Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Update of Basque translation

  • Loading branch information...
commit d6bbdab1661dd798f0d85da3d7f814247c59112c 1 parent 00ccac5
@frlan frlan authored
Showing with 360 additions and 332 deletions.
  1. +360 −332 po/eu.po
View
692 po/eu.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Basque translations for geany package.
-# Copyright (C) 2012 THE geany_pot'S COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright (C) 2012 THE geany's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Asier Iturralde Sarasola <asier.iturralde@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: geany 1.23\n"
+"Project-Id-Version: geany1.23\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-15 19:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-09 02:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-26 21:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-25 22:14+0200\n"
"Last-Translator: Asier Iturralde Sarasola <asier.iturralde@gmail.com>\n"
"Language-Team: Euskara <librezale@librezale.org>\n"
"Language: eu\n"
@@ -43,15 +43,15 @@ msgstr "_Txertatu"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _aldaketa-egunkariaren sarrera"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _funtzioaren deskribapena"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _lerro anitzeko iruzkina"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
@@ -59,15 +59,15 @@ msgstr "_Gehiago"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _goiburu-fitxategia"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _GPL lizentzia-oharra"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Txertatu _BSD lizentzia-oharra"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "_Bilatu"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
-msgstr ""
+msgstr "Ireki hautatutako _fitxategia"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
@@ -99,7 +99,7 @@ msgstr "Bilatu _erabilera"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Bilatu _dokumentuaren erabilera"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
-msgstr ""
+msgstr "Uneko karaktereak"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
@@ -131,11 +131,11 @@ msgstr "Hobespenak"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
-msgstr ""
+msgstr "Kargatu aurreko saioko fitxategiak"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
-msgstr ""
+msgstr "Abioan aurreko saioko fitxategiak irekitzen ditu"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
@@ -149,35 +149,35 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
-msgstr ""
+msgstr "Gaitu plugin euskarria"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Abioa</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
-msgstr ""
+msgstr "Gorde leihoaren posizioa eta geometria"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
-msgstr ""
+msgstr "Leihoaren posizioa eta geometria gorde eta abiatzean leheneratzen ditu"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
-msgstr ""
+msgstr "Berretsi irtetea"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi berrespen elkarrizketa-koadro bat irtetean"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Itzali</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
-msgstr ""
+msgstr "Abioko bidea:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
-msgstr ""
+msgstr "Plugin bide gehigarria:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
@@ -209,11 +209,11 @@ msgstr "<b>Bideak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Abioa"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
-msgstr ""
+msgstr "Egin bip erroreetan edo konpilazioa amaitzean"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
@@ -254,17 +254,19 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili Windowseko 'Ireki/Gorde fitxategia' elkarrizketa-koadroak"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
+"Windowseko 'Ireki/Gorde fitxategia' elkarrizketa-koadro natiboak edo GTKren "
+"elkarrizketa-koadro lehenetsiak erabili definitzen du"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Askotarikoak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
@@ -276,11 +278,12 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:58
msgid "Hide the Find dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Ezkutatu Bilatu elkarrizketa-koadroa"
#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
+"Ezkutatu Bilatu elkarrizketa-koadroa 'Bilatu hurrengoa/aurrekoa' klikatzean"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
@@ -328,7 +331,7 @@ msgstr "<b>Proiektuak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "Askotarikoak"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
@@ -360,15 +363,15 @@ msgstr "Erakutsi albo-barra"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
-msgstr ""
+msgstr "Posizioa:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Ezkerra"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
-msgstr ""
+msgstr "Eskuina"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
@@ -380,7 +383,7 @@ msgstr "Ikur-zerrenda:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
-msgstr ""
+msgstr "Mezu-leihoa:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
@@ -388,15 +391,15 @@ msgstr "Editorea:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
-msgstr ""
+msgstr "Mezu-leihoaren letra-tipoa ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
-msgstr ""
+msgstr "Ikur-zerrendaren letra-tipoa ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
-msgstr ""
+msgstr "Editorearen letra-tipoa ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
@@ -420,7 +423,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi ixteko botoiak"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
@@ -430,15 +433,15 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxategi-fitxa berrien kokapena:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxategien fitxak ohar-blokaren ezkerraldean kokatuko dira"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxategien fitxak ohar-blokaren eskuinaldean kokatuko dira"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
@@ -452,7 +455,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
-msgstr ""
+msgstr "Klik bikoitzak trepeta gehigarri guztiak ezkutatzen ditu"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
@@ -460,7 +463,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:100
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu erabilitako azken dokumentura fitxa bat ixtean"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
@@ -472,11 +475,11 @@ msgstr "Albo-barra"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Fitxen posizioak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Ohar-blokaren fitxak"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
@@ -496,7 +499,7 @@ msgstr "Pertsonalizatu tresna-barra"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
-msgstr ""
+msgstr "Sistemako _lehenetsia"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
@@ -516,7 +519,7 @@ msgstr "<b>Ikono-estiloa</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
-msgstr ""
+msgstr "_Sistemako lehenetsia"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
@@ -536,7 +539,7 @@ msgstr "<b>Ikono-tamaina</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
-msgstr "<b>Tresna-barrak</b>"
+msgstr "<b>Tresna-barra</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
@@ -555,7 +558,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
-msgstr ""
+msgstr "Etxea tekla \"azkarra\""
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
@@ -568,7 +571,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
-msgstr ""
+msgstr "Desgaitu arrastatu eta jaregitea"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
@@ -592,7 +595,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili adierazleak konpilazio-erroreak erakusteko"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
@@ -624,17 +627,19 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ezaugarriak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Ezaugarriak"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
+"Oharra: Ezarpen hauek unean irekitako dokumentu guztiei aplikatzeko erabili "
+"<i>Proiektua->Aplikatu koska lehenetsia</i>"
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
@@ -650,7 +655,7 @@ msgstr "Koska automatikoaren modua:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
-msgstr ""
+msgstr "Detektatu mota fitxategitik"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
@@ -660,20 +665,22 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
-msgstr ""
+msgstr "T_abulazioak eta zuriuneak"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
+"Erabili zuriuneak guztizko koska tabulazioaren zabalera baino txikiagoa "
+"bada, bestela erabili biak"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "_Zuriuneak"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili zuriuneak koska txertatzean"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
@@ -685,7 +692,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
-msgstr ""
+msgstr "Detektatu zabalera fitxategitik"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
@@ -708,7 +715,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Koska</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
@@ -741,10 +748,12 @@ msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
+"Jarraitu lerro anitzeko iruzkinak C, C++ eta Java bezala lengoaietan "
+"iruzkinean lerro berri bat gehitzean"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
-msgstr ""
+msgstr "Osatu automatikoki ikurrak"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
@@ -754,7 +763,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
-msgstr ""
+msgstr "Osatu automatikoki dokumentuko hitz guztiak"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
@@ -788,7 +797,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
-msgstr ""
+msgstr "Ikur-zerrendaren eguneraketen maiztasuna:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
@@ -803,7 +812,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
-msgstr ""
+msgstr "Parentesiak ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
@@ -811,7 +820,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
-msgstr ""
+msgstr "Komatxo bakunak ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
@@ -871,15 +880,15 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
-msgstr ""
+msgstr "Markatu zuriuneak puntuekin eta tabulazioak geziekin"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi lerro-amaierak"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
-msgstr ""
+msgstr "Lerro-amaierako karakterea erakusten du"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
@@ -901,7 +910,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
-msgstr ""
+msgstr "Gelditu korritzea azken lerroan"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
@@ -936,13 +945,15 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
-msgstr ""
+msgstr "Lerroa"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
+"Lerro bertikal bat inprimatzen du editore-leihoan, emandako kurtsorearen "
+"posizioan (ikusi behean)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
@@ -973,7 +984,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
-msgstr ""
+msgstr "Hautapen angeluzuzenentzat soilik"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
@@ -983,7 +994,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "Beti"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
@@ -1003,7 +1014,7 @@ msgstr "Editorea"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
-msgstr ""
+msgstr "Ireki dokumentu berriak komando-lerrotik"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
@@ -1011,7 +1022,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
-msgstr ""
+msgstr "Lerro amaierako karaktere lehenetsiak:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
@@ -1019,15 +1030,15 @@ msgstr "<b>Fitxategi berriak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
-msgstr ""
+msgstr "Kodeketa lehenetsia (fitxategi berriak):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxategi sortu berrientzako kodeketa lehenetsia ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili kodeketa finkoa Unicode ez diren fitxategiak irekitzean"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
@@ -1038,15 +1049,17 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
-msgstr ""
+msgstr "Kodeketa lehenetsia (existitzen diren ez-Unicode fitxategiak):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
+"Unicode ez diren fitxategiak irekitzean erabili beharreko kodeketa "
+"lehenetsia ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kodeketak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
@@ -1076,19 +1089,19 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:564
msgid "Replace tabs by space"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu tabulazioak zuriuneekin"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentuko tabulazio guztiak zuriuneekin ordezkatzen ditu"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Fitxategiak gordetzen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
-msgstr ""
+msgstr "Azken fitxategien zerrendaren luzera:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
@@ -1122,10 +1135,13 @@ msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
+"xterm, gnome-terminal edo konsole bezalako terminal-emuladore bat (-e "
+"argumentua onartu behar du)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr ""
+"Zure gogoko arakatzailearen bidea (eta behar bada argumentu gehigarriak)"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
@@ -1133,7 +1149,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tresnen bideak</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
@@ -1173,7 +1189,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
-msgstr ""
+msgstr "Enpresaren izena"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
@@ -1181,11 +1197,11 @@ msgstr "Garatzailea:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
-msgstr ""
+msgstr "Enpresa:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
-msgstr ""
+msgstr "Posta-helbidea:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
@@ -1193,7 +1209,7 @@ msgstr "Inizialak:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
-msgstr ""
+msgstr "Garatzailearen izena"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
@@ -1231,7 +1247,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
-msgstr ""
+msgstr "Txantiloiak"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
@@ -1256,7 +1272,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili kanpoko komando bat inprimatzeko"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:233
msgid "Print line numbers"
@@ -1264,20 +1280,21 @@ msgstr "Inprimatu lerro-zenbakiak"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:235
msgid "Add line numbers to the printed page"
-msgstr ""
+msgstr "Gehitu lerro-zenbakiak inprimatutako orriari"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:238
msgid "Print page numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Inprimatu orri-zenbakiak"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:240
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
+"Gehitu orri-zenbakiak orri bakoitzaren oinean. Orriko bi lerro behar ditu."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:243
msgid "Print page header"
-msgstr ""
+msgstr "Inprimatu orriaren goiburua"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:245
msgid ""
@@ -1306,7 +1323,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili GTK inprimaketa natiboa"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
@@ -1314,7 +1331,7 @@ msgstr "<b>Inprimatzea</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
-msgstr ""
+msgstr "Inprimaketa"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
@@ -1322,11 +1339,11 @@ msgstr "Letra-tipoa:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
-msgstr ""
+msgstr "Terminal trepetaren letra-tipoa ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:300
msgid "Choose Terminal Font"
-msgstr ""
+msgstr "Aukeratu terminalaren letra-tipoa"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
@@ -1334,7 +1351,7 @@ msgstr "Aurreko planoko kolorea:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
-msgstr "Atzeko planoaren kolorea"
+msgstr "Atzeko planoaren kolorea:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
@@ -1346,11 +1363,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
-msgstr ""
+msgstr "Terminal trepeteko testuaren aurreko planoko kolorea ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:306
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
-msgstr ""
+msgstr "Terminal trepeteko testuaren atzeko planoko kolorea ezartzen du"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
@@ -1382,11 +1399,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
-msgstr ""
+msgstr "Kurtsorearen keinuak"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Kurtsoreak keinurik egin behar duen ala ez"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
@@ -1399,7 +1416,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
-msgstr ""
+msgstr "Desgaitu menuaren laster-tekla (F10 da lehenetsia)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
@@ -1410,7 +1427,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Follow path of the current file"
-msgstr ""
+msgstr "Jarraitu uneko fitxategiaren bidea"
#: ../data/geany.glade.h:320
msgid ""
@@ -1419,7 +1436,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:321
msgid "Execute programs in the VTE"
-msgstr ""
+msgstr "Exekutatu programak terminal-emuladore birtualean"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
@@ -1447,11 +1464,11 @@ msgstr "Terminala"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Abisua: irakurri eskuliburua hobespen hauek aldatu aurretik.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Zenbait hobespen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
@@ -1505,19 +1522,19 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Pertsonalizatu"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
-msgstr ""
+msgstr "Erabili ezarpen orokorrak"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
-msgstr ""
+msgstr "Goia"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Behea"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
@@ -1537,11 +1554,11 @@ msgstr "Berria (_txantiloiarekin)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
-msgstr ""
+msgstr "Azken _fitxategiak:"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
-msgstr ""
+msgstr "Gorde denak"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:433 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:697
@@ -1554,15 +1571,15 @@ msgstr "_Birkargatu honela"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
-msgstr ""
+msgstr "Orriaren _konfigurazioa"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
-msgstr ""
+msgstr "Itxi _beste dokumentuak"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
-msgstr ""
+msgstr "_Itxi denak"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
@@ -1622,11 +1639,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
-msgstr ""
+msgstr "_Handitu koska"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
-msgstr ""
+msgstr "_Txikitu koska"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:389
msgid "_Smart Line Indent"
@@ -1646,7 +1663,7 @@ msgstr "_Hobespenak"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:424
msgid "P_lugin Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Pluginen hobespenak"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
@@ -1686,11 +1703,11 @@ msgstr "_Joan lerrora"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:436
msgid "Find Next _Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Bilatu _hurrengo hautapena"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:438
msgid "Find Pre_vious Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Bilatu _aurreko hautapena"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:455
msgid "_Mark All"
@@ -1706,11 +1723,11 @@ msgstr "_Ikusi"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu _letra-tipoa"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
-msgstr ""
+msgstr "_Txandakatu trepeta gehigarri guztiak"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
@@ -1746,11 +1763,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi lerro _amaierak"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
-msgstr ""
+msgstr "Erakutsi _koska-gidak"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
@@ -1774,11 +1791,11 @@ msgstr "_Koska mota"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
-msgstr ""
+msgstr "_Detektatu edukitik"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "T_abulazioak eta zuriuneak"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
@@ -1818,11 +1835,11 @@ msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
-msgstr ""
+msgstr "_Irakurtzeko soilik"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
-msgstr ""
+msgstr "_Idatzi Unicode BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
@@ -1830,23 +1847,23 @@ msgstr "Ezarri _fitxategi-mota"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
-msgstr ""
+msgstr "Ezarri _kodeketa"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
-msgstr ""
+msgstr "Ezarri _lerro-amaierak"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
-msgstr ""
+msgstr "Bihurtu eta ezarri _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
-msgstr ""
+msgstr "Bihurtu eta ezarri _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
-msgstr ""
+msgstr "Bihurtu eta ezarri CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
@@ -1854,11 +1871,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "_Ordezkatu tabulazioak zuriuneekin"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu zuriuneak tabulazioekin"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
@@ -1870,11 +1887,11 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
-msgstr ""
+msgstr "Kendu _markatzaileak"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
-msgstr ""
+msgstr "Kendu errore-_adierazleak"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
@@ -1890,7 +1907,7 @@ msgstr "_Ireki"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
-msgstr ""
+msgstr "_Azken proiektuak"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
@@ -1919,7 +1936,7 @@ msgstr "_Birkargatu konfigurazioa"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
-msgstr ""
+msgstr "_Konfigurazio-fitxategiak"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
@@ -1931,7 +1948,7 @@ msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
-msgstr ""
+msgstr "Kargatu _etiketak"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
@@ -1943,7 +1960,7 @@ msgstr "_Teklatuko lasterbideak"
#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "Debug _Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Arazketa-_mezuak"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
@@ -1951,15 +1968,15 @@ msgstr "_Webgunea"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
-msgstr ""
+msgstr "Wi_ki"
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
-msgstr ""
+msgstr "Jakinarazi _errore bat"
#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "_Donate"
-msgstr ""
+msgstr "_Egin dohaintza"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
@@ -1975,11 +1992,11 @@ msgstr "Egoera"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
-msgstr ""
+msgstr "Konpiladorea"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Mezuak"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
@@ -2053,7 +2070,7 @@ msgstr "Laguntzaileak"
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
-msgstr ""
+msgstr "Laguntzaileetako batzuk (zerrenda xeheagorako ikusi %s fitxategia):"
#: ../src/about.c:403
msgid "Credits"
@@ -2068,21 +2085,23 @@ msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
+"Ezin izan da lizentziaren testua aurkitu, mesedez bisitatu http://www.gnu."
+"org/licenses/gpl-2.0.txt linean ikusteko."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
-msgstr ""
+msgstr "huts egin du %%p ordezkatzean, proiektu aktiborik ez"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
-msgstr ""
+msgstr "Prozesuak huts egin du, laneko direktoriorik ez"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
-msgstr ""
+msgstr "%s (%s direktorioan)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1652
#, c-format
@@ -2186,11 +2205,11 @@ msgstr "Laneko direktorioa"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Berrezarri"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
-msgstr ""
+msgstr "Klikatu menu-elementuaren etiketa ezartzeko"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
@@ -2382,7 +2401,7 @@ msgstr "Erakutsi _ezkutuko fitxategiak"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
-msgstr ""
+msgstr "Ezarri kodeketa:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
@@ -2474,7 +2493,7 @@ msgstr "_Ez gorde"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' fitxategia gorde gabe dago."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
@@ -2492,8 +2511,7 @@ msgstr ""
#: ../src/dialogs.c:1227 ../src/dialogs.c:1228 ../src/dialogs.c:1229
#: ../src/dialogs.c:1235 ../src/dialogs.c:1236 ../src/dialogs.c:1237
-#: ../src/symbols.c:2095 ../src/symbols.c:2116 ../src/symbols.c:2168
-#: ../src/ui_utils.c:264
+#: ../src/symbols.c:2161 ../src/symbols.c:2175 ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "ezezaguna"
@@ -2523,7 +2541,7 @@ msgstr "(soilik Geany barruan)"
#: ../src/dialogs.c:1333
msgid "<b>Encoding:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kodeketa:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1343 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
@@ -2547,7 +2565,7 @@ msgstr ""
#: ../src/dialogs.c:1404
msgid "<b>Permissions:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Baimenak:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1412
@@ -2590,12 +2608,12 @@ msgstr ""
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da %s fitxategia ireki (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" fitxategia ez da baliozko %s bat."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
@@ -2615,15 +2633,15 @@ msgstr ""
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Zuriuneak"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulazioak"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulazioak eta zuriuneak"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
@@ -2640,7 +2658,7 @@ msgstr ""
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
-msgstr ""
+msgstr "%s fitxategia birkargatuta."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
@@ -2648,7 +2666,7 @@ msgstr ""
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
-msgstr ""
+msgstr "%s fitxategia irekita (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
@@ -2656,7 +2674,7 @@ msgstr ", irakurtzeko soilik"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
-msgstr ""
+msgstr "Errorea fitxategia berrizendatzean."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
@@ -2671,11 +2689,13 @@ msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
+"Errore-mezua: %s\n"
+"Errore bat gertatu da hemen: \"%s\" (lerroa: %d, zutabea: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
-msgstr ""
+msgstr "Errore-mezua: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
@@ -2753,20 +2773,20 @@ msgstr "Itxi gorde _gabe"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxategia berriz gordetzen saiatu?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" fitxategia ez da diskoan aurkitu!"
#: ../src/editor.c:4328
msgid "Enter Tab Width"
-msgstr ""
+msgstr "Sartu tabulazioaren zabalera"
#: ../src/editor.c:4329
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
-msgstr ""
+msgstr "Sartu tabulazio karaktere batekin ordezkatu beharreko zuriune kopurua."
#: ../src/editor.c:4487
#, c-format
@@ -2775,142 +2795,142 @@ msgstr ""
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
-msgstr ""
+msgstr "Zelta"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Greziarra"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
-msgstr ""
+msgstr "Nordikoa"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
-msgstr ""
+msgstr "Hegoaldeko Europa"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
-msgstr ""
+msgstr "Mendebaldea"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
-msgstr ""
+msgstr "Baltikoa"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
-msgstr ""
+msgstr "Erdialdeko Europa"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
-msgstr ""
+msgstr "Zirilikoa"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr ""
+msgstr "Zirilikoa/Errusiarra"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr ""
+msgstr "Zirilikoa/Ukrainarra"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "Errumaniarra"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
-msgstr ""
+msgstr "Arabiarra"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrearra"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrear bisuala"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
-msgstr ""
+msgstr "Armeniarra"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
-msgstr ""
+msgstr "Georgiarra"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
-msgstr ""
+msgstr "Thailandiarra"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
-msgstr ""
+msgstr "Turkiarra"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
-msgstr ""
+msgstr "Vietnamdarra"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
-msgstr ""
+msgstr "Txinatar sinplifikatua"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
-msgstr ""
+msgstr "Txinatar tradizionala"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japoniarra"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
-msgstr ""
+msgstr "Korearra"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
-msgstr ""
+msgstr "Kodeketarik gabe"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
-msgstr ""
+msgstr "_Mendebaldeko Europa"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
-msgstr ""
+msgstr "_Ekialdeko Europa"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
-msgstr ""
+msgstr "Ekialdeko _Asia"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
-msgstr ""
+msgstr "Asia _HE eta HM"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
-msgstr ""
+msgstr "_Ekialde hurbila"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
-msgstr ""
+msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
-msgstr ""
+msgstr "%s iturburu-fitxategi"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
-msgstr ""
+msgstr "%s fitxategi"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
@@ -2926,15 +2946,15 @@ msgstr "XML dokumentua"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
-msgstr ""
+msgstr "Cascading StyleSheet"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurazio-fitxategia"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
-msgstr ""
+msgstr "Gettext itzulpen-fitxategia"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
@@ -2950,7 +2970,7 @@ msgstr ""
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "_Askotarikoak"
#: ../src/filetypes.c:1461 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
@@ -2969,13 +2989,13 @@ msgstr ""
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
-msgstr ""
+msgstr "izengabea"
-#: ../src/highlighting.c:1233 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
+#: ../src/highlighting.c:1233 ../src/main.c:829 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da '%s' fitxategia aurkitu."
#: ../src/highlighting.c:1305
msgid "Default"
@@ -3049,7 +3069,7 @@ msgstr "Fokua"
#: ../src/keybindings.c:242
msgid "Notebook tab"
-msgstr ""
+msgstr "Ohar-bloka fitxa"
#: ../src/keybindings.c:251 ../src/keybindings.c:279
msgid "New"
@@ -3105,11 +3125,11 @@ msgstr "Berregin"
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "Delete to line end"
-msgstr ""
+msgstr "Ezabatu lerro-amaiera arte"
#: ../src/keybindings.c:308
msgid "Scroll to current line"
-msgstr ""
+msgstr "Korritu uneko lerrora"
#: ../src/keybindings.c:310
msgid "Scroll up the view by one line"
@@ -3153,11 +3173,11 @@ msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:330
msgid "Move line(s) up"
-msgstr ""
+msgstr "Mugitu lerroa(k) gora"
#: ../src/keybindings.c:332
msgid "Move line(s) down"
-msgstr ""
+msgstr "Mugitu lerroa(k) behera"
#: ../src/keybindings.c:337
msgid "Cut"
@@ -3201,19 +3221,19 @@ msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Increase indent"
-msgstr ""
+msgstr "Handitu koska"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Decrease indent"
-msgstr ""
+msgstr "Txikitu koska"
#: ../src/keybindings.c:385
msgid "Increase indent by one space"
-msgstr ""
+msgstr "Handitu koska zuriune batekin"
#: ../src/keybindings.c:387
msgid "Decrease indent by one space"
-msgstr ""
+msgstr "Txikitu koska zuriune batekin"
#: ../src/keybindings.c:391
msgid "Send to Custom Command 1"
@@ -3329,7 +3349,7 @@ msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle All Additional Widgets"
-msgstr ""
+msgstr "Txandakatu trepeta gehigarri guztiak"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Fullscreen"
@@ -3337,7 +3357,7 @@ msgstr "Pantaila osoa"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Toggle Messages Window"
-msgstr ""
+msgstr "Txandakatu mezuen leihoa"
#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Toggle Sidebar"
@@ -3345,15 +3365,15 @@ msgstr "Txandakatu albo-barra"
#: ../src/keybindings.c:509
msgid "Zoom In"
-msgstr ""
+msgstr "Handitu zooma"
#: ../src/keybindings.c:511
msgid "Zoom Out"
-msgstr ""
+msgstr "Txikitu zooma"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Zoom Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Berrezarri zooma"
#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Switch to Editor"
@@ -3389,23 +3409,23 @@ msgstr "Aldatu albo-barrara"
#: ../src/keybindings.c:534
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu albo-barrako ikur-zerrendara"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to Sidebar Document List"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu albo-barrako dokumentu-zerrendara"
#: ../src/keybindings.c:541
msgid "Switch to left document"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu ezkerreko dokumentura"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Switch to right document"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu eskuineko dokumentura"
#: ../src/keybindings.c:545
msgid "Switch to last used document"
-msgstr ""
+msgstr "Aldatu erabilitako azken dokumentura"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document left"
@@ -3433,7 +3453,7 @@ msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:566
msgid "Replace spaces by tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu zuriuneak tabulazioekin"
#: ../src/keybindings.c:568
msgid "Toggle current fold"
@@ -3493,7 +3513,7 @@ msgstr "Exekutatu"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Build options"
-msgstr ""
+msgstr "Eraikitzeko aukerak"
#: ../src/keybindings.c:607
msgid "Show Color Chooser"
@@ -3501,11 +3521,11 @@ msgstr "Erakutsi kolore hautatzailea"
#: ../src/keybindings.c:854
msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Teklatuko lasterbideak"
#: ../src/keybindings.c:866
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
-msgstr ""
+msgstr "Teklatuko lasterbide hauek konfiguragarriak dira:"
#: ../src/keyfile.c:951
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
@@ -3517,7 +3537,7 @@ msgstr ""
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Arazketa-mezuak"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
@@ -3564,7 +3584,7 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Ez erakutsi mezu-leihoa hasieran (ikusi dokumentazioa)"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
@@ -3576,7 +3596,7 @@ msgstr "Ez kargatu pluginak"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Inprimatu Geany-ren instalazio-aurrizkia"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
@@ -3585,7 +3605,7 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
-msgstr ""
+msgstr "Ez kargatu aurreko saioko fitxategiak"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
@@ -3593,7 +3613,7 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
-msgstr ""
+msgstr "libvte.so-ren fitxategi-izena"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
@@ -3615,11 +3635,12 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
-msgstr ""
+msgstr "Orain mugitu?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr ""
+"Geany-k zure konfigurazio-direktorio zaharra mugitu behar du hasi aurretik."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
@@ -3627,6 +3648,8 @@ msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr ""
+"Zure konfigurazio-direktorioa behar bezala mugitu da \"%s\"-(t)ik \"%s\"-(e)"
+"ra."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
@@ -3645,19 +3668,19 @@ msgid ""
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
-#: ../src/main.c:1074
+#: ../src/main.c:1075
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Hau Geany %s da."
-#: ../src/main.c:1076
+#: ../src/main.c:1077
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da konfigurazio-direktorioa sortu (%s)."
-#: ../src/main.c:1293
+#: ../src/main.c:1294
msgid "Configuration files reloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurazio-fitxategiak birkargatuta."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
@@ -3750,11 +3773,11 @@ msgstr ""
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr ""
-#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2237 ../src/sidebar.c:731
+#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2283 ../src/sidebar.c:731
msgid "_Expand All"
msgstr ""
-#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2242 ../src/sidebar.c:737
+#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2288 ../src/sidebar.c:737
msgid "_Collapse All"
msgstr ""
@@ -3814,7 +3837,7 @@ msgstr ""
#: ../src/printing.c:158
#, c-format
msgid "<b>Page %d of %d</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Orria: %d/%d</b>"
#: ../src/printing.c:228
msgid "Document Setup"
@@ -3831,7 +3854,7 @@ msgstr ""
#: ../src/printing.c:407
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Orria: %d/%d"
#: ../src/printing.c:464
#, c-format
@@ -3846,7 +3869,7 @@ msgstr ""
#: ../src/printing.c:518
#, c-format
msgid "Printing of %s failed (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "%s inprimatzeak huts egin du (%s)."
#: ../src/printing.c:556
msgid "Please set a print command in the preferences dialog first."
@@ -3868,13 +3891,13 @@ msgstr ""
#: ../src/printing.c:586
#, c-format
msgid "File %s printed."
-msgstr ""
+msgstr "%s fitxategia inprimatuta."
#. "projects" is part of the default project base path so be careful when translating
#. * please avoid special characters and spaces, look at the source for details or ask Frank
#: ../src/project.c:97
msgid "projects"
-msgstr ""
+msgstr "proiektuak"
#: ../src/project.c:119
msgid "New Project"
@@ -3890,17 +3913,17 @@ msgstr ""
#: ../src/project.c:197 ../src/project.c:560
msgid "Project file could not be written"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da proiektu-fitxategia idatzi"
#: ../src/project.c:200
#, c-format
msgid "Project \"%s\" created."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" proiektua sortuta."
#: ../src/project.c:241 ../src/project.c:273 ../src/project.c:950
#, c-format
msgid "Project file \"%s\" could not be loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da \"%s\" proiektu-fitxategia kargatu."
#: ../src/project.c:267 ../src/project.c:279
msgid "Open Project"
@@ -3913,34 +3936,34 @@ msgstr "Proiektuaren fitxategiak"
#: ../src/project.c:351
#, c-format
msgid "Project \"%s\" closed."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" proiektua itxita."
#: ../src/project.c:563
#, c-format
msgid "Project \"%s\" saved."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" proiektua gordeta."
#: ../src/project.c:596
msgid "Do you want to close it before proceeding?"
-msgstr ""
+msgstr "Jarraitu aurretik itxi nahi duzu?"
#: ../src/project.c:597
#, c-format
msgid "The '%s' project is open."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' proiektua irekita dago."
#: ../src/project.c:646
msgid "The specified project name is too short."
-msgstr ""
+msgstr "Zehazturiko proiektu-izena laburregia da."
#: ../src/project.c:652
#, c-format
msgid "The specified project name is too long (max. %d characters)."
-msgstr ""
+msgstr "Zehazturiko proiektu-izena luzeegia da (gehienez %d karaktere)."
#: ../src/project.c:664
msgid "You have specified an invalid project filename."
-msgstr ""
+msgstr "Proiektuaren fitxategi-izen baliogabea zehaztu duzu."
#: ../src/project.c:687
msgid "Create the project's base path directory?"
@@ -3949,7 +3972,7 @@ msgstr ""
#: ../src/project.c:688
#, c-format
msgid "The path \"%s\" does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" bidea ez da existitzen."
#: ../src/project.c:697
#, c-format
@@ -3959,21 +3982,21 @@ msgstr ""
#: ../src/project.c:710
#, c-format
msgid "Project file could not be written (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da proiektu-fitxategia idatzi (%s)."
#. initialise the dialog
#: ../src/project.c:854 ../src/project.c:865
msgid "Choose Project Filename"
-msgstr ""
+msgstr "Aukeratu proiektuaren fitxategi-izena"
#: ../src/project.c:940
#, c-format
msgid "Project \"%s\" opened."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" proiektua irekita."
#: ../src/search.c:290 ../src/search.c:970
msgid "_Use regular expressions"
-msgstr ""
+msgstr "_Erabili adierazpen erregularrak"
#: ../src/search.c:293
msgid ""
@@ -3983,7 +4006,7 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:300
msgid "Search _backwards"
-msgstr ""
+msgstr "Bilatu _atzerantz"
#: ../src/search.c:313
msgid "Use _escape sequences"
@@ -4026,7 +4049,7 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:515
msgid "_Mark"
-msgstr ""
+msgstr "_Markatu"
#: ../src/search.c:517
msgid "Mark all matches in the current document"
@@ -4034,11 +4057,11 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:522 ../src/search.c:697
msgid "In Sessi_on"
-msgstr ""
+msgstr "_Saioan"
#: ../src/search.c:527 ../src/search.c:702
msgid "_In Document"
-msgstr ""
+msgstr "_Dokumentuan"
#. close window checkbox
#: ../src/search.c:533 ../src/search.c:715
@@ -4051,20 +4074,20 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:634
msgid "Replace & Fi_nd"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu eta _bilatu"
#: ../src/search.c:643
msgid "Replace wit_h:"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu _honekin:"
#. Now add the multiple replace options
#: ../src/search.c:690
msgid "Re_place All"
-msgstr ""
+msgstr "Ordezkatu _guztiak"
#: ../src/search.c:707
msgid "In Se_lection"
-msgstr ""
+msgstr "_Hautapenean"
#: ../src/search.c:709
msgid "Replace all matches found in the currently selected text"
@@ -4103,7 +4126,7 @@ msgstr "_Direktorioa:"
#: ../src/search.c:942
msgid "E_ncoding:"
-msgstr ""
+msgstr "_Kodeketa:"
#: ../src/search.c:973
msgid "See grep's manual page for more information"
@@ -4115,7 +4138,7 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:988
msgid "_Invert search results"
-msgstr ""
+msgstr "_Alderantzikatu bilaketaren emaitzak"
#: ../src/search.c:992
msgid "Invert the sense of matching, to select non-matching lines"
@@ -4157,7 +4180,7 @@ msgstr ""
#: ../src/search.c:1594
#, c-format
msgid "Cannot parse extra options: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin dira aukera gehigarriak analizatu: %s"
#: ../src/search.c:1660
msgid "Searching..."
@@ -4166,16 +4189,16 @@ msgstr "Bilatzen..."
#: ../src/search.c:1671
#, c-format
msgid "%s %s -- %s (in directory: %s)"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s -- %s (%s direktorioan)"
#: ../src/search.c:1712
#, c-format
msgid "Could not open directory (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da direktorioa ireki (%s)"
#: ../src/search.c:1814
msgid "Search failed."
-msgstr ""
+msgstr "Bilaketa huts egin du."
#: ../src/search.c:1834
#, c-format
@@ -4339,15 +4362,15 @@ msgstr ""
#: ../src/symbols.c:792
msgid "H1 Headings"
-msgstr ""
+msgstr "H1 goiburuak"
#: ../src/symbols.c:793
msgid "H2 Headings"
-msgstr ""
+msgstr "H2 goiburuak"
#: ../src/symbols.c:794
msgid "H3 Headings"
-msgstr ""
+msgstr "H3 goiburuak"
#: ../src/symbols.c:802
msgid "ID Selectors"
@@ -4384,7 +4407,7 @@ msgstr ""
#: ../src/symbols.c:853
msgid "Entities"
-msgstr ""
+msgstr "Entitateak"
#: ../src/symbols.c:854
msgid "Architectures"
@@ -4474,6 +4497,8 @@ msgid ""
"Usage: %s -g <Tag File> <File list>\n"
"\n"
msgstr ""
+"Erabilera: %s -g <etiketa-fitxategia> <fitxategi-zerrenda>\n"
+"\n"
#: ../src/symbols.c:1760
#, c-format
@@ -4515,13 +4540,13 @@ msgstr ""
msgid "Definition of \"%s\" not found."
msgstr ""
-#: ../src/symbols.c:2252
+#: ../src/symbols.c:2298
msgid "Sort by _Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ordenatu _izenaren arabera"
-#: ../src/symbols.c:2259
+#: ../src/symbols.c:2305
msgid "Sort by _Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Antolatu _itxuraren arabera"
#: ../src/templates.c:75
#, c-format
@@ -4535,11 +4560,11 @@ msgstr "Gorde uneko fitxategia"
#: ../src/toolbar.c:56
msgid "Save all open files"
-msgstr ""
+msgstr "Gorde irekitako fitxategi guztiak"
#: ../src/toolbar.c:57