Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Privacy

Op persoonsgegevens die via deze site worden verwerkt (verzamelen, gebruiken etc.), zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wie zijn wij en wat doen we? PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart en is sinds 2013 een samenwerking van meerdere overheidsorganisaties, namelijk het Kadaster, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat. Op het platform PDOK vind je open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo webservices, zogenoemde RESTful API's en beschikbaar als downloads. In toenemende mate zijn deze datasets ook beschikbaar als linked data. Iedereen kan deze geodata kosteloos gebruiken.

Voor meer informatie over PDOK, klik hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met PDOK via het contactformulier.

Waarom dit privacybeleid? PDOK gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen waarvan PDOK persoonsgegevens verwerkt. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt PDOK zich aan de op persoonsgegevens van toepassing zijnde Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via PDOK.

Wat is "verwerken van persoonsgegevens"? De AVG merkt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan als "persoonsgegevens". Omdat het hier om een zeer ruime definitie gaat, valt veel informatie onder dat begrip. Je kunt denken aan de volgende voorbeelden:

  • overzicht van door een bezoeker bezochte websites;
  • e-mailadres van een bezoeker;
  • naam en achternaam.

Het "verwerken" van persoonsgegevens is een erg ruim begrip en omvat eigenlijk alle handelingen met persoonsgegevens.
Denk aan het lezen, opslaan, doorsturen en bijvoorbeeld verwijderen van de persoonsgegevens.

Meer informatie over het begrip "verwerken van persoonsgegevens" is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op het gebied persoonsgegevens), in het bijzonder op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens