Skip to content
@governmentbg

State e-Government Agency, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 3

 2. Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 15 10

 3. Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 1 3

Repositories

 • e-Forms-prototype Public

  Разработване на Прототип на система за електронни форми за заявяване на електронни административни услуги и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление

  CSS 0 Apache-2.0 0 0 4 Updated Jan 21, 2022
 • pitay-gov-bg Public

  BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор; Licensed under the LGPL

  Java 2 LGPL-3.0 1 2 4 Updated Jan 21, 2022
 • IIS-modul-Questions-EU-Portal Public

  Договор № ОП-055-02-81/15.09.2020 „Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание”

  CSS 0 GPL-3.0 0 0 0 Updated Jan 21, 2022
 • data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 15 10 20 4 Updated Jan 15, 2022
 • eAuth-v2 Public

  „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност"

  Java 0 Apache-2.0 1 0 26 Updated Jan 15, 2022
 • budget-and-project-control Public

  Договор № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г.

  Java 0 LGPL-3.0 0 0 2 Updated Dec 9, 2021
 • crc-comparison Public

  Договор № 03-08-61/15.10.2020 г. "Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги"

  0 Apache-2.0 0 0 0 Updated Nov 17, 2021
 • EGOV3 Public

  Договор-146/23.12.2019 г Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  0 0 0 0 Updated Oct 28, 2021
 • crc-net-quality Public

  Договор № 03-08-62/15.10.2020 г. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ“

  0 Apache-2.0 0 0 0 Updated Oct 28, 2021
 • voting-government-bg Public

  Платформа за регистрация и участие в процедура за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество

  PHP 1 EUPL-1.2 0 1 19 Updated Oct 6, 2021

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…