Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

##Dokümantasyon ###Kurulum

Çalıştırmadan önce:

  1. sudo apt-get install python-pip komutuyla pip programını kurun.

  2. sudo pip install flask komutuyla bağımlılıkları kurun.

  3. python init_db.py komutuyla gerekli Sqlite veritabanını oluşturun.

  4. server.py dosyası, 15. satırdaki kullanıcı ve şifre bölümünü değiştirin.

  5. Yine server.py dosyası, 66. satırdaki dinlenecek portu isteğe göre (80 dışında bir port kullanın) seçin ve debug=False şeklinde ayarlayın.

###Çalıştırma

screen -A -m -d -S notpyserver python server.py

Bu program bir Webserver oluşturur ve 66. satırda verdiğiniz portu dinler.

Nginx ve Apache Yapılandırması için.

Nginx icin site yapılandırma dosyasına ekleyin.

location /not { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/not; }

service nginx restart

Apache

Önce Modülü aktif edin a2enmod proxy_http

Yapılandırma Dosyanıza Ekleyin ProxyPass /not http://127.0.0.1:8080/not

Son olarak service apache2 restart

About

Çoklu Platform Not alma uygulaması

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.