Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about Public

  Information about this organization and the projects in it

  15 3

 2. data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 10

 3. eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java

 4. ePayment integration description and schema

 5. Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 1 3

Repositories

 • eAuth-v2 Public

  „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност"

  Java 1 Apache-2.0 1 0 35 Updated May 16, 2022
 • pay-egov Public

  Договор № 77/16.10.2020 - Интеграция на ИС е-плащане с Централен ВПОС терминал

  0 GPL-3.0 0 0 0 Updated May 9, 2022
 • data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 16 10 21 9 Updated May 5, 2022
 • EGOV-3 Public

  Договор-146/23.12.2019 г Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 27, 2022
 • nacid-visad Public

  Додовор № 04-07-2/14.07.2021 „Изграждане на регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)“ по проект „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование“,

  C# 0 MIT 0 0 0 Updated Apr 27, 2022
 • eForms Public

  По договор № 31 /13.04.2021 г.„Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми"

  JavaScript 0 MIT 0 0 0 Updated Apr 27, 2022
 • VSS-SISMA-2022 Public

  Договор ВСС-12633/01.09.2021 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", Дейност 5 "Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото р…

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 27, 2022
 • edelivery2022 Public

  Договор № 69/04.09.2020 „Надграждане и хоризонталните и централните системи на електронното управление“

  C# 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 26, 2022
 • RegiX-3- Public

  Договор № 63/10.06.2019 „Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“

  C# 0 GPL-3.0 0 0 0 Updated Apr 15, 2022
 • voting-government-bg Public

  Платформа за регистрация и участие в процедура за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество

  PHP 1 EUPL-1.2 0 1 20 Updated Feb 26, 2022

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…