ukaz."
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Izvedi ukaze"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p so zamenjani v ukazu in poljih imenika. Glej priročnik za "
"podrobnosti uporabe. (?directory, environment, file, path ?)"
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Nastavi ukaze za gradnjo"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Prevedi"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Izvedi:"
# zgradi izvorno kodo z make custom
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Zgradi _tarčo po meri"
# zgradi izvorno kodo z make object
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Zgradi _objekt"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Zgradi:"
# zgradi izvorno kodo z make all
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Zgradi _vse"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Zares želite končati z delom?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d datoteka shranjena."
msgstr[1] "%d files saved."
msgstr[2] "%d datoteki shranjeni."
msgstr[3] "%d datotek shranjenih."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Vse neshranjene spremembe bodo izgubljene."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Zagotovo želite ponovno odpreti '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Pojdi na vrstico"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Vnesite želeno številko vrstice:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr ""
"Prosim, nastavite tip datoteke za trenutno datoteko preden uporabite to "
"funkcijo."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.llll"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.lllll"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "llll/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.llll uu:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.llll uu:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "llll/mm/dd uu:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Uporabi obliko datuma po meri"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Oblika datuma po meri"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Tu vnesite obliko datuma in časa po meri. Uporabite lahko vse oblike, ki jih "
"sprejme ANSI C strftime funkcija."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Datumski oblični niz ni bil pretvorjen (verjetno predolg)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Ni več sporočilnih postavk."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke %s (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Zaznaj po vsebini"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "_Zahodnoevropsko"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "_Vzhodnoevropsko"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Vzhodno _azijsko"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "_JV & JZ azijsko"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "_Bližnjevzhodno"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Več možnosti"
# line 1 with checkbox and encoding combo
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Pokaži _skrite datoteke"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Nastavi kodiranje:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Izrecno določi kodiranje za datoteko, če ni zaznano. To je uporabno, če "
"veste, da kodiranje datoteke ni zaznano pravilno s strani Geany.\n"
" Pozorni bodite pri izbiri več datotek, saj se bodo vse odprle v izbranem "
"kodiranju."
# line 2 with filetype combo
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Nastavi tip datoteke:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Izrecno nastavi datotečni tip za datoteko, če ni bil zaznan preko podaljška "
"v imenu.\n"
"Pozorni bodite pri izbiri več datotek naenkrat, saj se vse odprejo z "
"izbranim tipom datoteke."
# initialize the dialog
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Odpri datoteko"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Odpre datoteko v načinu samo za branje. Če izberete več kot eno datoteko, se "
"tako bodo odprle vse datoteke."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Zaznaj po podaljšku datoteke"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Se prepiše?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Shrani datoteko"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "_Preimenuj"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Shrani datoteko in jo preimenuje"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Odpri datoteko v novem zavihku"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Ohrani trenutni neshranjen dokument odprt in odpre novo datoteko v novem "
"zavihku"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Informacije"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Ne shrani"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Datoteka '%s' ni bila shranjena."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Ali jo želite shraniti pred zapiranjem?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Izberite nabor znakov"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Pojavila se je napaka ali informacij o datoteki ni mogoče pridobiti (npr. o "
"novi datoteki)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "neznano"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Tip:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Velikost:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Pot:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Samo-za-branje:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(samo znotraj Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kodiranje:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(z BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(brez BOM)"
# prilagojeno, spremenjeno
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Prilagojeno:</b>"
# spremenjeno, prenarejeno
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Spremenjeno:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Dostopano:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Dovoljenja:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Branje:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Pisanje:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Poženi:"
# Lastnik
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Lastnik:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
# Drugi, npr. guest, anonymus, ostali uporabniki
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Drugi:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Datoteka %s zaprta."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Odprta nova datoteka \"%s\"."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke %s (%s)"
# Za prevajalce - primer:
# Datoteka \"test.txt" ni veljavna UTF-8 datoteka.
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Datoteka \"%s\" ni veljavna %s datoteka."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Datoteka \"%s\" ni besedilna datoteka ali kodiranje besedila ni podprto."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Datoteke \"%s\" ni bilo mogoče odpreti pravilno, zato je bila skrajšana. To "
"se lahko zgodi, če datoteka vsebuje znak NULL. Zavedajte se, da njeno "
"shranjevanje lahko povzroči izgubo podatkov.\n"
"Datoteka je nastavljena samo za branje."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Presledki"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Razmaki"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Razmaki in presledki"
# For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
# * and Spaces), the second one is the filename
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Nastavitev %s načina zamikanja za %s."
# For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
# * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Nastavitev širine zamikanja na %d za %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Datoteka %s ponovno odprta."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Datoteka %s je odprta (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", za branje"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Napaka med preimenovanjem datoteke."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Napaka se je pojavila med pretvorbo datoteke iz UTF-8 \"%s\". Datoteka "
"ostaja neshranjena."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Sporočilo o napaki: %s\n"
"Napaka se je pojavila na mestu \"%s\" (vrstica: %d, stolpec %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Sporočilo o napaki: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Spodletelo odpiranje datoteke '%s': spodletel fopen(): %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Spodletelo pisanje v datoteko '%s': spodletel fwrite(): %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Spodletelo zapiranje datoteke '%s': spodletel fclose(): %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Napaka med shranjevanjem datoteke (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Datoteka na disku je lahko okrnjena!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Napaka med shranjevanjem datoteke."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Datoteka %s shranjena."
# Search regexp I assume for now.
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" ni bila najden."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Se naj iskanje zaključi in ponovi v preostanku?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Ni ujemanj za \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: zamenjano %d pojavljanje niza \"%s\" z nizom \"%s\"."
msgstr[1] "%s: zamenjani %d pojavljanji niza \"%s\" z nizom \"%s\"."
msgstr[2] "%s: zamenjanih %d pojavljanj niza \"%s\" z nizom \"%s\"."
msgstr[3] "%s: zamenjanih %d pojavljanj niza \"%s\" z nizom \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Ali želite ponovno odpreti datoteko?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Datoteka '%s' na disku je bolj sveža kot\n"
"trenutni pomnilnik."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Naj se poskusi datoteko ponovno shraniti?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Datoteka \"%s\" ni bila najdena na disku!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Vnesite širino tabulatorja"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Vnesite število presledkov, ki naj bodo zamenjani s tabulatorjem. "
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Opozorilo: neobičajna širina trdih razmikov: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Keltsko"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Grško"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordijsko"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Južnoevropsko"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Zahodno"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Baltsko"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Srednjeevropsko"
# ISO-IR-111 ni na voljo pod Windows
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cirilsko"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cirilsko-rusko"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cirilsko-ukrajinsko"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Romunsko"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabsko"
# sploh ni na voljo, ? (je samo, potrebuješ nameščeno potrebno kodno stran)
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejsko"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebrejsko vizualno"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armensko"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzinsko"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Tajsko"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turško"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamsko"
# available, original comment fails
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Kitajsko poenostavljeno"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Kitajsko tradicionalno"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japonsko"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Korejsko"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Brez kodiranja"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Zahodnoevropsko"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Vzhodnoevropsko"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Vzhodno _azijsko"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_JV & JZ azijsko"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Bližnjevzhodno"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s izvorna datoteka"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s izvorna datoteka"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Lupinski skript"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Datoteka gradnje"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "dokument XML"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Padajoča slogovna predloga (CSS)"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Nastavitvena datoteka"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext datoteka s prevodi"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programski jeziki"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Skriptni jeziki"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Označevalni jeziki"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Ra_zno"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Vsa izvorna koda"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Slab regularni izraz za datotečno vrsto %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "neimenovano"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Datoteke ni bilo mogoče najti '%s'."
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Privzeto"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Zgradi trenutno datoteko z Make in privzeto tarčo."
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "_Barvni izbiralnik"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Odložišče"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Izberi"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Oblika"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Vstavi"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Išči"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Pojdi"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Pogled"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Zgradi"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Žarišče"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Zavihek zvezka"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Novo"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Odpri"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Odpri izbrano datoteko"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Shrani"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Shrani kot"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Shrani vse"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Natisni"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Zapri vse"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Ponovno odpre datoteko"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Ponovno odpri zadnji zavihek"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Razveljavi"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Ponovi"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Izbriši do konca trenutne vrstice"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Pomakni do trenutne vrstice"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Pomakni navzgor za eno vrstico"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Pomakni dol za eno vrstico"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Zaključi košček"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Premakni kazalko v košček"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Zatri dokončanje koščkov"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Kontekstno dejanje"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Dokončaj besedo"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Prikaži pozivni namig"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Prikaži seznam makrojev"
#: ../src/keybindings.c:325
msgid "Word part completion"
msgstr "Dokončanje koščkov besed"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Premakni vrstico ali več navzgor"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Premakni vrstico ali več navzdol"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Izreži"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Kopiraj"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Prilepi"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Izberi tekočo besedo"
#: ../src/keybindings.c:359
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Izbere predhodni del besede"
#: ../src/keybindings.c:361
msgid "Select to next word part"
msgstr "Izbere naslednji del besede"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Preklopi komentiranje vrstic"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Komentiraj vrstico ali več vrstic"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Odkomentiraj vrstico ali več vrstic"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Povečaj zamik"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Zmanjšaj zamik"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Povečaj zamik za presledek"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Zmanjšaj zamik za presledek"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Nastavi na ukaz po meri 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Nastavi na ukaz po meri 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Nastavi na ukaz po meri 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Komentiraj vrstico ali več vrstic"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Vstavi datum"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Vstavi novo vrstico pred trenutno"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Vstavi novo vrstico za trenutno"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Najdi"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Najdi naslednje"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Najdi predhodno"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Zamenjaj"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Najdi v datotekah"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Naslednje sporočilo"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Predhodno sporočilo"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Najdi uporabo"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Najdi uporabo dokumenta"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Krmari nazaj "
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Krmari naprej"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Pojdi na ujemajoči oklepaj"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Preklopi oznako"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Pojdi na opredelitev značke"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Pojdi na navedbo značke"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Pojdi na začetek vrstice "
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Pojdi na konec vrstice"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Pojdi na konec prikazne vrstice"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Pojdi na predhodni del besede"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Pojdi na naslednji del besede"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Preklopi vse dodatne gradnike"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celozaslonsko"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Preklopi sporočilno okno"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Preklopi stransko vrstico"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Približaj"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Oddalji"
#: ../src/keybindings.c:508
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Ponastavi prikaz"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Preklopi v urejevalnik"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Preklopi v iskalno vrstico"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Preklopi v sporočilno okno"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Preklopi v prevajalnik"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Preklopi na Sporočila"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Preklopi v beležko"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Preklopi v VTE"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Preklopi v stransko vrstico"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Preklopi v seznam simbolov v stranski vrstici"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Preklopi v seznam dokumentov v stranski vrstici"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Preklopi v levi dokument"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Preklopi v desni dokument"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Preklopi v zadnji uporabljeni dokument"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Premakni dokument levo"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Premakni dokument desno"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Premakni dokument na prvo mesto"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Premakni dokument na zadnje mesto"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Preklopi zavijanje vrstic"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Preklopi lomljenje vrstic"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Zamenjaj presledke z razmaki"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Preklopi trenutno zvijanje"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Zvij vse"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Odvij vse"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Osveži seznam simbolov"
#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Remove Markers"
msgstr "Odstrani _oznake"
#: ../src/keybindings.c:573
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Odstrani oznake _napak"
#: ../src/keybindings.c:575
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Odstrani oznake _napak"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Prevedi"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Zgradi vse"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Zgradi tarčo po meri"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Zgradi objekt"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Naslednja napaka"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Predhodna napaka"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Zaženi"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Možnosti gradnje"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Prikaži barvni izbiralnik"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Bližnjice tipkovnice"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Naslednje bližnjice tipkovnice so nastavljive:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Tu natipkajte karkoli želite, uporabite to kot vašo beležko."
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Spodletelo nalaganje ene ali večih datotek seje."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Razhroščevalna sporočila"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "Počis_ti"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Nastavi začetni stolpec za prvo odprto datoteko (uporabno v povezavi z --"
"line)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Uporabi alternativno nastavitveno mapo"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Natisni notranja imena tipov datotek"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Ustvari splošno datoteko (glej dokumentacijo)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Brez predobdelave C/C++ datotek ob ustvarjanju značk"
# instance==izvod
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Ne odpri datotek v zagnanem izvodu, prisili odpiranje novega izvoda"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
"Uporabi ime datoteke te vtičnice za komuniciranje z zagnanim izvodom "
"programa Geany"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Vrne seznam odprtih dokumentov v zagnanem izvodu programa Geany"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Nastavi začetno številko vrstice za prvo odprto datoteko"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Ne prikaži sporočilnega okna ob zagonu"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Ne nalagaj podatkov za samodejno dopolnjevanje (glej dokumentacijo)"</