Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5771 lines (4528 sloc) 157.33 kB
# Translation of Geany v1.22 to Hungarian
# Copyright © 2007 - 2012
# This file is distributed under the same license as the Geany package.
#
# kilo aka Gabor Kmetyko <kg.kilo@gmail.com>, 2007-2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-08 12:14+0100\n"
"Last-Translator: kilo aka Gabor Kmetyko <kg.kilo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian\n"
"Language: Hungarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1
#: ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integrált Fejlesztői Felület"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Gyors és pehelykönnyű IDE GTK2 alapokon"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "S_zerkesztés"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Formázás"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "Beszúrás"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "_ChangeLog bejegyzés beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Függvény _leírás beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Többsoros _megjegyzés beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "Tovább"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "_Fájl fejléc beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "_GPL megjegyzés beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "_BSD licensz megjegyzés beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "_Dátum beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "láthatatlan"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "\"include <...>\" be_szúrása"
#: ../data/geany.glade.h:14
#: ../src/keybindings.c:408
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Másféle szóköz beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Keresés"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "K_ijelölt fájl megnyitása"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "_Használat keresése"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "_Dokumentum használat keresése"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Ugrás a _címke definíciójához"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "_Tartalomfüggő művelet"
#: ../data/geany.glade.h:21
#: ../src/filetypes.c:102
#: ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Semmi"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Alap"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Jelenlegi karakterek"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Zárójelek illesztése"
#: ../data/geany.glade.h:25
#: ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Legutóbbi munkamenet fájljainak betöltése"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Induláskor megnyitja a legutóbbi munkamenetben nyitott fájlokat"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Töltse be a virtuális terminál emulációt"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid "Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, disable it if you do not need it"
msgstr "Betöltse-e a virtuális terminál emulációt (VTE) induláskor? Kapcsolja ki, ha nincs rá szüksége."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Engedélyezi bővítőmodulok támogatását"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Indulás</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Ablakméret és elhelyezkedés mentése"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Elmenti az ablak helyét és méretét, majd induláskor visszaállítja azt"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Kilépéskor rákérdez"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Kilépéskor megerősítő ablakot jelenít meg."
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Leállás</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Indítókönyvtár:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid "Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. Leave blank to use the current working directory."
msgstr "A fájlok megnyitásánál vagy mentésénél használt kezdő könyvtár. Teljes elérési útnak kell lennie. Hagyja üresen az aktuális munkakönyvtár használatához."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Tulajdonságok:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "A projekt fájlok megnyitásánál használt könyvtár"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "További bővítőmodulok útvonala:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid "Geany looks by default in the global installation path and in the configuration directory. The path entered here will be searched additionally for plugins. Leave blank to disable."
msgstr "A Geany alapértelmezés szerint a globális telepítési útvonalon és a konfigurációs könyvtárban keres. Az itt megadott útvonalon is keresni fog bővítményeket. Letiltáshoz hagyja üresen."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Elérési utak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Indulás"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Sípoljon hibáknál vagy a fordítás végén"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid "Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has finished"
msgstr "Sípoljon-e, ha hiba történt vagy befejeződött a fordítási folyamat?"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Új üzenetnél váltás az állapot üzenetek listájára"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid "Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a new status message arrives"
msgstr "Átváltson-e az állapot üzenetek listájára (a lenti jegyzettömb ablakban), ha új állapot üzenet érkezik?"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Ne mutasson állapot üzeneteket az állapotsávon"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid "Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed in the status messages window."
msgstr "Eltávolít minden üzenetet az állapotsávról. Az üzenetek ezután is megjelennek, az állapot üzenetek ablakon."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Automatikus fókusz (a fókusz követi az egér mozgását)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid "Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line fields and the VTE."
msgstr "Automatikusan az egér kurzor alatti felületi elemre helyezi a fókuszt. Működik a fő szerkesztőablakban, a firkánál, az eszköztári keresésnél és sorra ugrásnál, valamint a VTE-ben."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Windows Fájl megnyitás / Mentés dialógusablakok használata"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid "Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether to use the GTK default dialogs"
msgstr "Meghatározza, hogy a natív Windows-os Fájl megnyitás / Mentés dialógusablakot vagy a GTK alapértelemezett dialógusait használja"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Egyéb</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr "Mindig újbóli keresés"
#: ../data/geany.glade.h:57
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Mindig újbóli keresés a fájl elejétől"
#: ../data/geany.glade.h:58
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "A Keresés ablak elrejtése"
#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr "Elrejti a Keresés dialógusablakot a Következő/Előző keresés gomb lenyomása után."
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Kurzor alatti szó használata a Keresés dialógushoz"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid "Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or Replace dialog and there is no selection"
msgstr "A kurzor alatti szót használja a Keresés, Keresés fájlokban vagy Csere dialógusablakok megnyitásakor, ha amúgy nincs kijelölés."
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Az aktuális fájl könyvtárát használja a fájlokban kereséshez"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "Keresés"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Projekt-alapú munkamenet fájlok használata"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid "Whether to store a project's session files and open them when re-opening the project"
msgstr "Eltárolja-e a projekt munkamenet fájljait és megnyissa-e őket a projekt újbóli megnyitásakor?"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "A projekt alapkönyvtárába mentse a projekt fájlt"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid "When enabled, a project file is stored by default inside the project base directory when creating new projects instead of one directory above the base directory. You can still change the path of the project file in the New Project dialog."
msgstr "Ha engedélyezve van, a projekt fájl a projekt saját könyvtárába kerül mentésre új projekt létrehozásakor, nem pedig az alapkönyvtár feletti könyvtárba. A projekt fájl útvonalát az Új projekt dialógusablakon belül továbbra is meg lehet változtatni."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projektek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Egyéb"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70
#: ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Szimbólum lista megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Ki/bekapcsolja a szimbólumok listáját"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Megnyitott fájlok listájának megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Ki/bekapcsolja a megnyitott fájlok listáját"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Oldalsáv megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Helyzet:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Balra"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Jobbra"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Oldalsáv</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Szimbólum lista:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Üzenet ablak:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Szerkesztő:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Beállítja az üzenet ablakban használt betűtípust"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Beállítja a szimbólum listában használt betűtípust"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Beállítja a szerkesztő ablakban használt betűtípust"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Betűtípusok</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Állapotsor megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Megjelenítse-e az állapotsort a fő ablak alján?"
#: ../data/geany.glade.h:89
#: ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Felület"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Fájl fülek megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Bezáró gombok megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid "Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr "Megjelenít egy kis kereszt alakú gombot a fájl füleken, hogy arra kattintva könnyen be lehessen zárni a fájlokat (a Geany újraindítása szükséges)."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Új fájl fülek elhelyezkedése:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Az új fájl fülek a fülek listáján balra kerülnek"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Az új fájl fülek a fülek listáján jobbra kerülnek"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Aktuális mellett"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid "Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges of the notebook"
msgstr "A fájl füleket a jelenlegi mellé helyezze inkább, vagy a jegyzettömb szélére"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "A duplakattintás elrejt minden további felületi elemet"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Meghívja a Nézet->Minden egyéb widget ki/bekapcsolása parancsot"
#: ../data/geany.glade.h:100
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "A legutóbb használt dokumentumra kapcsol egy fül bezárása után"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Szerkesztő ablak fülek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Oldalsáv:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Fülek helye</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Jegyzettömb fül"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Eszköztár me_gjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "Eszköztár _illesztése a menühöz"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Összeilleszti az eszköztárat a főmenüvel a jobb függőleges helykihasználás érdekében"
#: ../data/geany.glade.h:108
#: ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Eszközsáv testreszabása"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Rendszer alapértelmezett"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Ké_pek és szöveg"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Csak _képek"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Csak _szöveg"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Ikon stílus</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Rendszer alapértelmezett"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "K_is ikonok"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "Na_gyon kicsi ikonok"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Nagy ikonok"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Ikonméret</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Eszköztár</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120
#: ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Eszköztár"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Sortörés"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid "Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: line wrapping has a high performance cost for large documents so should be disabled on slow machines."
msgstr "Az ablak szélénél eltöri a sort és a következő sorban folytatja. Figyelem: a sortörés magas erőforrásigényű nagy dokumentumok esetén, tehát lassú gépeken ki kellene kapcsolni."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Okos\" Home billentyű engedélyezése"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid "When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME key always moves the caret to the start of the current line, regardless of its current position."
msgstr "Ha az \"okos\" Home billentyű engedélyezett, a HOME lenyomásakor a sor első, nem szóköz karakterére viszi a kurzort, de ha már ott volt, a sor legelső karakterére áll. Ha ez a funkció nincs engedélyezve, a HOME billentyű mindig a sor legelső karakterére viszi a kurzort, függetlenül attól, hogy mi az aktuális pozíciója."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Húzd és ejtsd módszer letiltása"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid "Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr "Teljesen letiltja a húzd és ejtsd módszert a szerkesztőablakban, így nem lehet kijelölést a szerkesztőablak belsejében vagy azon kívül mozgatni."
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Kód blokkok"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Kinyitja/bezárja egy blokk összes gyermekét"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid "Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr "Kinyitja vagy bezárja egy blokk összes gyermekét. A Shift billentyűt használva kattintás közben az ellentétes viselkedés történik."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Jelölés használata fordítási hibák kijelzéséhez"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid "Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines where the compiler found a warning or an error"
msgstr "Használjon-e jelöléseket (cikkcakkos aláhúzást) azon sorok kiemelésére, ahol a fordító figyelmeztetést vagy hibát talált?"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Soremelés levágja a sorvégi szóközöket"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Engedélyezi, hogy soremeléskor az előző sor végéről levágja a szóközöket."
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Sortörés oszlopa:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Megjegyzés jelölő:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid "A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is used to mark the comment as toggled."
msgstr "Olyan string, ami a forráskód sor megjegyzéssé kapcsolásakor kerül beszúrásra. Arra való, hogy jelölje a bekapcsolt megjegyzést."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Sajátságok</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Sajátságok"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid "Note: To apply these settings to all currently open documents, use <i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr "Megjegyzés: ezen beállítások érvényesítése az összes jelenleg megnyitott dokumentumra: <i>Projekt->Alapértelmezett behúzás alkalmazása</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Szélesség:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "A behúzás mérete karakterekben"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automatikus behúzás üzemmód:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Fájlból megállapít"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid "Whether to detect the indentation type from file contents when a file is opened"
msgstr "Fájl megnyitásakor megállapítsa-e a fájltartalom alapján a behúzások típusát?"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "T_abulátorok és szóközök"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid "Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr "Ha a behúzás kisebb, mint a tabulátor mérete, használjon szóközöket; egyébként használja mindkettőt"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Szóközök"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Behúzás esetén szóközöket használjon"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Tabulátorok"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Behúzás esetén tabulátor karaktert használjon"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Szélességet fájlból megállapít"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid "Whether to detect the indentation width from file contents when a file is opened"
msgstr "Fájl megnyitásakor megállapítsa-e a fájltartalom alapján a behúzások szélességét?"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Típus:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "A Tab billentyű sorbehúzást csinál"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid "Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr "A Tab/Shift-Tab megnyomása növeli/csökkenti a behúzást, nem pedig tabulátor karaktert szúr be."
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Behúzás</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Behúzás"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Részlet kiegészítése"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid "Type a defined short character sequence and complete it to a more complex string using a single keypress"
msgstr "Gépeljen be egy meghatározott karaktersort és egészíttesse ki egy bonyolultabb szövegre egy gombnyomással."
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "XML/HTML címke automatikus bezárása"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "XML/HTML megfelelő záró tag beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Többsoros megjegyzések automatikus folytatása"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid "Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java when a new line is entered inside such a comment"
msgstr "Automatikusan folytatja a megjegyzést olyan nyelveknél, mint a C, a C++ és a Java, ha a megjegyzésen belül új sor karakter kerül bevitelre."
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Szimbólumok automatikus kiegészítése"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid "Automatic completion of known symbols in open files (function names, global variables, ...)"
msgstr "A megnyitott fájlokban ismert szimbólumok (függvények neve, globális változók, stb.) automatikus kiegészítése"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "A dokumentum minden szavának automatikus kiegészítése"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "A szó hátralévő részét elveti a kiegészítéskor"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Max. szimbólum név ajánlatok:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Kiegészítés lista magassága:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Kiegészítéshez szükséges karakterek száma:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid "The amount of characters which are necessary to show the symbol autocompletion list"
msgstr "A szimbólumok automatikus kiegészítése listájának megjelenítéséhez szükséges karakterek száma."
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Az automatikus kiegészítés listánál megjelenítendő sorok magassága"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Az automatikus kiegészítésnél megjelenítendő sorok maximális száma"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Szimbólumlista frissítési gyakorisága:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid "Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol list. Note that a too short delay may have performance impact, especially with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr "A szimbólumlista két automatikus frissítése közötti minimális időtartam (milliszekundumban). Figyelem: túl rövid időköz megadása befolyásolhatja a teljesítményt, különösen nagy fájlok esetében. 0 késleltetés letiltja a valós idejű frissítéseket."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Kiegészítések</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Zárójel ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Automatikusan zárja be a zárójelet a megnyitás bevitelekor."
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Egyszeres idézőjelek ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Automatikusan zárja be az idézőjelet a megnyitó jel bevitelekor"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Kapcsos zárójelek { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Automatikusan zárja be a kapcsos zárójelet a megnyitás bevitelekor."
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Szögletes zárójelek [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Automatikusan zárja be a szögletes zárójelet a megnyitás bevitelekor"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Dupla idézőjelek \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Automatikusan zárja be az idézőjelet a megnyitó jel bevitelekor."
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Idézőjelek és zárójelek automatikus bezárása</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Kiegészítések"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Szintaktis jelölő színek átfordítása"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Minden szín invertálása, alapértelmezés szerint fehér szöveget használ fekete háttéren"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Behúzás segédvonalak megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Vékony pontvonalakat jelenít meg a helyes behúzás használatának megkönnyítésére."
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Szóközök megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "A szóközöket pontokkal, a tabulátorokat kis nyilakkal jelöli."
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Sorvégek megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Megjeleníti a sorvége karaktereket"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Sorszámok megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Ki/bekapcsolja a sorszám margót."
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Jelölő margó megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid "Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to mark lines"
msgstr "Ki/bekapcsolja a kis margót a sorszámoktól jobbra, ami a sorok megjelölésére szolgál."
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Utolsó sornál ne görgessen tovább"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Továbbgörgessen-e egy oldallal a dokumentum utolsó sora után?"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Megjelenés</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Oszlop:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Szín:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Megadja a hosszú sor jelző színét"
#: ../data/geany.glade.h:207
#: ../src/toolbar.c:70
#: ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Színválasztó"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid "The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr "A hosszú sor jelző egy vékony függőleges vonal a szerkesztő ablakban. Segít megjelölni a hosszú sorokat, vagy tippet ad a sortöréshez. Adjon meg egy 0-nál nagyobb értéket annak meghatározásához, hogy melyik oszlopban jelenjen meg a jelölés."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Sor"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid "Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position (see below)"
msgstr "Függőleges vonalat húz a szerkesztő ablakban a megadott kurzorpozíciónál (ld. lejjebb)."
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Háttér"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid "The background color of characters after the given cursor position (see below) changed to the color set below, (this is recommended if you use proportional fonts)"
msgstr "A megadott kurzorpozíción (ld. lejjebb) túli karakterek háttérszíne ez a szín lesz. (Ez akkor ajánlott, ha proporcionális betűtípust használ)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Bekapcsolva"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Hosszú sor jelző</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Kikapcsolva"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Ne mutassa a virtuális szóköz karaktereket"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Csak négyzetes kijelöléshez"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid "Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular selection"
msgstr "A virtuális szóközöket csak a sorvégeken túl mutatja a négyzetes kijelölés megrajzolásakor"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Mindig"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Mindig jelenítse meg a sorvégi virtuális szóköz karaktereket"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuális szóközök</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Megjelenítés"
#: ../data/geany.glade.h:223
#: ../src/keybindings.c:224
#: ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Szerkesztő"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Új dokumentum megnyitása parancssorból"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Új fájlt hoz létre minden olyan parancssori fájlnév alapján, ami nem létezik."
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Alapértelmezett sorvége karaterek:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Új fájlok</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Alapértelmezett kódolás (új fájlok):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Beállítja az alapértelmezett kódolást az újonnan létrehozott fájlok esetén."
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Meghatározott kódolás használata nem-Unicode fájlok megnyitásakor"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid "This option disables the automatic detection of the file encoding when opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding (usually not needed)"
msgstr "Ez az opció letiltja a fájlok kódolásának automatikus megállapítását a nem-Unicode fájlok megnyitásakor, a fájlt a megadott kódolással nyitja meg (általában nem szükséges)."
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Alapértelmezett kódolás (meglévő nem Unicode fájlokhoz):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Beállítja az alapértelmezett kódolást meglévő, nem Unicode fájlok megnyitásakor"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "Kódolások"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Fájl végén legyen új sor"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Biztosítja, hogy a fájl végén mindig van egy új sor karakter"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Egységes sorvégekre figyeljen"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid "Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding mixed line endings in the same file"
msgstr "Biztosítja az újsor karakterek átalakítását a mentés előtt, így elkerülhető az egy fájlon belüli eltérő sorvég karakterek használata"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Sorvégi szóközök és tabulátorok levágása"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Levágja a sorvégi szóköz és tabulátor karaktereket"
#: ../data/geany.glade.h:241
#: ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Tabulátorok cseréje szóközre"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "A dokumentumban az összes tabulátort szóközökre cseréli."
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Fájlok mentése</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Legutóbbi fájlok listájának hossza:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Megadja, hogy hány fájl jelenjen meg a Legutóbbi fájlok listáján."
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Lemezellenőrzés gyakorisága:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid "How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero disables checking."
msgstr "Milyen gyakran ellenőrizze a lemezen lévő fájlok változását, másopercben. A nulla letiltja az ellenőrzést."
#: ../data/geany.glade.h:248
#: ../src/prefs.c:1583
#: ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Fájlok"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminál:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Böngésző:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid "A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the -e argument)"
msgstr "Egy terminál emulátor mint az xterm, a gnome-terminal vagy a konsole (kezelnie kell a -e argumentumot)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Elérési út (és kiegészítő argumentumok) a kedvenc böngészőjéhez"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Eszközök elérési útjai</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Környezetfüggő parancs:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid "Context action command. The currently selected word can be used with %s. It can appear anywhere in the given command and will be replaced before execution."
msgstr "Környezetfüggő parancs. A kijelölt szóra %s-ként lehet hivatkozni. Így szerepelhet bárhol a megadott parancson belül és behelyettesításre kerül a parancs végrehajtása előtt."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Parancsok</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259
#: ../src/keybindings.c:236
#: ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Eszközök"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "a fejlesztő e-mail címe"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "A fejlesztő monogramja"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Kezdeti verzió:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Az új fájl kezdeti verziószáma"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Cégnév"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Fejlesztő:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Cég:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "E-mail cím:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Kezdőbetűk:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "A fejlesztő neve"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Év:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Dátum:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Dátum & idő:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid "Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr "Adja meg a {datetime} behelyettesítéshez használandó formátumot. Minden olyan konverziós jelölés használható, amit az ANSI C strftime függvénnyel használni lehet."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid "Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr "Adja meg a {year} behelyettesítéshez használandó formátumot. Minden olyan konverziós jelölés használható, amit az ANSI C strftime függvénnyel használni lehet."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid "Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr "Adja meg a {date} behelyettesítéshez használandó formátumot. Minden olyan konverziós jelölés használható, amit az ANSI C strftime függvénnyel használni lehet."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Sablon adatok</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277
#: ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Sablonok"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "_Változtatás"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Gyorsbillentyűk</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280
#: ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Billentyű hozzárendelések"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Parancs:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Elérési út a fájl nyomtatási parancshoz (használjon %f-et a fájlnév helyén)."
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Külső parancs használata nyomtatáshoz"
#: ../data/geany.glade.h:285
#: ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Sorszámok nyomtatása"
#: ../data/geany.glade.h:286
#: ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Sorszámozás hozzáadása a nyomtatott oldalon."
#: ../data/geany.glade.h:287
#: ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Oldalszámozás nyomtatása"
#: ../data/geany.glade.h:288
#: ../src/printing.c:383
msgid "Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Oldalszám elhelyezése minden oldal alján. Ez 2 sort foglal el az oldalon."
#: ../data/geany.glade.h:289
#: ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Oldal fejléc nyomtatása"
#: ../data/geany.glade.h:290
#: ../src/printing.c:388
msgid "Add a little header to every page containing the page number, the filename and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr "Kisméretű fejlécet helyez minden oldalra az oldalszámmal, fájlnévvel és az aktuális dátummal (ld. lejjebb). Ez 3 sort foglal el az oldalon."
#: ../data/geany.glade.h:291
#: ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "A nyomtatott fájlt alap nevének használata"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Csak a nyomtatott fájl alap nevét (elérési út nélkül) írja ki"
#: ../data/geany.glade.h:293
#: ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Dátumformátum:"
#: ../data/geany.glade.h:294
#: ../src/printing.c:418
msgid "Specify a format for the date and time stamp which is added to the page header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr "Adja meg itt az egyedi dátum- és időformátumot az oldalak fejlécébe kerülő időponthoz. Minden olyan konverziós jelölés használható, amit az ANSI C strftime függvénnyel használni lehet."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Natív GTK nyomtatás használata"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Nyomtatás</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297
#: ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Nyomtatás"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Betűtípus:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Megadja a terminál eszköz betűtípusát."
#: ../data/geany.glade.h:300
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Terminál betűtípus kiválasztása"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Betűszín:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Háttérszín:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Mentett sorok:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Parancsértelmező:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Megadja a terminál eszközben használt betűk színét."
#: ../data/geany.glade.h:306
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Megadja a terminál eszközben használt betűk háttérszínét."
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid "Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal widget"
msgstr "Megadja a történeti sorok számát, amennyit vissza lehet görgetni a terminál eszközben."
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid "Sets the path to the shell which should be started inside the terminal emulation"
msgstr "Megadja a parancsértelmező elérési útját, amelyet a terminál emulációban indítani szeretne."
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Görgetés billentyű lenyomásakor"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Az aljára ugorjon-e, ha egy billentyű leütésre került?"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Görgetés kimenetnél"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Az aljára ugorjon-e, ha kimenetre írás történt?"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Villogó kurzor"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Engedélyezi-e a kurzor villogását?"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Geany billentyű-hozzárendelések felülbírálata"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid "Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr "Engedélyezi, hogy a VTE billentyűparancsokat fogadjon (a fókusz parancsokon kívül)."
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Letiltja a menü gyorsbillentyűt (alapértelmezetten F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid "This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander within the VTE."
msgstr "Ez az opció letiltja a gyorsbillentyűt, amelyik a menüt jeleníti meg (alapértelmezetten az F10). Akkor lehet hasznos letiltani, ha pl. Midnight Commander-t használ a VTE-n belül."
#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Az aktuális fájl elérési útjának követése"
#: ../data/geany.glade.h:320
msgid "Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr "Végrehajtson-e \\\"cd $path\\\" parancsot, amikor átvált megnyitott fájlok között?"
#: ../data/geany.glade.h:321
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Programok futtatása a VTE-ben"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid "Don't use the simple run script which is usually used to display the exit status of the executed program"
msgstr "Ne használa az egyszerű futtató parancsfájlt, amit általában használunk a végrehajtott program kilépési állapotának megjelenítésére."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Ne használjon futtató parancsfájlt"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid "Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr "A programokat a VTE-ben futtatja, nem egy külön megnyitott terminál emulátor ablakban. Figyelem: a VTE-n belül futó programokat nem lehet félbeszakítani."
#: ../data/geany.glade.h:325
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Terminál</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326
#: ../src/prefs.c:1595
#: ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Figyelem: olvasd el a használati útmutatót, mielőtt változtatnál ezeken a beállításokon!</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Egyéb beállítások</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329
#: ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Egyéb"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Projekt tulajdonságai"
#: ../data/geany.glade.h:331
#: ../src/plugins.c:1457
#: ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Fájlnév:"
#: ../data/geany.glade.h:332
#: ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470
#: ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Név:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Leírás:"
#: ../data/geany.glade.h:334
#: ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Alapkönyvtár:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Fájl minták:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid "Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e.g. *.c *.h)"
msgstr "Fájl minták szóközzel elválasztott listája, amit a keresés fájlokban ablak használ (pl: *.c *.h)"
#: ../data/geany.glade.h:337
#: ../src/project.c:172
msgid "Base directory of all files that make up the project. This can be a new path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the project filename."
msgstr "A projektet alkotó fájlok alapkönyvtára. Lehet új könyvtár, vagy egy már létező elérési út is. Lehet használni a projekt fájlnevéhez képest relatív elérési utakat is."
#: ../data/geany.glade.h:338
#: ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Megjelenítés:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Egyéni"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Globális beállítások használata"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Fent"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Lent"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Eszközsáv beállításai"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Eszközsáv elrejtése"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Fájl"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Új (_Sablonból)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Legutóbbi _fájlok"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "_Mindet menti"
#: ../data/geany.glade.h:351
#: ../src/callbacks.c:430
#: ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Ú_jraolvasás"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Újr_aolvasás mint"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Oldal b_eállítása"
#: ../data/geany.glade.h:354
#: ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "_Többi dokumentum bezárása"
#: ../data/geany.glade.h:355
#: ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Öss_zeset bezár"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "Paran_csok"
#: ../data/geany.glade.h:357
#: ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Aktuális sor(ok) kivágása"
#: ../data/geany.glade.h:358
#: ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Aktuális sor(ok) másolása"
#: ../data/geany.glade.h:359
#: ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Aktuális sor(ok) törlése"
#: ../data/geany.glade.h:360
#: ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Sor vagy kiválasztás duplikálása"
#: ../data/geany.glade.h:361
#: ../src/keybindings.c:353
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Aktuális sor(ok) kiválasztása"
#: ../data/geany.glade.h:362
#: ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Aktuális bekezdés kiválasztása"
#: ../data/geany.glade.h:363
#: ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "A kije_lölés küldése a terminálba"
#: ../data/geany.glade.h:364
#: ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "_Reflow Lines/Block"
#: ../data/geany.glade.h:365
#: ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "K_iválasztás kis/nagybetűssé tétele"
#: ../data/geany.glade.h:366
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Aktuális sor áthelyezése"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Soro_k megjegyzésbe"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Sorok _megjegyzésből kivétele"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "So_r megjegyzésbe/vissza"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Behúzás _növelése"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Behúzás _csökkentése"
#: ../data/geany.glade.h:372
#: ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Intelligens sorbehúzás"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "A kije_lölés küldése"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "_Megjegyzések beszúrása"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "Beállítá_sok"
#: ../data/geany.glade.h:376
#: ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Kiegészítők beállításai"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Kö_vetkező találat"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Elő_ző találat"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Keresés _fájlokban"
#: ../data/geany.glade.h:380
#: ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "_Következő üzenet"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "_Előző üzenet"
#: ../data/geany.glade.h:383
#: ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Következő jelölőhöz ugrás"
#: ../data/geany.glade.h:384
#: ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Előző jelölőhöz ugrás"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Ugrá_s sorra"
#: ../data/geany.glade.h:386
#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Következő kijelölés keresése"
#: ../data/geany.glade.h:387
#: ../src/keybindings.c:435
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Előző kijelölés keresése"
#: ../data/geany.glade.h:388
#: ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "Mindet kijelöl"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Ugrás a címke _deklarációjához"
#: ../data/geany.glade.h:390
#: ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Nézet"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "_Betűtípus cseréje"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Minden e_gyéb widget ki/bekapcsolása"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "_Teljes képernyő"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Üzenet _ablak megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "_Eszköztár megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Oldal_sáv megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Színsablonok"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Jelölő _margó megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "S_orszámok megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Szóközök m_egjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Sorvégek megje_lenítése"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "_Behúzás segédvonalak megjelenítése"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Dokumentum"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "So_rtörés"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "So_rtörés"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "A_utomatikus behúzás"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Be_húzás típusa"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Tartalomból megállapít"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "T_abulátorok és szóközök"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Behúzás szélessége"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Csak _olvasható"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Ír_jon Unicode BOM-ot"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Fájl_típus megadása"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Kódolás m_egadása"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Sorvégek b_eállítása"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Beállítás és átalakítás _CR/LF-re (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Beállítás és átalakítás _LF-re (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Beállítás és átalakítás _CR-re (Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Sorvégi szóközök levágása"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "_Tabulátorok cseréje szóközre"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Szóközök cseré_je tabulátorokra"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Minden blokk bezárása"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "Minden _blokk kinyitása"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "_Jelzések eltávolítása"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "H_ibajelölések eltávolítása"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Ú_j"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyit"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Legutóbbi p_rojektek"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Bezár"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Alapértelmezett behúzásérték alkalmazása minden dokumentumon"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Alapértelmezett _behúzás alkalmazása"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441
#: ../src/build.c:2568
#: ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "Ö_sszeállítás"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Es_zközök"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Beállítások új_raolvasása"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "K_onfigurációs fájlok"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Színválasztó"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "_Szószámlálás"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Címkék _betöltése"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyű_k"
#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Hibaüzenetek"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Honlap"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr "Wi_ki"
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr "Hi_ba jelentése"
#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "_Donate"
msgstr "Hozzájárulás"
#: ../data/geany.glade.h:455
#: ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Szimbólumok"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dokumentumok"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Állapot"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Fordító"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Üzenetek"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Firka"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"Minden jog fenntartva."
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Geany verzió"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Gyors és pehelykönnyű IDE"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(készült %s-on)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Információ"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Fejlesztők"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "karbantartó"
#: ../src/about.c:290
#: ../src/about.c:298
#: ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "fejlesztő"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "fordítás karbantartója"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Fordítók"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Előző fordítók"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Hozzájárultak még"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid "Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Néhányan a közreműködők közül (a teljes lista megtalálható a(z) %s fájlban):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Közreműködők"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Licenc"
#: ../src/about.c:426
msgid "License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr "A licensz szövege nem található, tekintse meg a http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt címen."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "%%p behelyettesítése sikertelen, nincs aktív projekt"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "A feladat végrehajtása sikertelen, nincs munkakönyvtár"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (%s könyvtárban)"
#: ../src/build.c:831
#: ../src/build.c:1055
#: ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Folyamat sikertelen (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Nem sikerült a munkakönyvtárat átállítani erre: \"%s\""
#: ../src/build.c:929
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "\"%s\" végrehajtása nem sikerült (az indító szkriptet nem lehetett létrehozni)"
#: ../src/build.c:984
msgid "Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr "Nem sikerült a fájlt végrehajtani a VTE-n belül, mert feltehetően egy parancsot tartalmaz."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid "Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in Preferences)"
msgstr "\"'%s\"' terminál nem található (ellenőrizze az elérési útvonalat a Terminál beállításoknál a Tulajdonságok között)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Fordítás sikertelen."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Fordítás sikerrel lezárult."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Egyedi szöveg"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Adj meg itt egyedi szöveget, minden bevitt szöveg a parancshoz lesz csatolva."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Kö_vetkező hiba"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "Elő_ző hiba"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486
#: ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Build parancsok megadása"
#: ../src/build.c:1770
#: ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Jelenlegi fájl fordítása"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Build-eli a jelenlegi fájlt a make eszközzel és az alapértelmezett célállománnyal"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Build-eli a jelenlegi fájlt a make eszközzel és a megadott célállománnyal"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Lefordítja a jelenlegi fájlt a Make eszközzel"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "A folyamatot nem sikerült leállítani (%s)."
#: ../src/build.c:1829
#: ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Nincs több fordítási hiba."
#: ../src/build.c:1940
#: ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "A menüelem címkéjének megadása"
#: ../src/build.c:1967
#: ../src/symbols.c:742
#: ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Címke"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968
#: ../src/symbols.c:737
#: ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Parancs"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Munkakönyvtár"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Alapállapotra"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Kattints a menü bejegyzés címkéjének megadásához"
#: ../src/build.c:2099
#: ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s parancsok"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Nincs fájltípus"
#: ../src/build.c:2110
#: ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Hibás reguláris kifejezés:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Független parancsok"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Megjegyzés: a 2. elem egy dialógust nyit meg és az abban megadott válaszértéket csatolja a parancshoz."
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Futtatási parancsok"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid "%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual for details."
msgstr "%d, %e, %f, %p behelyettesítésre kerülnek a parancs és könyvtár mezőkben, részletekért ld. a kézikönyvet."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Build parancsok megadása"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Fordítás"
#: ../src/build.c:2575
#: ../src/build.c:2605
#: ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "Futtat"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620
#: ../src/build.c:2811
#: ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Egyedi cél készí_tése"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622
#: ../src/build.c:2812
#: ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Cél _készítése"
#: ../src/build.c:2624
#: ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "_Make mindet"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Valóban ki szeretne lépni?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d fájl elmentve."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Minden nem mentett változtatás el fog veszni."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Biztosan újra akarja olvasni '%s'-t?"
#: ../src/callbacks.c:1062
#: ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Ugrás sorra"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Adja meg a sor számát, ahová ugorni szeretne:"
#: ../src/callbacks.c:1164
#: ../src/callbacks.c:1189
msgid "Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Mielőtt ezt a funkciót használná, adja meg a jelenlegi fájl típusát."
#: ../src/callbacks.c:1294
#: ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "nn.hh.éééé"
#: ../src/callbacks.c:1296
#: ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "hh.nn.éééé"
#: ../src/callbacks.c:1298
#: ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "éééé/hh/nn"
#: ../src/callbacks.c:1300
#: ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "nn.hh.éééé óó:pp:mm"
#: ../src/callbacks.c:1302
#: ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "hh.nn.éééé óó:pp:mm"
#: ../src/callbacks.c:1304
#: ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "éééé/hh/nn óó:pp:mm"
#: ../src/callbacks.c:1306
#: ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Egyedi dát_umformátum használata"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Egyedi dátumformátum"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid "Enter here a custom date and time format. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr "Adja meg itt az egyedi dátum és idő formátumot. Minden olyan konverziós jelölés használható, amit az ANSI C strftime függvénnyel használni lehet."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "A dátumformátum stringet nem lehetett átalakítani (feltehetően túl hosszú)."
#: ../src/callbacks.c:1527
#: ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Nincs több üzenet."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) %s fájlt (fájl nem található)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Fájlból megállapít"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Nyugat-európai"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Kelet-európai"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Kelet-ázsiai"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "DK- & DNy-ázsiai"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Közel-keleti"
#: ../src/dialogs.c:239
#: ../src/encodings.c:112
#: ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114
#: ../src/encodings.c:115
#: ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117
#: ../src/encodings.c:118
#: ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "To_vábbi beállítások"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Rejtett fájlokat is megjeleníti"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Kódolás megadása:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen encoding."
msgstr ""
"Explicit módon megadja a fájl kódolását, ha azt nem lehet megállapítani. Ez akkor hasznos, ha tudja, hogy a fájl kódolását a Geany nem képes helyesen megállapítani.\n"
"Figyelem: ha több fájlt választ ki, mindegyik a megadott kódolással kerül megnyitásra."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Fájltípus megadása:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen filetype."
msgstr ""
"Explicit módon megadja a fájltípust, ha azt nem lehet megállapítani a fájl kiterjesztése alapján.\n"
"Figyelem: ha több fájlt választ ki, mindegyik a megadott fájltípusként kerül megnyitásra."
#: ../src/dialogs.c:361
#: ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Fájl megnyitása"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid "Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, all files will be opened read-only."
msgstr "Csak olvasható módban nyitja meg a fájlt. Ha egynél több fájlt választ megnyitásra, mind csak olvashatóként nyílik meg."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Fájl kiterjesztés alapján megállapít"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Felülírja?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "A fájlnév már létezik!"
#: ../src/dialogs.c:581
#: ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Fájl mentése"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Átnevezé_s"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Elmenti, majd átnevezi a fájlt"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "Ú_j ablakban nyitja meg a fájlt"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid "Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a new tab"
msgstr "Megnyitva hagyja az aktuális dokumentumot és új fülön jeleníti meg az újonnan elmentett fájlt"
#: ../src/dialogs.c:725
#: ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Hiba"
#: ../src/dialogs.c:728
#: ../src/dialogs.c:811
#: ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Kérdés"
#: ../src/dialogs.c:731
#: ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Figyelmeztetés"
#: ../src/dialogs.c:734
#: ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Információs"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Ne mentse"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "A(z) '%s' fájl nem kerül mentésre."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Szeretné menteni, mielőtt bezárja?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Betűtípus választása"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid "An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a new file)."
msgstr "Hiba történt vagy nem lehetett a fájl információkat kinyerni (pl. új fájl esetén)."
#: ../src/dialogs.c:1223
#: ../src/dialogs.c:1224
#: ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231
#: ../src/dialogs.c:1232
#: ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094
#: ../src/symbols.c:2115
#: ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "ismeretlen"
#: ../src/dialogs.c:1238
#: ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Tulajdonságok"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Típus:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Méret:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Hely:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Csak olvasható:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(csak a Geany-n belül)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kódolás:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339
#: ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(BOM-mal)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(BOM nélkül)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Javítva:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Változott:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Legutóbbi elérés:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Engedélyek:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Olvasás:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Írás:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Végrehajtás:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Tulajdonos:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Csoport:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Egyéb:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "%s fájl bezárva."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "\"%s\" új fájl megnyitva."
#: ../src/document.c:795
#: ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Nem lehetett megnyitni a(z) %s fájlt (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "A(z) \"%s\" fájl nem érvényes %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid "The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not supported."
msgstr "A(z) \"%s\" fájl nem tűnik szöveges fájlnak, vagy a fájl kódolása nem támogatott."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"A(z) \"%s\" fájlt nem lehetett sikeresen megnyitni és csonkolva lett. Ez akkor fordulhat elő, ha a fájl NULL értékű byte-ot tartalmaz. Figyeljen arra, hogy ez adatvesztéshez vezethet.\n"
"A fájlt csak olvashatóvá tettük."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Szóközök"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulátorok"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tabulátorok és szóközök"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "%s behúzás üzemmód beállítása %s részére."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "%d behúzásszélesség beállítása %s részére."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "%s fájl újraolvasva."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "%s fájl megnyitva (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", csak olvasható"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Hiba a fájl átnevezésekor."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid "An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file remains unsaved."
msgstr "Hiba történt a fájl UTF-8-ból konvertálásakor itt: \"%s\". A fájl nem került mentésre."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Hibaüzenet: %s\n"
"A hiba itt történt: \"%s\" (sor: %d, oszlop: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Hibaüzenet: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "'%s' fájl írásra megnyitása sikertelen: fopen() hiba: %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "'%s' fájl írás sikertelen: fwrite() hiba: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "'%s' fájl bezárása sikertelen: fclose() hiba: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Hiba a fájl mentésekor (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"A lemezen lévő fájl most lehet, hogy csonkolt!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Hiba a fájl mentésekor."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "%s fájl elmentve."
#: ../src/document.c:1876
#: ../src/document.c:1940
#: ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" nem található."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Újbóli keresés a fájl elejétől?"
#: ../src/document.c:2034
#: ../src/search.c:1279
#: ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087
#: ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Nincs találat erre: \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: %d előfordulás cserélve, \"%s\" helyett \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Újra akarja olvasni?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"A(z) '%s' fájl a lemezen újabb, mint a\n"
"pufferben lévő aktuális példány."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Be_zárás mentés nélkül"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Újra akarja menteni a fájlt?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "A(z) \"%s\" fájl nem található a lemezen!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Tabulátor szélessége"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Adja meg, hogy hány szóköz kerüljön cserére tabulátor karakterrel."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Figyelem: nem szabványos kemény tabulátor szélesség: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Kelta"
#: ../src/encodings.c:68
#: ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Görög"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Északi"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Dél-európai"
#: ../src/encodings.c:72
#: ../src/encodings.c:73
#: ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Nyugati"
#: ../src/encodings.c:77
#: ../src/encodings.c:78
#: ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Balti"
#: ../src/encodings.c:80
#: ../src/encodings.c:81
#: ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Közép-európai"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83
#: ../src/encodings.c:84
#: ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87
#: ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cirill"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cirill/orosz"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cirill/ukrán"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Román"
#: ../src/encodings.c:93
#: ../src/encodings.c:94
#: ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arab"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96
#: ../src/encodings.c:98
#: ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Héber"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Héber (vizuális)"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Örmény"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Grúz"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
#: ../src/encodings.c:105
#: ../src/encodings.c:106
#: ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Török"
#: ../src/encodings.c:108
#: ../src/encodings.c:109
#: ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnami"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121
#: ../src/encodings.c:122
#: ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Egyszerűsített kínai"
#: ../src/encodings.c:126
#: ../src/encodings.c:127
#: ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Hagyományos kínai"
#: ../src/encodings.c:129
#: ../src/encodings.c:130
#: ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japán"
#: ../src/encodings.c:133
#: ../src/encodings.c:134
#: ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Koreai"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Kódolás nélkül"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Nyugat-európai"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Kelet-európai"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Kelet-á_zsiai"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_DK- & DNy-ázsiai"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Köz_el-keleti"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83
#: ../src/filetypes.c:173
#: ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195
#: ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s forráskód fájl"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s fájl"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Shell szkript"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Make fájl"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML dokumentum"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Cascading StyleSheet"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Config fájl"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext fordítás fájl"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programozási nyelvek"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "Paranc_sértelmezett nyelvek"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Jelölő nyelvek"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "E_gyéb"
#: ../src/filetypes.c:1459
#: ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Minden forrás"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484
#: ../src/project.c:295
#: ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139
#: ../src/win32.c:160
#: ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Minden fájl"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Rossz reguláris kifejezés a(z) %s fájltípushoz: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "névtelen"
#: ../src/highlighting.c:1225
#: ../src/main.c:828
#: ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "'%s' fájl nem található."
#: ../src/highlighting.c:1297
msgid "Default"
msgstr "Alapértelmezett"
#: ../src/highlighting.c:1336
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "A jelenlegi fájltípus felülírja az alapértelmezett stílust."
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr "Ez a színsablonok helytelen megjelenítését okozhatja."
#: ../src/highlighting.c:1358
msgid "Color Schemes"
msgstr "Színsablonok"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223
#: ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Fájl"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Vágólap"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Kijelölés"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Formázás"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Beszúrás"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Beállítások"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Ugrás sorra"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Nézet"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Dokumentum"
#: ../src/keybindings.c:235
#: ../src/keybindings.c:582
#: ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Összeállítás"
#: ../src/keybindings.c:237
#: ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Súgó"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Fókusz"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Jegyzettömb fül"
#: ../src/keybindings.c:248
#: ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Új"
#: ../src/keybindings.c:250
#: ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Megnyit"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Kijelölt fájl megnyitása"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Ment"
#: ../src/keybindings.c:257
#: ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Mentés másként"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Mindet menti"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Nyomtat"
#: ../src/keybindings.c:264
#: ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Bezár"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Összeset bezár"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Fájl újraolvasása"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Legutóbb bezárt fül újranyitása"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Visszavonás"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Újra"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Törlés sor végéig"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Aktuális sorhoz görgeti"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Nézet egy sorral feljebb görgetése"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Nézet egy sorral lejjebb görgetése"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Részlet kiegészítése"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Kurzor mozgatás a részletben"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Részlet kiegészítés felfüggesztése"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Tartalomfüggő művelet"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Szó kiegészítése"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Hívás segítése megjelenítése"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Makró lista megjelenítése"
#: ../src/keybindings.c:325
msgid "Word part completion"
msgstr "Szótaghoz kiegészítés"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Sor(ok) mozgatása felfelé"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Sor(ok) mozgatása lefelé"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Kivágás"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Másolás"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Beillesztés"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Mindet kijelöli"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Aktuális szó kiválasztása"
#: ../src/keybindings.c:359
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Előző szótaghoz ugrás"
#: ../src/keybindings.c:361
msgid "Select to next word part"
msgstr "Következő szótaghoz ugrás"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Sor megjegyzésbe/vissza"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Sor(ok) megjegyzésbe"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Sor(ok) megjegyzésből kivétele"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Behúzás növelése"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Behúzás csökkentése"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Behúzás növelése egy szóközzel"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Behúzás csökkentése egy szóközzel"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "1. egyedi parancs"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "2. egyedi parancs"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "3. egyedi parancs"
#: ../src/keybindings.c:400
msgid "Join lines"
msgstr "Sorok egyesítése"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Dátum beszúrása"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Sor beszúrása a jelenlegi elé"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Sor beszúrása a jelenlegi mögé"
#: ../src/keybindings.c:426
#: ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Keresés"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Következő"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Előző"
#: ../src/keybindings.c:437
#: ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Csere"
#: ../src/keybindings.c:439
#: ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Keresés fájlokban"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Következő üzenet"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Előző üzenet"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Használat keresése"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Dokumentum használat keresése"
#: ../src/keybindings.c:457
#: ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Visszatérés egy helyhez"
#: ../src/keybindings.c:459
#: ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Továbbhaladás egy helyhez"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Illeszkedő zárójelhez ugrás"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Jelölő ki/bekapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Ugrás a címke definíciójához"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Ugrás a címke deklarációjához"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Ugrás sor elejére"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Ugrás sor végére"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Ugrás a kijelzett sor végére"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Előző szótaghoz ugrás"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Következő szótaghoz ugrás"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Minden egyéb widget ki/bekapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Teljes képernyős"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Üzenetablak ki/bekapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Oldalsáv ki/bekapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Nagyítás"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Kicsinyítés"
#: ../src/keybindings.c:508
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Nagyítás alapállapotra"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Szerkesztő ablakra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Keresősávra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Átváltás az üzenet ablakra"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Fordítóra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Átváltás az üzenetekre"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Firka ablakra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "VTE-re kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Oldalsávra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Átváltás a szimbólumlista oldalsávra"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Átváltás a dokumentumlista oldalsávra"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Baloldali dokumentumra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Jobboldali dokumentumra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "A legutóbb használt dokumentumra kapcsol"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Dokumentum mozgatása balra"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Dokumentum mozgatása jobbra"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Dokumentum mozgatása első helyre"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Dokumentum mozgatása utolsó helyre"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Sortörés be/kikapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Sor széttördelés be/kikapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Szóközök cseréje tabulátorokra"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Aktuális blokk be/kikapcsolása"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Minden blokk bezárása"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Minden blokk kinyitása"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Szimbólum lista újraolvasása"
#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Remove Markers"
msgstr "Jelölők eltávolítása"
#: ../src/keybindings.c:573
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Hibajelölések eltávolítása"
#: ../src/keybindings.c:575
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Jelölők és hibajelek eltávolítása"
#: ../src/keybindings.c:580
#: ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Fordítás"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Make mindet"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Egyedi cél készítése"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Make"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Következő hiba"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Előző hiba"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Futtatás"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Build opciók"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Színválasztó megjelenítése"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "A következő gyorsbillentyűk állíthatók be:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Írjon ide tetszés szerint, használja ezt úgy, mint egy jegyzettömböt/firkalapot"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Nem sikerült betölteni egy vagy több munkamenet fájlt."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Hibaüzenetek"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "Tör_lés"
#: ../src/main.c:121
msgid "Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction with --line)"
msgstr "Állítsa be az első megnyitott fájl kezdő oszlopszámát (a --line opcióval együtt hasznos)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Másik konfigurációs könyvtár használata"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Belső fájltípus nevek kiírása"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Hozzon létre globális címke fájlt (ld. dokumentáció)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "A cimkék generálásakor ne dolgozza fel előre a C/C++ fájlokat."
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Ne nyisson meg fájlokat egy már futó példányban, indítson új példányt"
#: ../src/main.c:128
msgid "Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr "Használd ezt a socket fájl nevet egy már futó Geany példánnyal történő kommunikációhoz"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Visszaadja a már futó Geany példányban megnyitott dokumentumok listáját"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Állítsa be az első megnyitott fájl kezdő sorszámát"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Induláskor ne mutasson üzenetablakot"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Ne töltse be az automatikus kiegészítés adatokat (ld. dokumentáció)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Ne töltse be a kiegészítő modulokat"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "A Geany telepítés prefix nyomtatása"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr "Minden fájlt csak olvasásra nyit meg (ld. dokumentációt)"
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Ne töltse be az előző munkamenet fájljait"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Ne töltse be a terminál támogatást"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "libvte.so fájlneve"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Legyen bőbeszédű"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Verziószám megjelenítése és kilépés"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FÁJLOK...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "készült %s-on ezzel:"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Áthelyezi most?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "A régi konfigurációs könyvtárat a Geany-nek el kell mozgatni máshová indulása előtt."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid "Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s\"."
msgstr "A konfigurációs könyvtárat sikerült átmásolni innen: \"%s\" ide: \"%s\"."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid "Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). Please move manually the directory to the new location."
msgstr "A régi konfigurációs könyvtárat (\"%s\") nem lehetett áthelyezni ide: \"%s\" (%s). Helyezze át kézzel a könyvtárat az új helyre."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"A konfigurációs könyvtárat nem lehetett létrehozni (%s).\n"
"Problémák léphetnek fel, ha a Geany-t konfigurációs könyvtár nélkül használja.\n"
"Mindenképpen elindítja a Geany-t?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Ez a Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "A konfigurációs könyvtárat nem lehetett létrehozni (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Beállítások újraolvasása kész."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Állapot üzenetek"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "_Másolás"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Összeset _másol"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "Üzenet ablak el_rejtése"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "'%s' fájl nem található - próbálom az aktuális dokumentum elérési útját."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "A dokumentumra kapcsol"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid "The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - please recompile it."
msgstr "A(z) \"%s\" bővítmény binárisan nem kompatibilis a Geany ezen kiadásával - fordítsa újra azt!"
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Bővítménykezelő"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktív"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Bővítmény"
#: ../src/plugins.c:1300
msgid "Description"
msgstr "Leírás"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Nincs elérhető bővítmény."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Bővítmények"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Válaszd ki, mely bővítmények kerüljenek induláskor betöltésre:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Bővítmény részletei:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Bővítmény:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Szerző(k):"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Bővítmények beállítása"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Billentyű beolvasása"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Üsse le a billentyű-kombinációt, amit a(z) \"%s\" parancshoz használni szeretne."
#: ../src/prefs.c:226
#: ../src/symbols.c:2236
#: ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "Mind_et kinyitja"
#: ../src/prefs.c:231
#: ../src/symbols.c:2241
#: ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "Mindet be_zárja"
#: ../src/prefs.c:291
msgid "Action"
msgstr "Parancs"
#: ../src/prefs.c:296
msgid "Shortcut"
msgstr "Gyorsbillentyű"
#: ../src/prefs.c:1456
msgid "_Allow"
msgstr "Engedélyez"
#: ../src/prefs.c:1458
msgid "_Override"
msgstr "_Felülbírálás"
#: ../src/prefs.c:1459
msgid "Override that keybinding?"
msgstr "Felülbírálja ezt a billentyű-hozzárendelést?"
#: ../src/prefs.c:1460
#, c-format
msgid "The combination '%s' is already used for \"%s\"."
msgstr "A(z) '%s' kombináció már használatban van a(z) \"%s\" parancsnál."
#. add manually GeanyWrapLabels because they can't be added with Glade
#. page Tools
#: ../src/prefs.c:1661
msgid "Enter tool paths below. Tools you do not need can be left blank."
msgstr "Adja meg az eszközök elérési útját. Amelyik eszközre nincs szüksége, ott üresen lehet hagyni."
#. page Templates
#: ../src/prefs.c:1666
msgid "Set the information to be used in templates. See the documentation for details."
msgstr "Adja meg a sablonokban használni kívánt információkat. A részletekhez tekintse meg a dokumentációt."
#. page Keybindings
#: ../src/prefs.c:1671
msgid "Here you can change keyboard shortcuts for various actions. Select one and press the Change button to enter a new shortcut, or double click on an action to edit the string representation of the shortcut directly."
msgstr "Itt megváltoztathatja az egyes eseményekhez rendelt gyorsbillentyűket. Válasszon ki egy eseményt, majd nyomja meg a Változtat gombot az új gyorsbillentyű megadásához. Duplakattintással közvetlentül az eseményhez rendelt gyorsbillentyű stringet is szerkesztheti."
#. page Editor->Indentation
#: ../src/prefs.c:1676
msgid "<i>Warning: these settings are overridden by the current project. See <b>Project->Properties</b>.</i>"
msgstr "<i>Figyelem: ezeket a beállításokat a kurrens projekt felülírja. Ld <b>Projekt->Tulajdonságok</b>.</i>"
#: ../src/printing.c:183
msgid "The editor font is not a monospaced font!"
msgstr "A szövegszerkesztő betűtípusa nem monospace!"
#: ../src/printing.c:184
msgid "Text will be wrongly spaced."
msgstr "A szöveg rosszul lesz tagolva."
#: ../src/printing.c:301
#, c-format
msgid "<b>Page %d of %d</b>"
msgstr "<b>%d. oldal (összesen: %d)</b>"
#: ../src/printing.c:371
msgid "Document Setup"
msgstr "Dokumentum beállítások"
#: ../src/printing.c:406
msgid "Print only the basename(without the path) of the printed file"
msgstr "Csak a nyomtatott fájl alap nevét (elérési út nélkül) írja ki."
#: ../src/printing.c:525
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "%d. oldal (összesen: %d)"
#: ../src/printing.c:779
#, c-format
msgid "Did not send document %s to the printing subsystem."
msgstr "Nem küldtem el %s dokumentumot a nyomtató alrendszer felé."
#: ../src/printing.c:781
#, c-format
msgid "Document %s was sent to the printing subsystem."
msgstr "%s dokumentum elküldve a nyomtató alrendszer felé."
#: ../src/printing.c:833
#, c-format
msgid "Printing of %s failed (%s)."
msgstr "%s nyomtatása sikertelen (%s)."
#: ../src/printing.c:872
msgid "Please set a print command in the preferences dialog first."
msgstr "Először állítson be egy nyomtatási parancsot a tulajdonságok párbeszédablakban!"
#: ../src/printing.c:880
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" will be printed with the following command:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"A(z) \"%s\" fájl a következő paranccsal kerül majd nyomtatásra:\n"
"\n"
"%s"
#: ../src/printing.c:896
#, c-format
msgid "Printing of \"%s\" failed (return code: %s)."
msgstr "\"%s\" nyomtatása sikertelen (visszatérési érték: %s)."
#: ../src/printing.c:902
#, c-format
msgid "File %s printed."
msgstr "%s fájl kinyomtatva."
#. "projects" is part of the default project base path so be careful when translating
#. * please avoid special characters and spaces, look at the source for details or ask Frank
#: ../src/project.c:97
msgid "projects"
msgstr "projektek"
#: ../src/project.c:119
msgid "New Project"
msgstr "Új projekt"
#: ../src/project.c:127
msgid "C_reate"
msgstr "Lét_rehozás"
#: ../src/project.c:175
#: ../src/project.c:417
msgid "Choose Project Base Path"
msgstr "Adja meg a projekt alapkönyvtárát"
#: ../src/project.c:197
#: ../src/project.c:560
msgid "Project file could not be written"
msgstr "A projekt fájl nem írható"
#: ../src/project.c:200