No description, website, or topics provided.
Latest commit 1e1bbf3 Jul 5, 2016 @gajdaw gajdaw committed on GitHub Merge pull request #187 from Ahmore/j_b
Leń - Jan Brzechwa
Permalink
Failed to load latest commit information.
txt fix - przeniesienie wierszy do folderu TXT May 8, 2015
-
.gitignore
Adam
Adam Asnyk.txt
Adam Mickiewicz - Oda do młodości.txt
Adam Mickiewicz - wiersz.txt Wierszyk Oct 12, 2015
Adam_Mickiewicz_Lilije
Bogurodzica.txt Bogurodzica, autor nieznany - a_n Sep 1, 2014
Herbert - Przesłanie Pana Cogito
Hymn o miłości.txt
Julian Tuwim - Lokomotywa.txt Dodanie wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima Jan 2, 2015
Julisz Slowacki - Rozlaczenie.txt Wiersz J.Slowackiego - Rozlaczenie Oct 20, 2015
Maria Konopnicka - Rota.txt Konopnicka - Rota Nov 6, 2013
Mickiewicz
Możliwości.txt Wislawa Szymborska Możliwość May 9, 2016
ODM.txt
Oda do ścisłości.txt Add poem Oda do ścisłości - Leon Jeśmanowicz Oct 18, 2015
Piotr Gorecki - Oda do Madzi.txt
Szymborska
Wisława Wislawa Szymborska Możliwość May 9, 2016
czechowicz j. - zal.txt
dj.txt dj Mar 27, 2015
fikimiki.txt dodanie fikimiki.txt May 9, 2016
len.txt
mickiewicz a. - świtezianka.txt
na_straganie.txt
nic_dwa_razy.txt
nowy wiersz Jan 5, 2015
nowywiersz.txt
oda_do_młodosci.txt
poeci.txt
slawomir_mrozek.txt wiersz Oct 29, 2013
wiersz wiersz Jan 5, 2015
wiersz.txt Wierszyk Oct 12, 2015
wiersz_mal rev_mal Jan 31, 2014
wislawa_szymborska.txt
wislawa_szymborska_mozliwosc.txt Wislawa Szymborska Możliwość May 9, 2016