Skip to content
@governmentbg

e-Government Ministry, Republic of Bulgaria

A place to publish and collaborate on government-commissioned projects

Pinned

 1. about about Public

  Information about this organization and the projects in it

  17 2

 2. data-gov-bg data-gov-bg Public

  Проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“; Licensed under the EUPL

  PHP 17 11

 3. eIDAS-node eIDAS-node Public

  Изграждане и внедряване на eIDAS възел за нуждите на трансграничната електронна идентификация; Licensed under the EUPL

  Java 1

 4. ePaymentIntegration ePaymentIntegration Public

  ePayment integration description and schema

  1

 5. eAuthIntegration eAuthIntegration Public

  4

 6. EDelivery.IntegrationClientTest EDelivery.IntegrationClientTest Public

  Хранилище с описание на услуга за интеграция към „Система за сигурно електронно връчване“

  C# 4 3

Repositories

Showing 10 of 133 repositories
 • EAFA-NEW-ISS Public

  Договор Д-131/10.07.2020г Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги“

  C# 1 EUPL-1.2 0 0 0 Updated May 22, 2024
 • SEBRAAnonymizer Public

  Изходен код за анонимизация

  Java 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated May 14, 2024
 • issi Public

  Договор № 93-00-153/09.11.2023 Надграждане на информационна система на съдебното изпълнение

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated May 8, 2024
 • MVR-Centralized-Electronic-Identification-System Public

  Договор № 5785мпд-83/22.12.2022 г. Дейност 8 „Изграждане на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) с включени крайни работни места за запис на УЕИ“ от договор с предмет „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated May 7, 2024
 • DigitalSofia Public

  Договор № СОА23-ДГ55-07/09.01.2023г. Надграждане на съществуваща система за промяна на адресна регистрация и доставка на мобилно приложение Digital Sofia с интегрирани квалифицирани удостоверителни услуги“ съгласно Закона за електронното управление

  Java 0 AGPL-3.0 0 0 0 Updated Apr 26, 2024
 • EGOV-3 Public

  Договор-146/23.12.2019 г Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  1 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 23, 2024
 • eServices- Public

  Договор № СОА23-ДГ55-158/08.03.2023 Облачни е-услуги за администрацията

  Java 0 AGPL-3.0 0 0 0 Updated Apr 16, 2024
 • PR-BUDGET Public

  Договор ВСС-7858/31.05.2023 "Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт"

  JavaScript 0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Apr 5, 2024
 • Euworkpermits Public

  Договор № 30-00-199/09.12.2022 Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца

  0 EUPL-1.2 0 0 0 Updated Mar 18, 2024
 • ATESTIRANE Public

  Договор ВСС-11250/24.08.2023 г. „Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерен продукт за електронно атестиране на съдебни служители и предоставянето му за ползване от органите на съдебната власт”

  JavaScript 0 MIT 0 0 0 Updated Mar 11, 2024

Most used topics

Loading…