Skip to content
Citizen Single Sign On (SSO)
JavaScript C# CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_stylecop
config
dependencies
docker
src
test/GovITHub.Auth.Common.Tests
.gitattributes
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
GovITHub.Auth.Identity.sln
LICENSE
README.md
global.json
setup-authentication-providers.md
setupEmailProviders.md
setupIIS.md
setupOrganizationRoot.md

README.md

Citizen Single Sign On - GovIT Hub Authenticator Build Status

Un singur set de credențiale pentru cetățean. La bază este un identity server ce expune un endpoint OAuth2.

Instalare

Update submodules

 • branch from master
 • open Git Bash and update submodules with the following commands:
cd /path/to/repository
git submodule update --init --recursive

Database

 • install mysql / mariaDB
 • create database sso

Docker

 • install docker Windows
 • open shell (command prompt)
 • go to \\auth-sso\docker\redis
 • docker build -t "auth-sso-redis" .
 • docker run auth-sso-redis

Mailcatcher

Mailcatcher poate fi folosit ca si server SMTP de test https://mailcatcher.me/

Identity server

 • go to \\auth-sso\src\GovItHub.Auth.Identity
 • copy file connectionstrings.Sample.json to connectionstrings.json and update all keys
 • open shell (command prompt) and navigate to \\auth-sso\src\GovITHub.Auth.Identity
 • dotnet restore
 • dotnet ef database update
 • npm install
 • bower install
 • dotnet run

Admin panel

 • go to \\auth-sso\src\GovItHub.Auth.Admin
 • copy file connectionstrings.Sample.json to connectionstrings.json and update all keys
 • open shell (command prompt) and navigate to \\auth-sso\src\GovITHub.Auth.Admin
 • dotnet restore
 • dotnet ef database update
 • npm install
 • bower install
 • dotnet run

Javascript client sample

 • open shell (command prompt)
 • go to \govithub-auth-sso\src\samples\JavaScriptClient
 • npm install
 • dotnet run

Tehnologii folosite

[1] Posibil să se schimbe în viitorul apropiat

Extra techs (folosite la SDKs, samples & integration)

Contribuie

Dacă vrei să contribui - ești binevenit(ă) - but we don't have cookies (yet)

Proces

 • Vezi lista de tehnologii folosite - îți sunt familiare?
 • Dacă nu ești încă înscris(ă) în comunitate, te rog fă-o pe site-ul de voluntari GovITHub
 • Aruncă o privire la guidelines pentru code review
 • Caută în issues un task interesant pentru tine (sau, dacă ai o propunere, deschide un issue / trimite un pull request).
 • După ce trecem prin code review - celebrate! ⭐️ 🌟 ⭐️

Cum poti intra in contact cu echipa?

Mai multe detalii în curând!

You can’t perform that action at this time.