Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 2

 2. data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 10

 3. eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 2 3

Repositories

 • issc Public

  Договор РД-08-116/18.10.2021 Развитие на Информационна система Статистически Класификации чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности

  CSS 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Mar 14, 2023
 • EGOV-3 Public

  Договор-146/23.12.2019 г Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Mar 7, 2023
 • data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 EUPL-1.2 10 21 16 Updated Mar 4, 2023
 • EAFA-NEW-ISS Public

  Договор Д-131/10.07.2020г Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги“

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Feb 16, 2023
 • nacid-nesc Public

  Договор № 95-00-57/ 06.12.2021 г. „Надграждане на Регистъра на действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти с нов модул Национална електронна студентска карта“

  HTML 0 MIT 0 0 0 Updated Feb 8, 2023
 • isd Public

  Договор РД-08-85/03.08.2021 Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности

  0 EUPL-1.2 1 0 0 Updated Jan 26, 2023
 • eRegisters Public

  Договор № 73/04.10.2021 г. "Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри"

  JavaScript 0 0 0 0 Updated Jan 17, 2023
 • edelivery2022 Public

  Договор № 69/04.09.2020 „Надграждане и хоризонталните и централните системи на електронното управление“

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jan 16, 2023
 • nrnm Public

  Договор РД-08-81 /14.07.2021 Развитие на „НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“ – с цел добавяне на нови функционалности и миграция на платформата

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Jan 9, 2023
 • eAuth-v2 Public

  „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност"

  Java 1 Apache-2.0 1 0 54 Updated Jan 7, 2023

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…