Harta serviciilor sociale licențiate din România
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
public
src
.gitignore small change Dec 9, 2016
.travis.yml
LICENSE
README.md Update README.md Jan 10, 2017
app.json
package.json
static.json
sw-precache-config.js
yarn.lock

README.md

Harta Serviciilor Sociale Autorizate Travis buildSlack Status

Vizualizarea si Filtrarea Serviciilor Sociale Autorizate din Romania de catre cetateni.

Obiective

  • Evidența tuturor serviciilor
  • Prezentarea unor statistici cantitative ( #infographics)

Pentru cine e platforma?

  • Cetatenii care au nevoie de aceste servicii si de datele de contact ale furnizorilor

Tehnologii folosite

Instalare

git clone https://github.com/gov-ithub/servicii-sociale.git
cd socent-sociale
npm install

Flow

Pentru a folosi Flow este necesară instalarea definițiilor pentru librăriile 3rd party.

./node_modules/flow-typed/dist/cli.js install // dependințe locale
./node_modules/flow-typed/dist/cli.js install jest@17 // jest vine cu CRA și trebuie instalate definițiile separat de restul

După ce se instalează toate definițiile, typechecker-ul Flow se poate rula cu npm run-script flow (prima rulare este mai înceată, următoarele sunt instante).

Teste

Rulează yarn test. yarn test rulează doar testele nou introduse, de la ultimul commit, by default, însă vă permite rularea tuturor testelor (you'll know what to do when you see it).

Ca și framework folosim Jest. Documentație mai completă >>

Development

  • yarn flow: Rulează typechecker-ul Flow
  • yarn start: Servește aplicația pe portul 3000
  • yarn build: Pregătește aplicația pentru deployment (include minification, bundling, etc)
  • yarn eject: Elimină dependența de create-react-app. Poate va fi necesar, dar până atunci please don't touch.

Pull Request cheat-sheet

  • Ai un summary complet? Trebuie să fie clar: ce schimbare aduce diff-ul, cum ai testat, și în cazuri unde se fac schimbări majore, dacă e cazul, avem un revert plan?
  • Ai scris teste pentru codul nou adăugat/modificat?
  • Ai făcut un self review pe propriul diff urmărind guidelines?

Dacă răspunsul e "da" pentru toate 3, procesul de code review ar trebui să fie destul de painless, nice work.

Pull Requests > Issues

Preferă pull request-uri peste issues unde e posibil, pull request-urile sunt primite cu brațele deschise oricând.

Cum poti intra in contact cu echipa?

Prin email catre cezar.neaga@ithub.gov.ro sau mai rapid pe Slack

Made with ❤️ by GovITHub