Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5984 lines (4658 sloc) 149.477 kb
# Finnish translations for geany.
# Copyright (C) 2007-2011 geany's development team.
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Harri Koskinen <harri@fastmonkey.fi>, 2007-2011.
# Jari Rahkonen <jari.rahkonen@pp1.inet.fi>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-27 14:14+0200\n"
"Last-Translator: Harri Koskinen <reg2009@fastmonkey.fi>\n"
"Language-Team: Finnish\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integroitu ohjelmointiympäristö"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Nopea ja kevyt GTK2-pohjainen ohjelmointiympäristö"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Muokkaa"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "Mu_otoile"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "_Lisää"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Lisää _ChangeLog-merkintä"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Lisää _funktion kuvaus"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Lisää usean _rivin kommentti"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Lisää"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Lisää _ylätunniste"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Lisää _GPL-lisenssimerkintä"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Lisää _BSD-lisenssimerkintä"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Lisää _päivämäärä"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "näkymätön"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Lisää \"in_clude <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
#, fuzzy
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Lisää vaihtoehtoinen tyhjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Etsi"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Avaa val_ittu tiedosto"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "_Etsi avoimista"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "_Etsi asiakirjasta"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Näytä t_unnisteen määritys"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "_Kontekstitoiminto"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Perus"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Säilytä sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Seuraa sulkeita"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Lataa edellisen istunnon tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Avaa edellisen istunnon tiedostot käynnistäessä"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Lataa virtuaalipäätteen tuki"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Ladataanko virtuaalipääte (VTE) käynnistyksen yhteydessä. Poista valinta, "
"jollet sitä tarvitse."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Ota liitännäistuki käyttöön"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Käynnistys</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Muista ikkunan sijainti ja koko"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Tallentaa ikkunan sijainnin ja koon ja palauttaa ne käynnistäessä"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Vahvista ohjelman sulkeminen"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Varmistaa poistuessa, että sovelluksen saa sulkea"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Sulkeminen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Oletuspolku:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Tiedostokansio, joka avataan tiedostoja avatessa ja tallentaessa. Polun "
"täytyy olla täydellinen. Jätä tyhjäksi, jos haluat käyttää polkuna nykyistä "
"työkansiota."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Projektitiedostot:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Oletuskansio, kun avataan projektitiedostoja"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Lisäpolku liitännäisille:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany etsii liitännäisiä yleisestä asennuspolusta ja asetuskansiostaan sekä "
"tähän syöttämästäsi polusta. Jätä halutessasi tyhjäksi."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Polut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Käynnistys"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Äänimerkki käännöksen valmistuessa ja virhetilanteissa"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Jos valitset tämän, sovellus ilmoittaa käännöksen valmistumisesta ja "
"virhetilanteista äänimerkillä."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Tuo tilaviestit näkyviin uuden viestin tullessa"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Näytä tilaviestivälilehti (ikkunan alareunan välilehtinäkymässä) uuden "
"tilaviestin saapuessa"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Älä näytä tilaviestejä tilapalkissa"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Piilottaa kaikki viestit tilapalkista. Viestit näytetään kuitenkin "
"tilaviestiruudussa."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Kohdista widgetit automaattisesti (kohdistus seuraa hiirtä)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Kohdistaa automaattisesti hiiren alla olevaan käyttöliittymän osaan. Toimii "
"muokkausruudussa, muistilapulla, työkalupalkin haku- ja siirry riville -"
"kentissä sekä virtuaalipäätteessä."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Käytä Windowsin Avaa/Tallenna dialogeja"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr "Määrittää käytetäänkö Windowsin vaiko GTK:n Avaa/Tallenna dialogeja"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Muut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Jatka aina etsintää tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Jatka aina etsintää tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Jatka etsintää aina tiedoston alusta ja piilota hakuikkuna, kun käyttäjä "
"napsauttaa \"Etsi seuraava/edellinen\""
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Siirrä kohdistimen alla oleva sana hakukenttään"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Esitäytä kohdistimen alla oleva sana Etsi-, Korvaa- tai Etsi tiedostoista -"
"ikkunan hakukenttään kun valintaa ei ole."
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "\"Etsi tiedostoista\" etsii nykyisen tiedoston kansiosta."
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Haku</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Käytä projektikohtaisia istuntotiedostoja"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Määrittää, tallennetaanko projekteille istuntotiedostot, ja avataanko ne "
"projektin mukana."
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Tallenna projektitiedosto projektin pääkansioon"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, projektitiedosto tallennetaan oletusarvoisesti projektin "
"pääkansioon. Muussa tapauksessa tiedosto tallennetaan kansioon, jossa "
"projektin pääkansio sijaitsee. Tiedostopolun voi tästä asetuksesta "
"riippumatta vaihtaa Uusi projekti -ikkunassa."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projektit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Muut"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Näytä symboliluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö symboliluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Näytä asiakirjaluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö asiakirjaluettelo"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Näytä sivupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Sijainti:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Vasen"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Oikea"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Sivupalkki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Symboliluettelo:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Viesti-ikkuna:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editori:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Asettaa viesti-ikkunan kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Asettaa symbolilistan kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Asettaa editorin kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Kirjasimet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Näytä tilapalkki"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Määrittää, näytetäänkö pääikkunan alareunassa tilapalkki"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Käyttöliittymä"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Näytä editorin välilehdet"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Näytä sulkemispainikkeet"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Näyttää tiedostovälilehdissä pienen rastipainikkeen, joka sulkee tiedoston. "
"Vaatii uudelleenkäynnistyksen."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Uusien välilehtien sijainti:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Uudet tiedostovälilehdet lisätään vasempaan reunaan"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Uudet tiedostovälilehdet lisätään oikeaan reunaan"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Valitun välilehden vieressä"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Kaksoisnapsautus piilottaa käyttöliittymän lisäkomponentit"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Suorittaa Näytä->Näytä/Piilota lisäkomponentit -valinnan"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Viimeksi käytetty asiakirja"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Editorin välilehdet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Sivupalkki:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Välilehtien sijainnit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
#, fuzzy
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Välilehdet"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Näytä työ_kalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:106
#, fuzzy
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Työkalupalkki valikon vierellä"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Siirrä työkalupalkki päävalikon viereen säästääksesi pystytilaa"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Muokkaa työkalupalkkia"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Järjestelmän _Oletus"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Kuvat j_a teksti"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Vain _kuvat"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Vain _teksti"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Kuvakkeen tyyli</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Järjestelmän O_letus"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "_Pienet kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "_Erittäin pienet kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Suuret kuvakkeet"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Kuvakkeen koko</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Työkalupalkki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Työkalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Rivitys"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Katkaise rivi, kun se saavuttaa ikkunan reunan ja jatka sitä seuraavalla "
"rivillä. Huomaa että suuren tiedoston rivitys vaatii koneelta paljon tehoa."
#: ../data/geany.glade.h:123
#, fuzzy
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "Home-näppäin on \"älykäs\""
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Jos tämä on valittu, home-näppäin siirtää kohdistimen ensin rivin "
"ensimmäisen merkin kohdalle ja vasta toisella painalluksella koko rivin "
"alkuun. Muussa tapauksessa kohdistin siirretään aina rivin alkuun "
"riippumatta sen sijainnista."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Estä valintojen raahaaminen"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Poista käytöstä tekstin raahaaminen ja pudottaminen editori-ikkunaan tai "
"siitä pois"
#: ../data/geany.glade.h:127
#, fuzzy
msgid "Code folding"
msgstr "Salli supistaminen"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Supista/Laajenna rekursiivisesti"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Supista tai laajenna myös kaikki alueen sisältämät kohteet. Shift-näppäin "
"muuttaa käytöksen päinvastaiseksi."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Merkitse käännösvirheet editorissa"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Määrittää, merkitäänkö (aaltoviivalla) rivit, joista kääntäjä antaa "
"varoituksen tai virheilmoituksen"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Rivinvaihto siistii rivin lopun"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Rivinvaihto karsii tyhjän tilan edellisen rivin lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Rivityssarake:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Kommentoinnin ilmaisin:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Merkkijono, joka ilmaisee, että rivi on merkitty kommentiksi tai sen "
"kommentointi poistettiin."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Ominaisuudet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Ominaisuudet"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Leveys:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Yhden sisennyksen leveys merkkeinä"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automaattisisennys:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Tunnista tyyppi tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Määrittää, tunnistetaanko sisennystapa tiedoston sisällöstä avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "_Sarkaimet ja välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Lisää sisennys välilyönteinä, jos se on sarkainta kapeampi, muuten käytä "
"molempia"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Lisää sisennys välilyönteinä"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Sarkaimet"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Sisennys on yhtä kuin sarkain"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Tunnista leveys tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Määrittää, tunnistetaanko sisennystapa tiedoston sisällöstä avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Tapa:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Sarkain sisentää"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Sarkainnäppäin kasvattaa (shift-näppäimen kanssa vähentää) sisennystä sen "
"sijaan että lisäisi sarkainmerkin"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Sisennys</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Katkelman täydennys"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Täydennä määritetty lyhyt merkkiyhdistelmä pidemmäksi merkkijonoksi yhdellä "
"näppäimenpainalluksella"
#: ../data/geany.glade.h:160
#, fuzzy
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "XML-tunnisteiden automaattinen täydennys"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Usean rivin kommenttien jatkaminen"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Jatka automaattisesti usean rivin kommentteja, kun sellaisen sisään lisätään "
"uusi rivi (kielissä kuten C, C++ ja Java)"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Symbolien automaattitäydennys"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Täydennä automaattisesti avoimissa tiedostoissa olevat tunnetut symbolit "
"(kuten funktiot, globaalit muuttujat, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Täydennä automaattisesti kaikki sanat asiakirjassa"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Poista loppuosa sanasta täydennettäessä"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Symboliehdotuksia enintään:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Ehdotusluettelon korkeus:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Automaattisen täydennyksen vaatima merkkimäärä:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotuksia ei näytetä tätä lyhyemmille merkkijonoille"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotusluettelon korkeus riveinä"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Täydennysehdotusluettelossa näytettävien kohteiden enimmäismäärä"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Symbolilistan päivitystiheys:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Täydennykset</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Kaarisulkeet ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Sulje kaarisulkeet heti avaavan heti sulkeen syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Heittomerkit ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
#, fuzzy
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Sulje heittomerkit heti avaavan heittomerkin syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Aaltosulkeet { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Sulje aaltosulkeet heti avaavan sulkeen kirjoittamisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Hakasulkeet [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Sulje hakasulkeet heti avaavan sulkeen syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Lainausmerkit \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Sulje lainausmerkit heti avaavan lainausmerkin syöttämisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Sulje lainausmerkit ja sulkeet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Täydennykset"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Käänteiset syntaksivärit"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Näytä sisennysvihjeet"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Näyttää pienet katkoviivat, jotta sisennys olisi helpompaa"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Näytä tyhjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Näytä välilyönnit pisteinä ja sarkaimet nuolina"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Näytä rivinvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Näytä rivinvaihtomerkit rivien lopussa"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Näytä rivinumerot"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Näytä tai piilota rivinumeroreunus"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Näytä merkintäreunus"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Näytä tai piilota rivinumeroiden oikealla puolella pieni reunus, jota "
"käytetään rivien merkitsemiseen"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Pysäytä viimeiselle riville"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
"Määrittää, lopetetaanko vieritys yhden sivun verran asiakirjan viimeisen "
"rivin jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Näyttö</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Sarake:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Väri:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Määrittää liian pitkän rivin ilmaisimen värin"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Värin valitsin"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Pitkän rivin ilmaisin on editorissa näkyvä ohut pystysuora viiva. Se auttaa "
"katkaisemaan liian pitkät rivit. Viiva piirretään kentän arvon määrittämään "
"sarakkeesen, jos se on enemmän kuin 0."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Rivi"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Piirtää editoriin pystysuoran viivan syöttämääsi kohdistimen sijaintiin (ks. "
"alla)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Tausta"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Syöttämäsi kohdistimen sijainnin (ks. alla) jälkeisten merkkien taustaväri "
"asetetaan valintasi mukaan. (Suositeltavaa, jos käytät suhteutettua "
"kirjasinta.)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Käytössä"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Pitkän rivin ilmaisin</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Ei käytössä"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Älä näytä virtuaalisia välilyöntejä"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Vain suorakaiteen muotoisille valinnoille"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Näytä virtuaaliset välilyönnit rivien loppumisen jälkeen ainoastaan "
"tehtäessä suorakaiteen muotoista valintaa"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Aina"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Näytä aina virtuaaliset välilyönnit rivin loppumisen jälkeen"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuaaliset välilyönnit</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Näyttö"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Editori"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Luo uusi asiakirja komentoriviltä"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Luo uusi asiakirja sellaisille komentorivillä annetuille tiedostolle, joita "
"ei ole olemassa"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Oletusarvoinen rivinvaihtomerkki:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Uudet tiedostot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Oletusmerkistö (uusi tiedosto):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Asettaa oletusmerkistön uusille tiedostoille"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Käytä kiinteää merkistöä non-Unicode tiedostoja avattaessa"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Määrittää, että non-Unicode tiedostojen merkistöä ei tunnisteta "
"automaattisesti, vaan tiedostot avataan käyttäen määritettyä merkistöä "
"(yleensä ei tarpeen)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Oletusmerkistö (olemassa oleville non-Unicode tiedostoille):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Asettaa oletusmerkistön avattaville non-Unicode tiedostoille"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Merkistöt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Tiedoston lopussa aina tyhjä rivi"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Varmistaa, että tiedosto loppuu aina tyhjään riviin"
#: ../data/geany.glade.h:237
#, fuzzy
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Tiedoston lopussa aina tyhjä rivi"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Karsi tyhjä tila rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Poistaa ylimääräiset välilyönnit ja sarkaimet rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Korvaa sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Korvaa kaikki asiakirjan sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Tiedostojen tallennus</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Viimeaikaisten tiedostojen määrä:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Määrittää, montako tiedostoa viimeisimpien tiedostojen luettelo sisältää"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Levyn tarkistusviive:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Asiakirjatiedostojen muutosten tarkistusväli sekunteina. Nolla poistaa "
"tarkkailun käytöstä."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Pääte:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Selain:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Pääteohjelma kuten xterm, gnome-terminal tai konsole (täytyy hyväksyä "
"valitsin \"-e\")"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Suosikkiselaimesi tiedostopolku (ja mahdolliset valitsimet)"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Työkalujen polut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Kontekstitoiminto:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Kontekstitoiminnon komento. Merkintä %s korvataan editorin valinnalla ennen "
"komennon suorittamista."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Komennot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Työkalut"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "kehittäjän sähköpostiosoite"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Kehittäjän nimikirjaimet"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Oletusversio:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Versionumero, joka uudella tiedostolla on luotaessa"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Yrityksen nimi"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Kehittäjä:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Yritys:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Sähköposti:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Nimikirjaimet:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Kehittäjän nimi"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Vuosi:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Päiväys:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Päiväys ja aika:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {datetime} korvaavan päivämäärän ja ajan esitysmuoto. Voit "
"käyttää ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {year} korvaavan vuosiluvun esitysmuoto. Voit käyttää ANSI "
"C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä merkkijonon {date} korvaavan päivämäärän esitysmuoto. Voit käyttää "
"ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Mallinetiedot</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Mallineet"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "_Vaihda"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Pikanäppäimet</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Pikanäppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Komento:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Tulostuskomennon polku (%f korvataan tiedostonimellä)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Käytä ulkoista tulostuskomentoa"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Tulosta rivinumerot"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Lisää rivinumerot tulostetulle sivulle"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Tulosta sivunumerot"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Lisää sivunumerot jokaisen sivun alareunaan. Vie kaksi riviä tilaa."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Tulosta ylätunniste"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Lisää jokaiselle sivulle ylätunnisteen, joka sisältää sivunumeron, "
"tiedostonimen sekä päiväyksen (ks. alla). Vie kolme riviä tilaa."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Tulosta tiedostonimen perusosa"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Tulosta vain tulostettavan tiedoston nimi ilman polkua"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Päiväyksen muoto:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä jokaisen sivun ylätunnisteeseen lisättävän päivämäärän ja ajan "
"esitysmuoto. Voit käyttää ANSI C -standardin strftime-funktion ymmärtämiä "
"merkintöjä."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Käytä GTK:n tulostusta"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Tulostus</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Tulostus"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Kirjasin:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Määrittää pääteruudun kirjasimen"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Päätteen kirjasin:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Edustaväri"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Taustaväri"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Rivipuskurin koko:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Komentotulkki:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Asettaa päätteen tekstin edustavärin"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Asettaa päätteen tekstin taustavärin"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Määrittää, monenko rivin verran voit vierittää päätettä takaisin päin."
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Määrittää päätteessä käynnistettävän komentotulkkin polun"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Näppäily vierittää"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Vieritä syöteriville aina kun näppäintä painetaan"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Tulostus vierittää"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Vieritä syöteriville aina kun päätteeseen tulostetaan"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Vilkkuva kohdistin"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Määrittää, vilkkuuko kohdistin"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Ohita Geanyn pikanäppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Pääte vastaanottaa näppäinyhdistelmät (kohdistuskomentoja lukuunottamatta)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Poista päävalikon pikanäppäin käytöstä (oletus F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, valikkopalkki ei avaudu pikanäppäimellä (oletus F10). "
"Tee näin jos tarvitset kyseisiä näppäimiä päätteessä suorittamassasi "
"sovelluksessa"
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Osoita aina valitun tiedoston kansioon"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Suoritetaanko komento \"cd $path\" siirryttäessä avattujen tiedostojen "
"välillä"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Suorita virtuaalipäätteessä"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Ohita suorituskomentosarja, jota käytetään tavallisesti suoritetun ohjelman "
"paluuarvon näyttämiseen"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Ohita suorituskomentosarja"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Suorita ohjelmat sisäisessä virtuaalipäätteessä erillisen pääteikkunan "
"sijaan. Huomaa, että näin suoritettuja ohjelmia ei voi pysäyttää."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Oikeudet:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Pääte"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Varoitus: lue ohjekirja ennen näiden asetusten muuttamista.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Sekalaisia asetuksia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Sekalaisia"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Projektin ominaisuudet"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Tiedostonimi:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Nimi:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Kuvaus:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Pääkansio:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Tiedostokaavat:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Polku projektin kaikkien tiedostojen pääkansioon. Kansio voi olla uusi tai "
"olemassaoleva. Voit merkitä polun suhteessa projektitiedostoon."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projekti"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Näyttö:"
#: ../data/geany.glade.h:340
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Leikkaa"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Käytä globaaleja asetuksia"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Ylhäällä"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Alhaalla"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "_Työkalupalkin asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Piilota työkalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Tiedosto"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Uusi (_mallineesta)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Viimeisimmät tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Tallenna _kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "_Lataa uudelleen"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Lataa uudelleen merkist_öllä"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Sivun as_etukset"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Sul_je muut tiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "S_ulje kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Komennot"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "_Leikkaa nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "_Kopioi nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Poista nykyinen rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Kah_denna rivi tai valinta"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
#, fuzzy
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Valitse rivi(t)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
#, fuzzy
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Valitse kappale"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Lähetä valinta päätteeseen"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
#, fuzzy
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Rivitä uudelleen valinta tai nykyinen kappale"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Vai_hda valinnan tekstikokoa"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "_Transponoi nykyinen rivi"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Rivi(t) kommentiksi"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Poista kommentointi"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "_Aseta/poista kommentointi"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Kasvata sisennystä"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Vähennä sisennystä"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Älykä_s rivien sisennys"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Lähetä valinta"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Lisää ko_mmentti"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "_Liitännäisten asetukset"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Etsi _seuraava"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Etsi e_dellinen"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Etsi tied_ostoista"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "Ko_rvaa"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Seur_aava viesti"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Ede_llinen viesti"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "_Mene seuraavaan merkintään"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "_Mene edelliseen merkintään"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Siirr_y riville"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
#, fuzzy
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Etsi seuraava valinta"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
#, fuzzy
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Etsi edellinen valinta"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "_Merkitse kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Näytä tu_nnisteen esittely"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Näytä"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Vaih_da kirjasin"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Näytä/piilota lisäko_mponentit"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Koko_ruututila"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Näytä _viesti-ikkuna"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Näytä työ_kalupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Näytä _sivupalkki"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Näytä _merkintäreunus"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Näytä rivi_numerot"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Näytä ty_hjä tila"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Näytä rivinvaih_dot"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Näytä sis_ennysvihjeet"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Asiakirja"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "_Rivitys"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Rivi_nvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "A_utomaattisisennys"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Sis_ennystyyppi"
#: ../data/geany.glade.h:408
#, fuzzy
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Tunnista tiedostosta"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "_Sarkaimet ja välilyönnit"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "_Sisennyksen leveys"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Vain lu_ku"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_Lisää Unicode BOM-merkintä"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Aseta _tiedostotyyppi"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Aseta _merkistö"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Aseta ri_vinvaihdot"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Muunna rivinvaihdot muotoon CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Poista tyhjä tila rivien lopusta"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Korvaa _sarkaimet välilyönneillä"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Korvaa vä_lilyönnit sarkaimilla"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Supista kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Laajenna kaikki"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "P_oista merkinnät"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projekti"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Uus_i"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "_Viimeisimmät projektit"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Sulje"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Sisennä oletusten mukaan"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "K_oosta"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Työ_kalut"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Lataa asetukset uudelleen"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Aset_ustiedostot"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Värivalitsin"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Laske _sanat"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Lataa _tunnisteet"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pika_näppäimet"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Vianetsintäviestit"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Ve_rkkosivut"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Älä tallenna"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symbolit"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Asiakirjat"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Tila"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Kääntäjä"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Viestit"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Muistilappu"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Tietoja Geanystä"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Nopea ja kevyt ohjelmointiympäristö"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(käännetty %s tai sen jälkeen)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Tietoja"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Kehittäjät"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "ylläpitäjä"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "kehittäjä"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "käännösten ylläpitäjä"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Kääntäjät"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Aikaisemmat kääntäjät"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Avustavat kehittäjät"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Eräitä avustavia kehittäjiä (täydellinen lista tiedostossa %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Tekijät"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Lisenssi"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Lisenssitekstin sisältävää tiedostoa ei löytynyt. Voit lukea lisenssin "
"osoitteessa http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt"
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr ""
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Prosessi epäonnistui, työkansiota ei ole"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (kansiossa %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Prosessi epäonnistui (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Työkansion vaihto kansioon \"%s\" epäonnistui."
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr ""
"Komennon \"%s\" suoritus epäonnistui. Käynnistyskomentotiedostoa ei voitu "
"luoda"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Tiedoston suoritus VTE:ssä epäonnistui, koska se todennäköisesti sisältää "
"komennon."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Pääteohjelmaa \"%s\" ei löytynyt. Tarkista päätteen polku geanyn asetuksista."
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Käännös epäonnistui."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Käännös onnistui."
#: ../src/build.c:1395
#, fuzzy
msgid "Custom Text"
msgstr "Koosta valinnainen kohde"
#: ../src/build.c:1396
#, fuzzy
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Tähän syöttämäsi valitsimet välitetään sellaisenaan make -komennolle."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Seu_raava virhe"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Edellinen virhe"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
#, fuzzy
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Käännä nykyinen tiedosto"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennolla määrittämättä kohdetta"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennon määritetyllä kohteella"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Käännä nykyinen tiedosto make-komennolla"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Prosessin (%s) pysäytys epäonnistui."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Kääntövirheitä ei ole enempää."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Nimike"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Komento"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Työhakemisto"
#: ../src/build.c:1970
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s komennot"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Ei tiedostotyyppiä"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
#, fuzzy
msgid "Error regular expression:"
msgstr "_Grepin säännölliset lausekkeet"
#: ../src/build.c:2138
#, fuzzy
msgid "Independent commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2179
#, fuzzy
msgid "Execute commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2349
#, fuzzy
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Mukautetut komennot"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Käännä"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Suorita"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Koosta _mukautettu kohde"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Koosta o_lio"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Koosta k_aikki"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Haluatko varmasti sulkea sovelluksen?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d tiedosto tallennettu."
msgstr[1] "%d tiedostoa tallennettu."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Tallentamattomat muutokset menetetään."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Haluatko varmasti ladata tiedoston \"%s\" uudelleen?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Siirry riville"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Syötä rivinumero, jolle haluat siirtyä:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Määritä tiedostotyyppi ennen tämän toiminnon käyttämistä."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "pp.kk.vvvv"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "kk.pp.vvvv"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "vvvv/kk/pp"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "pp.kk.vvvv tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "kk.pp.vvvv tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "vvvv/kk/pp tt:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Mukautettu päivämäärän muoto"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Mukautettu päivämäärän muoto"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Syötä haluamasi päivämäärän ja ajan esitysmuoto. Voit käyttää ANSI C -"
"standardin strftime-funktion ymmärtämiä merkintöjä."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr ""
"Päivämäärän muotoilumerkkijonon muunnos epäonnistui. Se saattaa olla liian "
"pitkä."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Ei muita viestejä."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Tiedoston %s avaaminen epäonnistui (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Tunnista tiedostosta"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Länsieurooppalainen"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Itäeurooppalainen"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Itäaasialainen"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Kaakkois- ja lounaisaasialainen"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Itämainen"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Lisävalinnat"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Näytä piilotiedostot"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Aseta merkistö:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Asettaa tiedoston käyttämän merkistön, jos sen automaattitunnistus ei "
"onnistu.Käytä tätä kun tiedät, ettei Geany havaitse merkistöä oikein.\n"
"Jos valitset useita tiedostoja, ne kaikki avataan käyttäen samaa merkistöä."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Aseta tiedostotyyppi:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Asettaa tiedoston tyypin, jos sen tunnistus ei onnistu päätteen "
"perusteella.\n"
"Jos valitset useita tiedostoja, tyyppimääritys koskee niitä kaikkia."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Avaa tiedosto"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Avaa tiedoston ilman kirjoitusoikeuksia. Jos valitset useita tiedostoja, ne "
"kaikki avataan ilman kirjoitusoikeuksia."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Tunnista päätteen perusteella"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Korvaa?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Tiedoston nimi on jo olemassa!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Tallenna tiedosto"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "_Nimeä uudelleen"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Tallenna tiedosto ja nimeä se uudelleen"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Avaa tiedosto uuteen välilehteen"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Pidä nykyinen asiakirja avoinna ja avaa tallennettu tiedosto uuteen "
"välilehteen"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Virhe"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Kysymys"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Varoitus"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Tietoa"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Älä tallenna"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei ole tallennettu."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Tallennetaanko tiedosto ennen sulkemista?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Valitse kirjasin"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Tapahtui virhe tai tiedoston tietoja ei voitu hakea (esim. uudesta "
"tiedostosta)"
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "tuntematon"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Tyyppi:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Koko:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Sijainti:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Vain luku:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(vain Geanyn sisällä)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Merkistö:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(BOM-merkintä)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(ei BOM-merkintää)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Muokattu:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Muutettu:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Käytetty:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Oikeudet:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Luku:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Kirjoitus:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Suorita:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Omistaja:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Ryhmä:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Muu:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Tiedosto %s suljettu."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Uusi tiedosto \"%s\" avattu."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Tiedoston %s avaaminen epäonnistui (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Tiedoston \"%s\" merkistö ei ole %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Tiedosto \"%s\" ei ole tekstitiedosto tai käytettyä merkistöä ei tueta."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Tiedoston \"%s\" avaaminen keskeytyi. Näin voi käydä, jos tiedosto sisältää "
"NULL-tavun. Tallentaminen voi johtaa tietojen häviämiseen, joten tiedostoon "
"kirjoittaminen on estetty."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Välilyönnit"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Sarkaimet"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Sarkaimet ja välilyönnit"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Asetetaan sisennystila %s tiedostolle %s."
#: ../src/document.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Asetetaan sisennystila %s tiedostolle %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Tiedosto %s ladattu uudelleen."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Tiedosto %s avattu (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", kirjoitussuojattu"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Tiedostonimen muutosvirhe."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Virhe muunnettaessa tiedostoa merkistöstä UTF-8 (%s). Tiedostoa ei "
"tallennettu."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Virheilmoitus: %s\n"
"Tiedostossa \"%s\" (rivi %d, merkki %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Virheilmoitus: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr ""
"Tiedoston '%s' avaus kirjoitusta varten epäonnistui: fopen() -kutsun virhe: "
"%s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Tiedostoon '%s' kirjoittaminen epäonnistui: fwrite() -kutsun virhe: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Tiedoston '%s' sulkeminen epäonnistui: fclose() -kutsun virhe: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Tiedoston tallennusvirhe (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Tiedoston tallennusvirhe."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Tiedosto %s tallennettu."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" ei löytynyt."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Jatketaanko etsintää tiedoston alusta?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Osumia ei löytynyt: \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%1$s: \"%3$s\" korvattiin merkkijonolla \"%4$s\" %2$d kerran."
msgstr[1] "%1$s: \"%3$s\" korvattiin merkkijonolla \"%4$s\" %2$d kertaa."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Ladataanko uudelleen?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Levyllä oleva tiedosto \"%s\" on uudempi kuin\n"
"Geanyn muistissa oleva."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Sulje _tallentamatta"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Yritetäänkö tallentaa uudelleen?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei löytynyt levyltä!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Sarkaimen leveys"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Montako peräkkäistä välilyöntiä korvataan sarkaimella."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr ""
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Kelttiläinen"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Kreikkalainen"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Pohjoismaalainen"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Eteläeurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Länsimainen"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Balttilainen"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Keskieurooppalainen"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillinen"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillinen/Venäläinen"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillinen/Ukrainalainen"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Romanialainen"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabialainen"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Heprealainen"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Heprealainen, visuaalinen"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armenialainen"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Georgialainen"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thaimaalainen"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turkkilainen"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamilainen"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Kiinalainen, yksinkertaistettu"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Kiinalainen, perinteinen"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japanilainen"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Korealainen"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Ei merkistöä"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Länsieurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Itäeurooppalainen"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Itä_aasialainen"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_Kaakkois- ja lounaisaasialainen"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Itä_mainen"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s-lähdekoodi"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s tiedosto"
#: ../src/filetypes.c:311
#, fuzzy
msgid "Shell script"
msgstr "Komentotiedosto"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML-dokumentti"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "CSS-tyylisivu"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Asetustiedosto"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext-käännöstiedosto"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Ohjelmointikielet"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Tulkattavat kielet"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Kuvauskielet"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "M_uut"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Kaikki lähdekoodi"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Lauseke ei kelpaa tiedostotyypille %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "nimetön"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei löytynyt"
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Oletus"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Koosta nykyinen tiedosto make-komennolla määrittämättä kohdetta"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Värin valitsin"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Tiedosto"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Leikepöytä"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Valitse"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Muotoile"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Lisää"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Etsi"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Siirry"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Näytä"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Koosta"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Kohdistus"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Välilehdet"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Uusi"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Avaa valittu tiedosto"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Tallenna nimellä"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Tallenna kaikki"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Tulosta"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Sulje kaikki"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Lataa tiedosto uudelleen"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Avaa viimeksi suljettu välilehti"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Peru"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Tee uudelleen"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Poista rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Vieritä nykyiselle riville"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Vieritä ylös yhden rivin verran"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Vieritä alas yhden rivin verran"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Täydennä katkelma"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Siirrä kohdistin katkelmaan"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Estä katkelman täydennys"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Kontekstitoiminto"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Täydennä sana"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Näytä kutsuvihje"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Näytä makroluettelo"
#: ../src/keybindings.c:325
#, fuzzy
msgid "Word part completion"
msgstr "Katkelman täydennys"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Siirrä rivi(t) ylös"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Siirrä rivi(t) alas"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Leikkaa"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Liitä"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Valitse Kaikki"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Valitse sana"
#: ../src/keybindings.c:359
#, fuzzy
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Edellinen sana"
#: ../src/keybindings.c:361
#, fuzzy
msgid "Select to next word part"
msgstr "Seuraava sana"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Lisää/Poista kommentointi"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Kommentoi rivi(t)"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Poista kommentointi"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Kasvata sisennystä"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Vähennä sisennystä"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Kasvata sisennystä merkin verran"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Vähennä sisennystä merkin verran"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Suorita mukautettu komento 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Suorita mukautettu komento 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Suorita mukautettu komento 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Kommentoi rivi(t)"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Lisää päiväys"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Lisää uusi rivi ennen nykyistä"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Lisää uusi rivi nykyisen jälkeen"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Etsi"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Etsi seuraava"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Etsi edellinen"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Korvaa"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Etsi tiedostoista"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Seuraava viesti"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Edellinen viesti"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Etsi avoimista"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Etsi asiakirjasta"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Edelliseen sijaintiin"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Seuraavaan sijaintiin"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Sulkeen pari"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Lisää/poista merkintä"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Tunnisteen kuvaus"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Tunnisteen määritys"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Rivin alkuun"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Näytöllä rivin loppuun"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Edellinen sana"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Seuraava sana"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Näytä/Piilota lisäkomponentit"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Kokoruututila"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Näytä/Piilota viesti-ikkuna"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Näytä/Piilota sivupalkki"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Suurenna"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/keybindings.c:508
#, fuzzy
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Pienennä"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Editoriin"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Hakupalkkiin"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Vaihda viesti-ikkunaan"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Kääntäjään"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Vaihda viesteihin"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Muistilappuun"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Päätteeseen"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Sivupalkkiin"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Siirry sivupalkin symbolilistaan"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Siirry sivupalkin asiakirjalistaan"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Vasemmanpuoleinen asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Oikeanpuoleinen asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Viimeksi käytetty asiakirja"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Siirrä asiakirja vasemmalle"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Siirrä asiakirja oikealle"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Siirrä asiakirja ensimmäiseksi"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Siirrä asiakirja viimeiseksi"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Rivitys päälle/pois"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Rivien katkaisu päälle/pois"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Korvaa sarkaimet välilyönneillä"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Supista/laajenna"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Supista kaikki"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Laajenna kaikki"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Virkistä symbolilista"
#: ../src/keybindings.c:571
#, fuzzy
msgid "Remove Markers"
msgstr "P_oista merkinnät"
#: ../src/keybindings.c:573
#, fuzzy
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../src/keybindings.c:575
#, fuzzy
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Poista virh_eilmaisimet"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Käännä"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Koosta kaikki"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Koosta valinnainen kohde"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Koosta olio"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Seuraava virhe"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Edellinen virhe"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Suorita"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Koostajan valitsimet"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Näytä värivalitsin"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pikanäppäimet"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Voit muokata seuraavia pikanäppäimiä:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Tähän tilaan voit kirjoittaa vaikkapa muistiinpanoja"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Yhden tai useamman istuntotiedoston lataus epäonnistui."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Vianetsintäviestit"
#: ../src/log.c:183
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Etsi"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Aseta kohdistimen sarake ensimmäisessä avatussa tiedostossa (hyödyllinen "
"valitsimen \"--line\" kanssa)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista asetuskansiota"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Tulosta sisäiset tiedostotyyppien nimet"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Luo globaali tunnistetiedosto (ks. käyttöohje)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Älä esikäsittele C/C++ -tiedostoja tunnisteita luodessa"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Älä avaa tiedostoja avoimessa istunnossa, vaan avaa aina uusi istunto"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Aseta kohdistimen rivinumero ensimmäisessä avatussa tiedostossa"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Älä näytä viesti-ikkunaa käynnistäessä"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Älä lataa täydennystietoja (ks. käyttöohje)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Älä lataa liitännäisiä"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Tulosta Geanyn asennuspolku"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Älä lataa edellisen istunnon tiedostoja"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Älä lataa päätetukea"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Tiedoston libvte.so nimi/polku"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Tulosta enemmän tilaviestejä"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Tulosta versiotiedot"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[TIEDOSTOT...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, fuzzy, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "(käännetty %s tai sen jälkeen)"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Siirretäänkö se heti?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Vanha asetuskansiosi täytyy siirtää ennen Geanyn käynnistystä"
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Asetuskansiosi siirrettiin kohteesta \"%s\" kohteeseen \"%s\""
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Asetuskansiosi siirto ei onnistunut kohteesta \"%s\" kohteeseen \"%s\" (%s). "
"Ole hyvä ja siirrä kansio käsin uuteen sijaintiin."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Asetuskansion luominen epäonnistui (%s).\n"
"Geany ei välttämättä toimi oikein ilman asetuskansiota.\n"
"Käynnistetäänkö Geany tästä huolimatta?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Tämä on Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Asetuskansion luominen epäonnistui (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Asetustiedostot ladattiin uudelleen."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Tilaviestit"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "K_opioi"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "_Kopioi kaikki"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Piilota viesti-ikkuna"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr ""
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Siirry asiakirjaan"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Liitännäinen \"%s\" täytyy kääntää uudelleen, jotta se toimisi tämän Geany-"
"version kanssa"
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "Liit_ännäisten hallinta"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr ""
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktiivinen"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Liitännäinen"
#: ../src/plugins.c:1300
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus:"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Ei liitännäisiä"
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Liitännäiset"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Valitse käynnistyksen yhteydessä ladattavat liitännäiset:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Liitännäisen tiedot:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Liitännäinen:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Tekijä(t):"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Tee liitännäisten asetukset"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Kaappaa näppäin"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Paina näppäinyhdistelmää, jonka haluat liittää toimintoon \"%s\"."
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2236 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "_Laajenna kaikki"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2241 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "S_upista kaikki"
#: ../src/prefs.c:291
msgid "Action"
msgstr "Toiminto"
#: ../src/prefs.c:296
msgid "Shortcut"
msgstr "Pikanäppäin"
#: ../src/prefs.c:1456
msgid "_Allow"
msgstr "_Salli"
#: ../src/prefs.c:1458
msgid "_Override"
msgstr "K_orvaa"