Skip to content
Αυτόνομο Όχημα Ανίχνευσης Θέσης Πυρκαϊάς
Java C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Arduino-Code/Gim62_MM3FireMan_A4
Documents
Gym62-MM3-Circuit
Gym62RCNT
Images
GYM62-FIREMAN-TreeOfFiles-Description.odt
LICENSE
README.md

README.md

62 Γυμνάσιο Αθηνών

Gym62-FireMan

Αυτόνομο Όχημα Ανίχνευσης Θέσης Πυρκαϊάς

Η ομάδα ρομποτικής του 62ου Γυμνασίου Αθηνών, μελετά και κατασκευάζει ένα αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο έχει ως σκοπό να επιτηρεί και να προστατεύει ένα δάσος από πυρκαϊά, και παράλληλα να μεταδίδει τα δεδομένα διαμέσου WiFi σημείου πρόσβασης που διαθέτει ενσωματωμένο.

Το Gym62-FireMan βασίστηκε σε ένα ερπυστριοφόρο σκάφος εκσκαφέα, το οποίο τροποποιήθηκε κατάλληλα για τις ανάγκες του έργου, ελάχιστης αξίας, και σε έναν ειδικό αισθητήρα παράταξης υπερύθρων ακτίνων.

Gym62 Front

Gym62 Animated

Περιγραφή πλοήγησης

Το σύστημα βασίζεται σε ένα αισθητήρα παράταξης υπέρυθρων ακτίνων.

Grid Eye

Ο αισθητήρας παράταξης είναι δομημένος σε ένα πίνακα 8*8 στοιχείων, δίνοντας 64 ανεξάρτητα σημεία μέτρησης της θερμότητας. Χωρίζοντας τον αισθητήρα σε 8 ζώνες ορίζοντα, ανιχνεύεται ο ορίζοντας στον οποίο εμφανίζεται η μέγιστη θερμότητα. Με βάση τον επιλεγμένο ορίζοντα, το όχημα μεταβάλει την ταχύτητα των ερπυστριών συνεχώς, αναλογικά σε σχέση πάντα με την θέση της μέγιστης θερμότητας στον επιλεγμένο ορίζοντα. Αυτή ή συνεχώς μεταβαλλόμενη ταχύτητα των ερπυστριών οδηγεί με μεγάλη ακρίβεια το όχημα στην θέση της πυρκαϊάς.
Πιο συγκεκριμένα το όχημα περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τον εαυτό του μετρώντας τα θερμικά φορτία του πεδίου ορατότητας. Εάν κατά την περιστροφή, μετρηθεί θερμικό φορτίο μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο ( Triger ), τότε σταματάει και κινείται προς αυτό, διορθώνοντάς συνεχώς την πορεία του φροντίζοντας να την διατηρεί σταθερή και ευθεία μπροστά με κέντρο πάντα το μέγιστο θερμικό φορτίο, επικοινωνώντας ταυτόχρονα με το κέντρο ελέγχου μεταδίδοντας σήματα σχετικά με τις λειτουργίες του και αποδέχεται ρυθμίσεις πλοήγησης.

Λογισμικό Κέντρου Ελέγχου.

Το Gym62RCNT είναι μια εφαρμογή τηλεμετρίας για τον έλεγχο και της ρυθμίσεις του οχήματος. Αναπτύσσεται σε περιβάλλον NetBeans 8.6 Java JDK 1.8. Για να τρέξετε την εφαρμογή χωρίς την χρήση Του NetBeans. Εγκαταστήστε το java run time environment στο συστημά σας και τρέξτε το αρχείο Gym62RCNT.jar

Gym62 Control

Κύκλωμα Gym62-MM3

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα επέκτασης οποιασδήποτε συμβατού Arduino πού λειτουργεί ως βάση σύνδεσης όλων των περιφερειακών συστημάτων τηλεμετρίας και τηλεκήνησης. Για την ανάπτυξη του χρησιμοποιήθηκε το Ανοιχτό λογισμικό KiCad IDE.

MM3-1

Λεπτομέρεις Περιγραφές.

Περιγραφή περιεχομένων των αρχείων και των φακέλων που έχουν ενσωματωθεί στο github βρίσκεται σε αρχείο με όνομα "GYM62-FIREMAN-TreeOfFiles-Description" στον ίδιο κατάλογο με το παρόν ( https://github.com/georgedavos/Gym62-FireMan/blob/master/GYM62-FIREMAN-TreeOfFiles-Description.odt ).

Δείτε το βίντεο του έργου στο κανάλι youtube του σχολείου μας (62ο Γυμνάσιο Αθήνας)

The Team

You can’t perform that action at this time.