GMOT Whatpulse parser, specific for one forum. Probably not suitable for other projects.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
classes
.gitignore
README.md
bbcodegenerator.php
config.php
desktop-parser.bat
desktop-parser.sh
functions.php
mirrors.txt
rank_up.png

README.md

Geachte GMOTers

Omdat ik lang niet altijd tijd heb om bugfixes door te voeren heb ik hier de stats parser openbaar gemaakt. Mocht je een verandering willen doorvoeren, en het duurt je te lang als ik het doen, dan kun je natuurlijk altijd deze repo forken en een pull-request doen. Makkelijker voor mij, lief voor GMOT. En oja, ik ga hier de bugfixes en veranderingen die ik maak ook tracken, dus die vallen ook te bekijken nu. Yay for Git :)

~ Superice