Türkçe GIT ipuçları sitesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
helpers
locales
source
.gitignore
.nojekyll
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
Procfile
Rakefile
config.rb
config.ru
config.yaml
nginx.example.conf
readme.md

readme.md

Version

git.gelistiriciyiz.biz

http://git.gelistiriciyiz.biz

Geliştiriciyiz Biz! ağının sitelerinden biridir. Middleman altyapısı üzerinde modifiye edilmiş jekyll-incorporated teması kullanmaktadır.


Geliştiriciyiz.biz


Kurulum

 • Ruby 2.2.2 (En az gereksinim)
git clone https://github.com/gelistiriciyiz-biz/cs.gelistiriciyiz.biz cs.gelistiriciyiz.biz
cd cs.gelistiriciyiz.biz/
bundle install --path=vendor/bundle --binstubs
rake # Ön izleme / geliştirme sunucusu

Tüm task’ler:

rake -T

rake build            # Test için build
rake deploy           # Deploy
rake post[post_title,post_date] # Yeni yazı ekle
rake preview           # Ön izleme / geliştirme sunucusu

Eğer kendinize ait özel task eklemek isterseniz, projenin root dizinine (Rakefile’ın olduğu seviye) private.rake dosyası ekleyip içine kendi task’lerinizi yazmanız yeterlidir.

Yeni post yapmak için:

rake post["Yeni postum"]        # ya da
rake post["Yeni postum","Feb 8, 2017"] # 8 Şubat 2017’deki bir post için

# source/posts/2017-02-08-yeni-postum.md dosyasını üretir.

Tüm post’lar source/posts/ altındadır. Unutulmaması gereken önemli bir husus da, post dosyasının adı, post tarihi ile doğru orantılıdır. 2017-02-08-yeni-postum.md adlı dosya varsa, içindeki tarih mutlaka date: Feb 2, 2017 HH:MM gibi olmalıdır. İçerideki date: bilgisi ile dosya adı uyuşmazsa uygulama hata verir.

Eğer post içindeki tarih bilgisini değiştirirseniz mutlaka source/posts/ altındaki dosyanın adını da uygun olan YIL-AY-GÜN-BAŞLIK.md bilgilerini girmelisiniz.

Eğer post dosyanız YIL-AY-GÜN-BAŞLIK.md.erb gibi .md.erb ile biterse, post içinde embedded ruby kullanma imkanınız olur yani;

<% puts "Merhaba" %>
<%
ary = [1, 2, 3]
ary.each do |n|
 concat "#{n}<br/>"
end
%>

Front-matter Değişkenleri

Post oluşturunca karşınıza gelen dosyada yaml değişkenleri bulunuyor.

---
title: "BAŞLIK"
date: Ay Gün, Yıl Saat:Dakika
# tags: tag1,tag2
# subtitle: 
# published: false
# cover: 
author:
 name: "AD-SOYAD"
 email: "E-POSTA"
 link: "http://LINK"
 bio: "1 SATIR BİO"
 twitter: "twitter_username"
---

Eğer proje root’una config_custom.yaml adında bir dosya oluşturup içini;

main_author:
 name: "AD-SOYAD"
 email: "E-POSTA"
 link: "http://LINK"
 bio: "1 SATIR BİO"
 twitter: "twitter_username"

kendi bilgilerinizle doldurursanız, her rake post işeminde bu dosyadan bilgiler okunacaktır. Eğer böyle bir dosya bulunmazsa config.yaml içinde ne yazıyorsa o okunacaktır.

published: false

Eğer henüz yazıyı tamamlamadıysanız, yani Draft şeklinde, yazmaya devam ediyorsanız published: false durumunda yazıyı görüntüler ama build/deploy edemezsiniz.

tags:

Virgül ile ayrılmış şekilde, yazı ile ilgili etiketler: tags: core,module gibi...

cover:

Yazıya kapak resmi eklemek için kullanabilirsiniz:

cover: "resim.jpg"          # bakılacak yer: 
                   # source/public/images/posts/resim.jpg

cover: "http://example.com/resim.jpg" # dış dünyadan resim ekleme

READ_MORE

Özet kısmı için kullanır. Anasayfada listelenirken eğer ilgili post’da READ_MORE görürse sadece oraya kadar olan kısmı yazar. Örnek:

---
title: "Daha detaylı `git-branch`"
date: 2013-01-06 22:03
tags: branch
---
Local’deki ve Remote’daki yani varolan tüm **branch**'leri göstermek 
için; READ_MORE

Yazının detayları ve devamı burada...

Post içine resim ve video eklemek

Eğer yazı içinde tıklayınca büyüyecek bir resim koymak isterseniz;

<div class="full zoomable"><img src="resim.jpg" alt="resim"></div>

şeklinde in-line html yazabilirsiniz. Aynı şekilde video için;

<div class="flash-video">
  <div><iframe src="video.mp4" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe></div>
</div>

kullanabilirsiniz.

Markdown Özellikleri

 • Otomatik link. http(s) ile başlayan metinler otomatik olarak linke dönüşür.
 • Üzeri çizgili (strikethrough) metin için ~~ arasında metin yazın: ~~üstü çizili~~
 • Üst simge kullanımı (superscript) için ^(metin): 2^(nd)
 • Altı çizili (underline) için _ arasına metin yazın: Bu _altı çizili_ ama bu *italic*
 • Belirtmek, vurgulamak (highlight) için == arasına metin yazın: Bu ==belirtmeli bir metin==
 • Footnote desteği: Merhaba [^1] sonra alt kısımlarda [^1]: Burası footnote

Tablo

Yazı içinde tablo kullanmak için:

Markdown Tablo:

  #  | Açıklama
--------|--------------
1    | Örnek satır 1
2    | Örnek satır 2
3    | Örnek satır 3
4    | Örnek satır 4

Eğer hücreleri sağa, ya da ortalı hizalama yapmak isterseniz:

  #  | Açıklama
-------:|--------------    # -------: sağa
1    | Örnek satır 1

  #  | Açıklama
:------:|--------------    # :------: ortalı
1    | Örnek satır 1

Kod bloğu

Pygments kütüphanesi yardımıyla neredeyse tüm programlama dillerini renklendirilmiş olarak kullanmak mümkün. Desteklenen diller: http://pygments.org/languages/ Yapmanız gereken ```dil şeklinde bloğa başlamanız.

# Python için

```python
def fonk(a):
  print(a)
```

# Ruby için
```ruby
[1, 2, 3].each do |n|
 puts "#{n}"
end

Eğer dil belirtmezseniz Markdown özelliği olan 4 tane boşluk ile başlayarak kod bloğu tanımlaması yapabilirsiniz. Yazı içinde (inline) kod parçası kullanmak için, yine: `kod` (backtick’ler arasında) şeklinde kullanabilirsiniz.

Mathjax Desteği

Matematiksel ifadeleri web sayfasında göstermek için hazırlanmış Mathjax kütüphanesi yardımıyla post içine matematik ifadeler ekleyebilirsiniz:

$\bold{t}\ = f(N)$

Yazı içinde (inline) ifade kullanmak için;

 • $ ile başlayan biten; ya da
 • \\( başlayan, \\) ile biten;

Büyük ve ortalı şekilde kullanmak için;

 • $$ ile başlayan ve biten; ya da
 • \\[ başlayan, \\] ile biten;

kullanabilirsiniz. Daha detaylı açıklama için: http://docs.mathjax.org/en/latest/index.html

config.yaml dosyası

Site ile ilgili genel değişklenlerin tanımlandığı dosya. Örnek dosya aşağıdaki gibidir:

site:
 production_url: "http://cs.gelistiriciyiz.biz"
 title: "Computer Sciences Püf Noktaları"
 subtitle: "Bilgisayar Bilimleri"
 description: "Bilgisayar Bilimlerinin temel konuları."
 logo: "logo.png"           # source/public/images/ altında
 cover_image: "cover.jpg"       # source/public/images/ altında
 social:
  twitter: "cs_tips_tr"        # eğer twitter yoksa comment edin
  google_analytics: "UA-6463685-52"  # eğer analytics yoksa comment edin
  disqus: "cs-gelistiriciyiz-biz"   # eğer disqus yoksa comment edin
 company:
  name: "Geliştiriciyiz.biz"
  url: "http://gelistiriciyiz.biz/"
 product:
  name: "cs.gelistiriciyiz.biz"
  url: "http://cs.gelistiriciyiz.biz/"
 main_author:             # bu kısmı doldurmazsanız ilgili bilgler için
  name: "Full Name"          # eğer varsa: config_custom.yaml dosyasına
  email: "email@example.com"     # bakılacaktır!
  link: "http://example.com"
  bio: "Title"
  twitter: "twitter_username"

Deployment

Deployment mekanizması olarak Github Pages kullanılıyor. config.rb dosyasında görüldüğü gibi:

activate :deploy do |deploy|
 deploy.build_before = true
 deploy.method  = :git
 deploy.remote = "origin"
 deploy.branch = "gh-pages"
end

build işleminden sonra gh-pages branch’ine push ediliyor. rake deploy ya da duruma göre bundle exec rake deploy ile bu işi yapabilirsiniz.

Lisans

Bu proje MIT lisansıyla lisanslanmıştır.

Katkı Yapın

 1. fork yapın: https://github.com/gelistiriciyiz-biz/git.gelistiriciyiz.biz/fork
 2. Kendi branch’inizi yapın (git checkout -b benim-makalem)
 3. Yaptıklarınızı commit edin (git commit -am 'Yeni makale')
 4. branch’i push edin (git push origin benim-makalem)
 5. Yeni bir Pull Request oluşturun!