Permalink
Browse files

Update of Slovenian translation

  • Loading branch information...
frlan committed Mar 5, 2013
1 parent da5deda commit 77e142bb73cb12777a37ae792784b171b667d0c4
Showing with 12 additions and 15 deletions.
  1. +12 −15 po/sl.po
View
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.23\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-23 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-27 00:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-04 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Jože Klepec <joze.klepec@siol.net>\n"
"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
"Language: sl\n"
@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr "Uporabi pokazatelje, da prikažeš napake prevajanja"
# squiggly=twisty!-->wavy
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines where the compiler found a warning or an error"
-msgstr "Ali naj bodo v uporabi pokazatelji (valovito podčrtavanje), ki poudarijo vrstice kjer je prevajalnik našel opozorilo ali napako"
+msgstr "Ali naj bodo v uporabi pokazatelji (valovito podčrtavanje), ki poudarijo vrstice, kjer je prevajalnik našel opozorilo ali napako"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Newline strips trailing spaces"
@@ -967,7 +967,7 @@ msgstr "Ustvari nove dokumente iz ukazne vrstice"
# "Open"!="Create"; "Ustvari"=="Create"; "Start"=="Začni"; "Začni"==nonsense_translation;
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
-msgstr "Odpre novo datoteko za vsako datoteko iz ukazne vrstice, ki ne obstaja"
+msgstr "Odpre novo datoteko za vsako ime datoteke iz ukazne vrstice, ki ne obstaja"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default end of line characters:"
@@ -1075,9 +1075,9 @@ msgid "Browser:"
msgstr "Brskalnik:"
#: ../data/geany.glade.h:254
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
msgid "A terminal emulator command (%c is substituted with the Geany run script filename)"
-msgstr "Ukaz terminalskega emultorja (%c se zamenja z datoteko Geany zagonske )"
+msgstr "Ukaz terminalskega posnemovalnika (%c se zamenja z imenom datoteke Geany zagonske skripte)"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
@@ -2070,7 +2070,7 @@ msgstr "spodletela zamenjava %%p, ni aktivnega projekta"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
-msgstr "Spodletela proces, ni delovne mape."
+msgstr "Spodletel proces, ni delovne mape."
#: ../src/build.c:811
#, c-format
@@ -2862,7 +2862,7 @@ msgstr "Baltsko"
msgid "Central European"
msgstr "Srednjeevropsko"
-# ISO-IR-111 ni na voljo pod Windows
+# ISO-IR-111 ni na voljo pod Windows (this comment could be wrong, see Hebrew)
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83
#: ../src/encodings.c:84
@@ -2890,7 +2890,7 @@ msgstr "Romunsko"
msgid "Arabic"
msgstr "Arabsko"
-# sploh ni na voljo, ? (je samo, potrebuješ nameščeno potrebno kodno stran)
+# sploh ni na voljo, ? (je samo, potrebuješ nameščeno potrebno kodno stran / it is, you need installed codepage)
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96
#: ../src/encodings.c:98
@@ -4014,7 +4014,7 @@ msgstr "Projektne datoteke datoteke ni bilo možno zapisati"
msgid "Project \"%s\" created."
msgstr "Projekt \"%s\" ustvarjen."
-# V izvirniku - could not be loaded, ne: opened!
+# V izvirniku - could not be loaded, ne: opened! Vendar: "nalaganje" velja za internet in je neprimeren izraz.
#: ../src/project.c:241
#: ../src/project.c:273
#: ../src/project.c:953
@@ -4340,9 +4340,6 @@ msgstr "Iskanje ni bilo uspešno."
msgid "Bad regex: %s"
msgstr "Slab regularni izraz:: %s"
-# Probably correct wording of first sentence: Program Geany tried to access to the UNIX domain socket of another socket logged in as another user.
-# And probably proper wording of last sentence: This is a fatal error and Geany will now have to quit.
-# need reword - approved by Jože Klepec
#. TODO maybe this message needs a rewording
#: ../src/socket.c:228
msgid ""
@@ -4502,11 +4499,11 @@ msgstr "Zapisi"
#: ../src/symbols.c:752
msgid "Parts"
-msgstr ""
+msgstr "Delci"
#: ../src/symbols.c:753
msgid "Assembly"
-msgstr ""
+msgstr "Zbirnik"
#: ../src/symbols.c:754
msgid "Steps"
@@ -5075,7 +5072,7 @@ msgstr "R/P"
msgid "MOD"
msgstr "MOD"
-# assuming pos=position
+# pos=position >> poz(izicija)
#: ../src/ui_utils.c:331
#, c-format
msgid "pos: %d"

0 comments on commit 77e142b

Please sign in to comment.