Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
356 lines (355 sloc) 22.2 KB
{
"@metadata": {
"authors": [
"Espertus",
"Takács Viktor László",
"Dj",
"Grin",
"ViDam",
"Csega",
"Fitoschido",
"Lajthabalazs",
"Tacsipacsi",
"Rodrigo",
"Máté",
"BanKris",
"Notramo",
"Urbalazs",
"MeskoBalazs"
]
},
"VARIABLES_DEFAULT_NAME": "változó",
"TODAY": "Ma",
"DUPLICATE_BLOCK": "Másolat",
"ADD_COMMENT": "Megjegyzés hozzáadása",
"REMOVE_COMMENT": "Megjegyzés eltávolítása",
"EXTERNAL_INPUTS": "Külső kapcsolatok",
"INLINE_INPUTS": "Belső kapcsolatok",
"DELETE_BLOCK": "Blokk törlése",
"DELETE_X_BLOCKS": "%1 blokk törlése",
"DELETE_ALL_BLOCKS": "Az összes %1 blokk törlése?",
"CLEAN_UP": "Blokkok kiürítése",
"COLLAPSE_BLOCK": "Blokk összecsukása",
"COLLAPSE_ALL": "Blokkok összecsukása",
"EXPAND_BLOCK": "Blokk kinyitása",
"EXPAND_ALL": "Blokkok kinyitása",
"DISABLE_BLOCK": "Blokk letiltása",
"ENABLE_BLOCK": "Blokk engedélyezése",
"HELP": "Súgó",
"UNDO": "Visszavonás",
"REDO": "Újra",
"CHANGE_VALUE_TITLE": "Érték módosítása:",
"RENAME_VARIABLE": "Változó átnevezése…",
"RENAME_VARIABLE_TITLE": "Minden „%1” változó átnevezése erre:",
"NEW_VARIABLE": "Változó létrehozása…",
"NEW_VARIABLE_TITLE": "Az új változó neve:",
"VARIABLE_ALREADY_EXISTS": "A(z) „%1” nevű változó már létezik.",
"VARIABLE_ALREADY_EXISTS_FOR_ANOTHER_TYPE": "Egy „%1” nevű változó már létezik egy másik típussal: „%2”.",
"DELETE_VARIABLE_CONFIRMATION": "A(z) „%2” változó %1 használatának törlése?",
"CANNOT_DELETE_VARIABLE_PROCEDURE": "A(z) „%1” változó nem törölhető, mert része a(z) „%2” függvény definíciójának.",
"DELETE_VARIABLE": "A(z) „%1” változó törlése",
"COLOUR_PICKER_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Szín",
"COLOUR_PICKER_TOOLTIP": "Válassz színt a palettáról.",
"COLOUR_RANDOM_TITLE": "véletlen szín",
"COLOUR_RANDOM_TOOLTIP": "Véletlenszerűen kiválasztott szín.",
"COLOUR_RGB_TITLE": "Szín",
"COLOUR_RGB_RED": "vörös",
"COLOUR_RGB_GREEN": "zöld",
"COLOUR_RGB_BLUE": "kék",
"COLOUR_RGB_TOOLTIP": "Szín előállítása a megadott vörös, zöld, és kék értékekkel. Minden értéknek 0 és 100 közé kell esnie.",
"COLOUR_BLEND_TITLE": "színkeverés",
"COLOUR_BLEND_COLOUR1": "szín 1",
"COLOUR_BLEND_COLOUR2": "szín 2",
"COLOUR_BLEND_RATIO": "arány",
"COLOUR_BLEND_TOOLTIP": "Két színt kever össze a megadott arányban (0.0 - 1.0).",
"CONTROLS_REPEAT_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciklus_(programoz%C3%A1s)#Sz.C3.A1ml.C3.A1l.C3.B3s_.28FOR.29_ciklus",
"CONTROLS_REPEAT_TITLE": "ismételd %1 alkalommal",
"CONTROLS_REPEAT_INPUT_DO": "",
"CONTROLS_REPEAT_TOOLTIP": "Megadott kódrészlet ismételt végrehajtása.",
"CONTROLS_WHILEUNTIL_OPERATOR_WHILE": "ismételd amíg",
"CONTROLS_WHILEUNTIL_OPERATOR_UNTIL": "ismételd amíg",
"CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE": "Amíg a feltétel igaz, végrehajtja az utasításokat.",
"CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL": "Amíg a feltétel hamis, végrehajtja az utasításokat.",
"CONTROLS_FOR_TOOLTIP": "A(z) '%1' változó felveszi a kezdőérték és a végérték közötti értékeket a meghatározott lépésközzel. Eközben a meghatározott blokkokat hajtja végre.",
"CONTROLS_FOR_TITLE": "számolj %1 értékével %2 és %3 között %4 lépésközzel",
"CONTROLS_FOREACH_TITLE": "minden %1 elemre a %2 listában",
"CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP": "A '%1' változó minden lépésben megkapja a lista adott elemének értékét, és végrehajt vele néhány utasítást.",
"CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_OPERATOR_BREAK": "befejezi az ismétlést",
"CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_OPERATOR_CONTINUE": "folytatja a következővel",
"CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK": "Megszakítja az utasítást tartalmazó ciklust.",
"CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE": "Kihagyja a ciklus további részét, és elölről kezdi a következő elemmel.",
"CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_WARNING": "Figyelem: Ez a blokk csak cikluson belül használható.",
"CONTROLS_IF_TOOLTIP_1": "Ha a kifejezés igaz, akkor végrehajtja az utasításokat.",
"CONTROLS_IF_TOOLTIP_2": "Ha a kifejezés igaz, akkor végrehajtja az első utasításblokkot. Különben a második utasításblokk kerül végrehajtásra.",
"CONTROLS_IF_TOOLTIP_3": "Ha az első kifejezés igaz, akkor végrehajtja az első utasításblokkot. Különben, ha a második kifejezés igaz, akkor végrehajtja a második utasítás blokkot.",
"CONTROLS_IF_TOOLTIP_4": "Ha az első kifejezés igaz, akkor végrehajtjuk az első utasítás blokkot. Ha a második kifejezés igaz, akkor végrehajtjuk a második utasítás blokkot. Amennyiben egyik kifejezés sem igaz, akkor az utolsó utasítás blokk kerül végrehajtásra.",
"CONTROLS_IF_MSG_IF": "ha",
"CONTROLS_IF_MSG_ELSEIF": "különben ha",
"CONTROLS_IF_MSG_ELSE": "különben",
"CONTROLS_IF_IF_TOOLTIP": "A ha blokk testreszabásához bővítsd, töröld vagy rendezd át a részeit.",
"CONTROLS_IF_ELSEIF_TOOLTIP": "Feltétel hozzáadása a ha blokkhoz.",
"CONTROLS_IF_ELSE_TOOLTIP": "Végső feltétel hozzáadása a ha blokkhoz.",
"IOS_OK": "OK",
"IOS_CANCEL": "Mégse",
"IOS_ERROR": "Hiba",
"IOS_PROCEDURES_INPUTS": "BEMENETEK",
"IOS_PROCEDURES_ADD_INPUT": "+ Bemenet hozzáadása",
"IOS_PROCEDURES_ALLOW_STATEMENTS": "Utasítások engedélyezése",
"IOS_PROCEDURES_DUPLICATE_INPUTS_ERROR": "Ennek a függvénynek kettőzött bemenete van.",
"IOS_VARIABLES_ADD_VARIABLE": "+ Változó hozzáadása",
"IOS_VARIABLES_ADD_BUTTON": "Hozzáadás",
"IOS_VARIABLES_RENAME_BUTTON": "Átnevezés",
"IOS_VARIABLES_DELETE_BUTTON": "Törlés",
"IOS_VARIABLES_VARIABLE_NAME": "Változó neve",
"IOS_VARIABLES_EMPTY_NAME_ERROR": "Nem használhat üres változónevet.",
"LOGIC_COMPARE_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenl%C5%91tlens%C3%A9g",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ": "Igaz, ha a kifejezés két oldala egyenlő.",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ": "Igaz, ha a kifejezés két oldala nem egyenlő..",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT": "Igaz, ha a bal oldali kifejezés kisebb, mint a jobb oldali.",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE": "Igaz, ha a bal oldali kifejezés kisebb vagy egyenlő, mint a jobb oldali.",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT": "Igaz, ha a bal oldali kifejezés nagyobb, mint a jobb oldali.",
"LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE": "Igaz, ha a bal oldali kifejezés nagyobb vagy egyenlő, mint a jobb oldali.",
"LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND": "Igaz, ha mindkét kifejezés igaz.",
"LOGIC_OPERATION_AND": "és",
"LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR": "Igaz, ha legalább az egyik kifejezés igaz.",
"LOGIC_OPERATION_OR": "vagy",
"LOGIC_NEGATE_TITLE": "nem %1",
"LOGIC_NEGATE_TOOLTIP": "Igaz, ha a kifejezés hamis. Hamis, ha a kifejezés igaz.",
"LOGIC_BOOLEAN_TRUE": "igaz",
"LOGIC_BOOLEAN_FALSE": "hamis",
"LOGIC_BOOLEAN_TOOLTIP": "Igaz, vagy hamis érték",
"LOGIC_NULL": "null",
"LOGIC_NULL_TOOLTIP": "null érték.",
"LOGIC_TERNARY_CONDITION": "vizsgáld meg:",
"LOGIC_TERNARY_IF_TRUE": "érték, ha igaz:",
"LOGIC_TERNARY_IF_FALSE": "érték, ha hamis:",
"LOGIC_TERNARY_TOOLTIP": "Kiértékeli a megvizsgálandó kifejezést. Ha a kifejezés igaz, visszatér az \"érték, ha igaz\" értékkel, különben az \"érték, ha hamis\" értékkel.",
"MATH_NUMBER_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m",
"MATH_NUMBER_TOOLTIP": "Egy szám.",
"MATH_ARITHMETIC_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_m%C5%B1velet",
"MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD": "Két szám összege.",
"MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS": "Két szám különbsége.",
"MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY": "Két szám szorzata.",
"MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE": "Két szám hányadosa.",
"MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER": "Az első számnak a második számmal megegyező hatványa.",
"MATH_SINGLE_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6kvon%C3%A1s",
"MATH_SINGLE_OP_ROOT": "négyzetgyök",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT": "A szám négyzetgyöke.",
"MATH_SINGLE_OP_ABSOLUTE": "abszolútérték",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS": "A szám abszolútértéke.",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG": "A szám -1 szerese.",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN": "A szám természetes alapú logaritmusa.",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10": "A szám 10-es alapú logaritmusa.",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP": "Az e megadott számú hatványa.",
"MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10": "A 10 megadott számú hatványa.",
"MATH_TRIG_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6gf%C3%BCggv%C3%A9nyek",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN": "A fokban megadott szög szinusz értéke.",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_COS": "A fokban megadott szög koszinusz értéke.",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN": "A fokban megadott szög tangens értéke.",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN": "A fokban megadott szög arkusz szinusz értéke.",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS": "A fokban megadott szög arkusz koszinusz értéke.",
"MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN": "A fokban megadott szög arkusz tangens értéke.",
"MATH_CONSTANT_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematikai_konstans",
"MATH_CONSTANT_TOOLTIP": "Ismert matematikai konstans: π (3.141…), e (2.718…), φ (1.618…), gyök(2) (1.414…), gyök(½) (0.707…), vagy ∞ (végtelen).",
"MATH_IS_EVEN": "páros",
"MATH_IS_ODD": "páratlan",
"MATH_IS_PRIME": "prím",
"MATH_IS_WHOLE": "egész",
"MATH_IS_POSITIVE": "pozitív",
"MATH_IS_NEGATIVE": "negatív",
"MATH_IS_DIVISIBLE_BY": "-nek osztója",
"MATH_IS_TOOLTIP": "Ellenőrzi, hogy a szám páros, páratlan, prím, egész, pozitív vagy negatív-e, illetve osztható-e a másodikkal. Igaz, vagy hamis értéket ad eredményül.",
"MATH_CHANGE_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Aritmetikai_oper.C3.A1torok",
"MATH_CHANGE_TITLE": "növeld %1 értékét %2 -vel",
"MATH_CHANGE_TOOLTIP": "A \"%1\" változó értékének növelése egy számmal.",
"MATH_ROUND_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szr%C3%A9sz#Kerek.C3.ADt.C3.A9s",
"MATH_ROUND_TOOLTIP": "Egy szám kerekítése felfelé vagy lefelé.",
"MATH_ROUND_OPERATOR_ROUND": "kerekítsd",
"MATH_ROUND_OPERATOR_ROUNDUP": "kerekítsd felfelé",
"MATH_ROUND_OPERATOR_ROUNDDOWN": "kerekítsd lefelé",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_SUM": "lista elemeinek összege",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM": "A lista elemeinek összegét adja eredményül.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_MIN": "lista legkisebb eleme",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN": "A lista legkisebb elemét adja vissza.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_MAX": "lista legnagyobb eleme",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX": "A lista legnagyobb elemét adja vissza.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_AVERAGE": "lista elemeinek átlaga",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE": "A lista elemeinek átlagát adja eredményül.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_MEDIAN": "lista mediánja",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN": "A lista elemeinek mediánját adja eredményül.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_MODE": "lista módusza",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE": "A lista elemeinek móduszát adja eredményül.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_STD_DEV": "lista elemeinek szórása",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV": "A lista elemeinek szórását adja eredményül.",
"MATH_ONLIST_OPERATOR_RANDOM": "lista véletlen eleme",
"MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM": "A lista egy véletlen elemét adja eredményül.",
"MATH_MODULO_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szr%C3%A9sz#Als.C3.B3_eg.C3.A9szr.C3.A9sz",
"MATH_MODULO_TITLE": "%1 ÷ %2 maradéka",
"MATH_MODULO_TOOLTIP": "Az egész osztás maradékát adja eredméynül.",
"MATH_CONSTRAIN_TITLE": "korlátozd %1-t %2 és %3 közé",
"MATH_CONSTRAIN_TOOLTIP": "Egy változó értékének korlátozása a megadott zárt intervallumra.",
"MATH_RANDOM_INT_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9letlen",
"MATH_RANDOM_INT_TITLE": "véletlen egész szám %1 között %2",
"MATH_RANDOM_INT_TOOLTIP": "Véletlen egész szám a megadott zárt intervallumon belül.",
"MATH_RANDOM_FLOAT_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9letlen",
"MATH_RANDOM_FLOAT_TITLE_RANDOM": "véletlen tört",
"MATH_RANDOM_FLOAT_TOOLTIP": "Véletlen tört érték 0.0 és 1.0 között.",
"TEXT_TEXT_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/String",
"TEXT_TEXT_TOOLTIP": "Egy betű, szó vagy szöveg egy sora.",
"TEXT_JOIN_TITLE_CREATEWITH": "fűzd össze",
"TEXT_JOIN_TOOLTIP": "Tetszőleges számú szövegrészletet fűz össze egybefüggő szöveggé.",
"TEXT_CREATE_JOIN_TITLE_JOIN": "fűzd össze",
"TEXT_CREATE_JOIN_TOOLTIP": "Összefűzéssel, törléssel vagy rendezéssel kapcsolato sblokkok szöveg szerkesztéséhez.",
"TEXT_CREATE_JOIN_ITEM_TOOLTIP": "Elem hozzáfűzése a szöveghez.",
"TEXT_APPEND_TITLE": "A %1 szövegéhez fűzd hozzá %2",
"TEXT_APPEND_TOOLTIP": "Szöveget fűz a \"%1\" változó értékéhez.",
"TEXT_LENGTH_TITLE": "%1 hossza",
"TEXT_LENGTH_TOOLTIP": "A megadott szöveg karaktereinek számát adja eredményül (beleértve a szóközöket).",
"TEXT_ISEMPTY_TITLE": "%1 üres",
"TEXT_ISEMPTY_TOOLTIP": "Igaz, ha a vizsgált szöveg hossza 0.",
"TEXT_INDEXOF_TOOLTIP": "A keresett szöveg első vagy utolsó előfordulásával tér vissza. %1 esetén a szövegrészlet nem található.",
"TEXT_INDEXOF_TITLE": "A(z) %1 %2 %3 szövegnek",
"TEXT_INDEXOF_OPERATOR_FIRST": "szövegben az első előfordulásának helye",
"TEXT_INDEXOF_OPERATOR_LAST": "szövegben az utolsó előfordulásának helye",
"TEXT_CHARAT_TITLE": "a szövegben: %1 %2",
"TEXT_CHARAT_FROM_START": "elölről",
"TEXT_CHARAT_FROM_END": "hátulról",
"TEXT_CHARAT_FIRST": "első",
"TEXT_CHARAT_LAST": "utolsó",
"TEXT_CHARAT_RANDOM": "véletlen",
"TEXT_CHARAT_TAIL": "karaktere",
"TEXT_CHARAT_TOOLTIP": "A szöveg egy megadott karakterét adja eredményül.",
"TEXT_GET_SUBSTRING_TOOLTIP": "A megadott szövegrészletet adja eredményül.",
"TEXT_GET_SUBSTRING_INPUT_IN_TEXT": "a",
"TEXT_GET_SUBSTRING_START_FROM_START": "szövegben válaszd ki a(z)",
"TEXT_GET_SUBSTRING_START_FROM_END": "szövegben válaszd ki a hátulról a(z)",
"TEXT_GET_SUBSTRING_START_FIRST": "szövegben válaszd ki az első",
"TEXT_GET_SUBSTRING_END_FROM_START": "betűtől a(z)",
"TEXT_GET_SUBSTRING_END_FROM_END": "betűtől a hátulról számított",
"TEXT_GET_SUBSTRING_END_LAST": "betűtől az utolsó",
"TEXT_GET_SUBSTRING_TAIL": "betűig tartó betűsort",
"TEXT_CHANGECASE_TOOLTIP": "Return a copy of the text in a different case.",
"TEXT_CHANGECASE_OPERATOR_UPPERCASE": "NAGYBETŰS",
"TEXT_CHANGECASE_OPERATOR_LOWERCASE": "kisbetűs",
"TEXT_CHANGECASE_OPERATOR_TITLECASE": "Címként Formázott",
"TEXT_TRIM_TOOLTIP": "Levágja a megadott szöveg végeiről a szóközöket.",
"TEXT_TRIM_OPERATOR_BOTH": "szóközök levágása mindkét végéről",
"TEXT_TRIM_OPERATOR_LEFT": "szóközök levágása az elejéről",
"TEXT_TRIM_OPERATOR_RIGHT": "szóközök levágása a végéről",
"TEXT_PRINT_TITLE": "Üzenet %1",
"TEXT_PRINT_TOOLTIP": "Megejelníti a megadott kaakterláncot üzenetként a képernyőn.",
"TEXT_PROMPT_TYPE_TEXT": "Kérj be szöveget",
"TEXT_PROMPT_TYPE_NUMBER": "Kérj be számot",
"TEXT_PROMPT_TOOLTIP_NUMBER": "Számot kér be a felhasználótól.",
"TEXT_PROMPT_TOOLTIP_TEXT": "Szöveget kér be a felhasználótól.",
"TEXT_COUNT_MESSAGE0": "%1 száma ebben: %2",
"TEXT_COUNT_TOOLTIP": "A szöveg előfordulásainak megszámolása egy másik szövegben.",
"TEXT_REPLACE_MESSAGE0": "%1 cseréje %2-vel %3-ban",
"TEXT_REPLACE_TOOLTIP": "A szöveg összes előfordulásának cseréje egy másik szöveggel.",
"TEXT_REVERSE_MESSAGE0": "%1 megfordítása",
"TEXT_REVERSE_TOOLTIP": "Megfordítja a karakterek sorrendjét a szövegben.",
"LISTS_CREATE_EMPTY_TITLE": "üres lista",
"LISTS_CREATE_EMPTY_TOOLTIP": "Elemeket nem tartalmazó üres listát ad eredményül",
"LISTS_CREATE_WITH_TOOLTIP": "Listát készít a megadott elemekből.",
"LISTS_CREATE_WITH_INPUT_WITH": "Lista készítés, elemek:",
"LISTS_CREATE_WITH_CONTAINER_TITLE_ADD": "lista",
"LISTS_CREATE_WITH_CONTAINER_TOOLTIP": "Add, remove, or reorder sections to reconfigure this list block.",
"LISTS_CREATE_WITH_ITEM_TOOLTIP": "Elem hozzáadása listához.",
"LISTS_REPEAT_TOOLTIP": "A megadtott elem felhasználásával n elemű listát készít",
"LISTS_REPEAT_TITLE": "Lista készítése %1 elemet %2 alkalommal hozzáadva",
"LISTS_LENGTH_TITLE": "%1 lista hossza",
"LISTS_LENGTH_TOOLTIP": "A lista elemszámát adja eredményül.",
"LISTS_ISEMPTY_TITLE": "%1 üres lista?",
"LISTS_ISEMPTY_TOOLTIP": "Az eredmény igaz, ha a lista nem tartalmaz elemeket.",
"LISTS_INLIST": "A(z)",
"LISTS_INDEX_OF_FIRST": "listában első előfordulásaː",
"LISTS_INDEX_OF_LAST": "listában utolsó előfordulásaː",
"LISTS_INDEX_OF_TOOLTIP": "A megadott elem első vagy utolsó előfordulásával tér vissza. Ha nem talál ilyen elemet, akkor %1 a visszatérési érték.",
"LISTS_GET_INDEX_GET": "listából értéke",
"LISTS_GET_INDEX_GET_REMOVE": "listából kivétele",
"LISTS_GET_INDEX_REMOVE": "listából törlése",
"LISTS_GET_INDEX_FROM_START": "az elejétől számított",
"LISTS_GET_INDEX_FROM_END": "a végétől számított",
"LISTS_GET_INDEX_FIRST": "az első",
"LISTS_GET_INDEX_LAST": "az utolsó",
"LISTS_GET_INDEX_RANDOM": "bármely",
"LISTS_GET_INDEX_TAIL": "elemnek",
"LISTS_INDEX_FROM_START_TOOLTIP": "%1 az első elemet jelenti.",
"LISTS_INDEX_FROM_END_TOOLTIP": "%1 az utolsó elemet jelenti.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_FROM": "A lista megadott sorszámú elemét adja eredményül.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_FIRST": "A lista első elemét adja eredményül.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_LAST": "A lista utolsó elemét adja eredményül.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_RANDOM": "A lista véletlenszerűen választott elemét adja eredményül.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_REMOVE_FROM": "A megadott sorszámú elem kivétele a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_REMOVE_FIRST": "Az első elem kivétele a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_REMOVE_LAST": "Az utolsó elem kivétele a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_GET_REMOVE_RANDOM": "Véletlenszerűen választott elem kivétele a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_REMOVE_FROM": "A megadott sorszámú elem törlése a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_REMOVE_FIRST": "Az első elem törlése a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_REMOVE_LAST": "Az utolsó elem törlése a listából.",
"LISTS_GET_INDEX_TOOLTIP_REMOVE_RANDOM": "Véletlenszerűen választott elem törlése a listából.",
"LISTS_SET_INDEX_SET": "listába állítsd be",
"LISTS_SET_INDEX_INSERT": "listába szúrd be",
"LISTS_SET_INDEX_INPUT_TO": "elemkéntː",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_SET_FROM": "A megadott sorszámú elem cseréje a listában.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_SET_FIRST": "Az első elem cseréje a listában.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_SET_LAST": "Az utolsó elem cseréje a listában.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_SET_RANDOM": "Véletlenszerűen választott elem cseréje a listában.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_INSERT_FROM": "Beszúrás a megadott sorszámú elem elé a listában.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_INSERT_FIRST": "Beszúrás a lista elejére.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_INSERT_LAST": "Beszúrás a lista végére.",
"LISTS_SET_INDEX_TOOLTIP_INSERT_RANDOM": "Beszúrás véletlenszerűen választott elem elé a listában.",
"LISTS_GET_SUBLIST_START_FROM_START": "részlistája az elejétől számított",
"LISTS_GET_SUBLIST_START_FROM_END": "részlistája a végétől számított",
"LISTS_GET_SUBLIST_START_FIRST": "részlistája az első",
"LISTS_GET_SUBLIST_END_FROM_START": "és az elejétől számított",
"LISTS_GET_SUBLIST_END_FROM_END": "és a végétől számított",
"LISTS_GET_SUBLIST_END_LAST": "és az utolsó",
"LISTS_GET_SUBLIST_TAIL": "elem között",
"LISTS_GET_SUBLIST_TOOLTIP": "A lista adott részéről másolat.",
"LISTS_SORT_HELPURL": "https://github.com/google/blockly/wiki/Lists#sorting-a-list",
"LISTS_SORT_TITLE": "%1 %2 %3 rendezés",
"LISTS_SORT_TOOLTIP": "Egy lista egy másolatának rendezése.",
"LISTS_SORT_ORDER_ASCENDING": "növekvő",
"LISTS_SORT_ORDER_DESCENDING": "csökkenő",
"LISTS_SORT_TYPE_NUMERIC": "numerikus",
"LISTS_SORT_TYPE_TEXT": "betűrendben",
"LISTS_SORT_TYPE_IGNORECASE": "betűrendben nagybetű figyelmen kívül hagyásával",
"LISTS_SPLIT_LIST_FROM_TEXT": "lista készítése szövegből",
"LISTS_SPLIT_TEXT_FROM_LIST": "sztring készítése listából",
"LISTS_SPLIT_WITH_DELIMITER": "határoló karakter",
"LISTS_SPLIT_TOOLTIP_SPLIT": "Listát készít a határoló karaktereknél törve a szöveget.",
"LISTS_SPLIT_TOOLTIP_JOIN": "A lista elemeit összefűzi szöveggé a határoló karaktereket is felhasználva.",
"LISTS_REVERSE_MESSAGE0": "%1 megfordítása",
"LISTS_REVERSE_TOOLTIP": "Megfordítja a lista másolatát.",
"ORDINAL_NUMBER_SUFFIX": ".",
"VARIABLES_GET_TOOLTIP": "A változó értékét adja eredményül.",
"VARIABLES_GET_CREATE_SET": "Készíts \"%1=\"",
"VARIABLES_SET": "%1 %2",
"VARIABLES_SET_TOOLTIP": "A változónak adhatunk értéket.",
"VARIABLES_SET_CREATE_GET": "Készíts \"%1\"",
"PROCEDURES_DEFNORETURN_TITLE": "Eljárás",
"PROCEDURES_DEFNORETURN_PROCEDURE": "név",
"PROCEDURES_BEFORE_PARAMS": "paraméterlistaː",
"PROCEDURES_CALL_BEFORE_PARAMS": "paraméterlistaː",
"PROCEDURES_DEFNORETURN_DO": "",
"PROCEDURES_DEFNORETURN_TOOLTIP": "Eljárás (nem ad vissza eredményt).",
"PROCEDURES_DEFNORETURN_COMMENT": "Írj erről a funkcióról...",
"PROCEDURES_DEFRETURN_RETURN": "eredménye",
"PROCEDURES_DEFRETURN_TOOLTIP": "Függvény eredménnyel.",
"PROCEDURES_ALLOW_STATEMENTS": "utasítások engedélyezése",
"PROCEDURES_DEF_DUPLICATE_WARNING": "Figyelem: Az eljárásban azonos elnevezésű paramétert adtál meg.",
"PROCEDURES_CALLNORETURN_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCggv%C3%A9ny_(programoz%C3%A1s)",
"PROCEDURES_CALLNORETURN_TOOLTIP": "Végrehajtja az eljárást.",
"PROCEDURES_CALLRETURN_HELPURL": "https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCggv%C3%A9ny_(programoz%C3%A1s)",
"PROCEDURES_CALLRETURN_TOOLTIP": "Meghívja a függvényt.",
"PROCEDURES_MUTATORCONTAINER_TITLE": "paraméterek",
"PROCEDURES_MUTATORCONTAINER_TOOLTIP": "Bemenetek hozzáadása, eltávolítása vagy átrendezése ehhez a függvényhez.",
"PROCEDURES_MUTATORARG_TITLE": "változó:",
"PROCEDURES_MUTATORARG_TOOLTIP": "Bemenet hozzáadása a függvényhez.",
"PROCEDURES_HIGHLIGHT_DEF": "Függvénydefiníció kiemelése",
"PROCEDURES_CREATE_DO": "„%1” létrehozása",
"PROCEDURES_IFRETURN_TOOLTIP": "Ha az érték igaz, akkor visszatér a függvény értékével.",
"PROCEDURES_IFRETURN_HELPURL": "http://c2.com/cgi/wiki?GuardClause",
"PROCEDURES_IFRETURN_WARNING": "Figyelem: Ez a blokk csak függvénydefiníción belül használható."
}
You can’t perform that action at this time.