Skip to content
Registrul Unic al Intreprinderilor Sociale, Min. Muncii - ANOFM
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
flow-typed/npm
public
src
.babelrc
.env_template
.flowconfig
.gitignore
.snyk
.travis.yml
LICENSE
README.md
app.json
package.json
static.json
windows-dev.md

README.md

Registrul Unic de Evidenta a Intreprinderilor Sociale - FrontEnd Travis build Slack Status Known Vulnerabilities

Construirea unui sistem informatic tip registru electronic ce va permite inregistrarea, modificarea, integrarea și analizarea tuturor datelor privind întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție;

Economia Sociale este o tema noua aparuta in adminstratie si lege. Nu exista in acest moment nici un sistem informatic utilizat in administrarea ei. Inscrierile intreprinderilor se fac pe hartie prin dosare depuse la agentii judetene sau municipale. Proiectul isi doreste a fi un exemplu de arhitectura, experienta vizitatori si de deschidere catre interoperabilitate cu alte sisteme de tip registru din administratie. Avem tot sprijinul administratiei pentru proiect.

Obiective

 • Evidența tuturor întreprinderilor sociale
 • Promovarea situației sectorului prin hărți interactive și rapoarte statistice ( #infographics)
 • Sistem de înregistrare și de verificare/administrare online

Platforma de colaborare si coordonare

 • Confluence: Specificatii proiect
 • JIRA: Taskuri...
  Platformele sunt deschise inregistrarii. Fa-ti un cont si hai in echipa! Avem un sprint pana pe 15 Noiembrie.

Pentru cine e platforma?

 • Antreprenori Sociali: facilitate de inregistrare, editare si comunicare cu administratia
 • Publicul larg: informare asupra situatiei Economiei Sociale - impact, raspandire, oportunitati
 • Ministerul Muncii si ANOFM: clientul nostru :) centralizare date, usurinta in raportari, posibilitate sa ofere APIs cu date din registru catre alte ministere si publicului larg
 • Agentiile Locale: sistem de primire/inregistrare al intreprinderilor sociale, de verificare si atestare, de raportare situatii locale

Tehnologii folosite

Instalare

git clone https://github.com/gov-ithub/socent-frontend.git
cd socent-frontend
yarn

Flow

yarn flow

Teste

Rulează yarn test. yarn test rulează doar testele nou introduse, de la ultimul commit, by default, însă vă permite rularea tuturor testelor (you'll know what to do when you see it).

Ca și framework folosim Jest. Documentație mai completă >>

Development

 • yarn flow: Rulează typechecker-ul Flow
 • yarn start: Servește aplicația pe portul 3000
 • yarn build: Pregătește aplicația pentru deployment (include minification, bundling, etc)
 • yarn eject: Elimină dependența de create-react-app. Poate va fi necesar, dar până atunci please don't touch.

Un ghid foarte succint pentru dezvoltarea pe un mediu Windows il gasesti aici

Pull Request cheat-sheet

 • Ai un summary complet? Trebuie să fie clar: ce schimbare aduce diff-ul, cum ai testat, și în cazuri unde se fac schimbări majore, dacă e cazul, avem un revert plan?
 • Ai scris teste pentru codul nou adăugat/modificat?
 • Ai făcut un self review pe propriul diff urmărind guidelines?

Dacă răspunsul e "da" pentru toate 3, procesul de code review ar trebui să fie destul de painless, nice work.

Pull Requests > Issues

Preferă pull request-uri peste issues unde e posibil, pull request-urile sunt primite cu brațele deschise oricând.

Cum poti intra in contact cu echipa?

Prin email catre cezar.neaga@ithub.gov.ro sau mai rapid pe Slack

Made with ❤️ by GovITHub

You can’t perform that action at this time.