Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
87 lines (73 sloc) 3.39 KB
/*
* This header defines short names for V8 constants for use by the ustack
* helper.
*/
#ifndef V8_ABBR_H
#define V8_ABBR_H
/* Frame pointer offsets */
#define V8_OFF_FP_FUNC ((uint32_t)V8DBG_OFF_FP_FUNCTION)
#define V8_OFF_FP_CONTEXT ((uint32_t)V8DBG_OFF_FP_CONTEXT)
#define V8_OFF_FP_MARKER ((uint32_t)V8DBG_OFF_FP_MARKER)
/* Stack frame types */
#define V8_FT_ENTRY V8DBG_FRAMETYPE_ENTRYFRAME
#define V8_FT_ENTRYCONSTRUCT V8DBG_FRAMETYPE_ENTRYCONSTRUCTFRAME
#define V8_FT_EXIT V8DBG_FRAMETYPE_EXITFRAME
#define V8_FT_JAVASCRIPT V8DBG_FRAMETYPE_JAVASCRIPTFRAME
#define V8_FT_OPTIMIZED V8DBG_FRAMETYPE_OPTIMIZEDFRAME
#define V8_FT_INTERNAL V8DBG_FRAMETYPE_INTERNALFRAME
#define V8_FT_CONSTRUCT V8DBG_FRAMETYPE_CONSTRUCTFRAME
#define V8_FT_ADAPTOR V8DBG_FRAMETYPE_ARGUMENTSADAPTORFRAME
/* Identification masks and tags */
#define V8_SmiTagMask V8DBG_SMITAGMASK
#define V8_SmiTag V8DBG_SMITAG
#define V8_SmiValueShift V8_SmiTagMask
#define V8_HeapObjectTagMask V8DBG_HEAPOBJECTTAGMASK
#define V8_HeapObjectTag V8DBG_HEAPOBJECTTAG
#define V8_IsNotStringMask V8DBG_ISNOTSTRINGMASK
#define V8_StringTag V8DBG_STRINGTAG
#define V8_StringEncodingMask V8DBG_STRINGENCODINGMASK
#define V8_AsciiStringTag V8DBG_ASCIISTRINGTAG
#define V8_StringRepresentationMask V8DBG_STRINGREPRESENTATIONMASK
#define V8_SeqStringTag V8DBG_SEQSTRINGTAG
#define V8_ConsStringTag V8DBG_CONSSTRINGTAG
#define V8_ExternalStringTag V8DBG_EXTERNALSTRINGTAG
/* Instance types */
#define V8_IT_FIXEDARRAY V8DBG_TYPE_FIXEDARRAY__FIXED_ARRAY_TYPE
#define V8_IT_CODE V8DBG_TYPE_CODE__CODE_TYPE
/* Node-specific offsets */
#define NODE_OFF_EXTSTR_DATA 0x4
/* Heap class->field offsets */
#define V8_OFF_HEAP(off) ((off) - 1)
#define V8_OFF_FUNC_SHARED \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_JSFUNCTION__SHARED__SHAREDFUNCTIONINFO)
#define V8_OFF_SHARED_NAME \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SHAREDFUNCTIONINFO__NAME__OBJECT)
#define V8_OFF_SHARED_INFERRED \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SHAREDFUNCTIONINFO__INFERRED_NAME__STRING)
#define V8_OFF_SHARED_SCRIPT \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SHAREDFUNCTIONINFO__SCRIPT__OBJECT)
#define V8_OFF_SHARED_FUNTOK \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SHAREDFUNCTIONINFO__FUNCTION_TOKEN_POSITION__SMI)
#define V8_OFF_SCRIPT_NAME \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SCRIPT__NAME__OBJECT)
#define V8_OFF_SCRIPT_LENDS \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SCRIPT__LINE_ENDS__OBJECT)
#define V8_OFF_STR_LENGTH \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_STRING__LENGTH__SMI)
#define V8_OFF_STR_CHARS \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_SEQASCIISTRING__CHARS__CHAR)
#define V8_OFF_CONSSTR_CAR \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_CONSSTRING__FIRST__STRING)
#define V8_OFF_CONSSTR_CDR \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_CONSSTRING__SECOND__STRING)
#define V8_OFF_EXTSTR_RSRC \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_EXTERNALSTRING__RESOURCE__OBJECT)
#define V8_OFF_FA_SIZE \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_FIXEDARRAYBASE__LENGTH__SMI)
#define V8_OFF_FA_DATA \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_FIXEDARRAY__DATA__UINTPTR_T)
#define V8_OFF_HEAPOBJ_MAP \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_HEAPOBJECT__MAP__MAP)
#define V8_OFF_MAP_ATTRS \
V8_OFF_HEAP(V8DBG_CLASS_MAP__INSTANCE_ATTRIBUTES__INT)
#endif /* V8_ABBR_H */