Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 2

 2. data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 10

 3. eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 2 3

Repositories

 • EAFA-NEW-ISS Public

  Договор Д-131/10.07.2020г Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги“

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated May 26, 2023
 • nacid-acadrec Public

  Договор № 04-07-2/07.07.2022 г. Обособена позиция №2 – „Създаване на Обединен регистър за академично признаване и надграждане на софтуерни модули необходими за целите на поддържането и достъпването му“

  0 MIT 0 0 0 Updated May 16, 2023
 • nacid-profqual Public

  Договор № 04-07-1/07.07.2022 г. Обособена позиция №1 – „Създаване на Обединен регистър на професионалните квалификации и надграждане на софтуерни модули необходими за целите на поддържането и достъпването му“

  0 MIT 0 0 0 Updated May 16, 2023
 • mobile-app Public

  Договор № 3-01.03.2023 Система за осъществяване на видеонаблюдение в реално време

  Java 5 EUPL-1.2 1 0 1 Updated May 5, 2023
 • CRC-lightlicensing Public

  Договор № 03-08-58/03.09.2021 Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система, обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 18, 2023
 • ESB-DB2Policy Public

  Преизползваем компонент създаден по проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 13, 2023
 • ESB-CF-ePayment Public

  Преизползваем компонент създаден по проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 13, 2023
 • ESB-CF-DpMiscinfo Public

  Преизползваем компонент създаден по проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 13, 2023
 • ESB-CF-eDelivery Public

  Преизползваем компонент създаден по проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 13, 2023
 • ESB-ePayment-v1 Public

  онектор създаден по проект № 91/09.11.2020 Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 13, 2023

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…