Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 3

 2. data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 10

 3. eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 1 3

Repositories

 • REGISTRYAGENCY-EPZEU Public

  Договор № 93-00-24 от 01.03.2018 г. „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е - услуги“ и "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имот…

  HTML 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Aug 3, 2022
 • nims-ccu Public

  Проект МС-154 / 14.11.2019 Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Aug 2, 2022
 • e-Forms-prototype Public

  Разработване на Прототип на система за електронни форми за заявяване на електронни административни услуги и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление

  CSS 0 Apache-2.0 0 0 7 Updated Jul 22, 2022
 • SEBRAAnonymizer Public

  Изходен код за анонимизация

  Java 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jul 21, 2022
 • eRegisters Public

  Договор № 73/04.10.2021 г. "Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри"

  0 0 0 0 Updated Jul 11, 2022
 • strategy-bg Public

  „Актуализация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg“ по Проект BG05SFOP001-2.001-0002-C01 „Администрация и гражданско общество – партньорство в управлението“,

  JavaScript 2 2 0 9 Updated Jul 7, 2022
 • REGISTRYAGENCY-BRIS2 Public

  Договор № 73/04.10.2021 г. "Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри"

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jul 4, 2022
 • eAuth-v2 Public

  „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност"

  Java 1 Apache-2.0 1 0 40 Updated Jun 23, 2022
 • eiss-2020 Public

  Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020. Договор № ВСС-495/16.01.2019

  C# 1 EUPL-1.2 3 0 7 Updated Jun 23, 2022
 • pay-egov Public

  Договор № 77/16.10.2020 Интеграция на ИС е-плащане с Централен ВПОС терминал

  C# 0 GPL-3.0 0 0 0 Updated Jun 21, 2022

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…