No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
txt
-
.gitignore
Adam
Adam Asnyk.txt
Adam Mickiewicz - Oda do młodości.txt
Adam Mickiewicz - wiersz.txt
Adam_Mickiewicz_Lilije
Bogurodzica.txt
Herbert - Przesłanie Pana Cogito
Hymn o miłości.txt
Julian Tuwim - Lokomotywa.txt
Julisz Slowacki - Rozlaczenie.txt
Maria Konopnicka - Rota.txt
Mickiewicz
Możliwości.txt
ODM.txt
Oda do ścisłości.txt
Piotr Gorecki - Oda do Madzi.txt
Szymborska
Wisława
czechowicz j. - zal.txt
dj.txt
fikimiki.txt
len.txt
mickiewicz a. - świtezianka.txt
na_straganie.txt
nic_dwa_razy.txt
nowy
nowywiersz.txt
oda_do_młodosci.txt
poeci.txt
slawomir_mrozek.txt
wiersz
wiersz.txt
wiersz_mal
wislawa_szymborska.txt
wislawa_szymborska_mozliwosc.txt