NetAcademia ElasticSearch (+RabbitMQ) ingyenes bevezető kódtár kiegészítő a tanfolyamhoz
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
LICENSE
README.md

README.md

ELKFree201611

NetAcademia ElasticSearch (+RabbitMQ) ingyenes bevezető tanfolyam kódtár kiegészítése

<reklám>

Ha tetszik amit csinálunk, és valakit komolyabban érdekel valamilyen informatikai terület, akkor nálunk jó helyen jár. Négy fő csapásirányra osztottuk a tanulnivalókat, ezek a következők:

Érdemes rájuk nézni, összesen 109 tanfolyam elérhető nálunk éves előfizetéssel !!! Ennek keretében akár valamennyi nálunk tartandó, vagy korábban megtartott és rögzített tanfolyamunkhoz hozzáférsz egy éven keresztül. Ennél jobb ajánlat egyszerűen nem lehetséges :)

Nem kell mindent most eldönteni. Vannak ingyenes tanfolyamaink, vess rájuk egy pillantást. A folyamatosan frissülő blogunkon pedig sok érdekes szakmai információt találsz.

</reklám>

Áttekintés

Ezen az ábrán látható, hogy a tanfolyamon milyen infrastruktúrát fogunk felépíteni.

Első alkalom: infrastruktúra kialakítása

 • Az ELK nevű gépen telepítünk egy ElasticSearch szervert,
 • egy RabbitMQ üzenetsort,
 • és a kettőt összekötjük egy megfelelő Logstash konfigurációval, annak érdekében, hogy az üzenetsorba beérkező csomagok az ElasticSearch adatbázisába kerüljenek a megfelelő konverziót követően.

 • Az APP nevű gépre telepítünk egy RabbitMQ postát (exchange) és üzenetsort (message queue),

 • majd konfiguráljuk annak érdekében, hogy ami üzenet megérkezik a postára, az átkerüljön az ELK szerverünk üzenetsorába, ahonnan már megy a folyamat az ElasticSearch felé.

 • Végül az ELK-n telepítünk egy Kibana webalkalmazást, hogy az ElasticSearch által tárolt adatokat meg tudjuk jeleníteni.

Második alkalom: linux illetve az infrastruktúra használatba vétele

 • Telepítünk linuxon ElasticSearch-öt, Logstash-t és Kibana-t,
 • majd az APP szerverről erre a gépre is küldünk naplót.

 • készítnk tesztalkalmazást, amivel jó sok naplót tudunk generálni.

 • begyűjtünk windows naplót

 • A Logstash beállításait ennek megfelelően módosítjuk, hogy a naplók egyben kezelhetők legyenek.

 • a Kibana lehetőségeit felfedezzük,
 • és készítünk néhány valóban szép és hasznos diagramot.

 • (opcionális) begyűjtünk IIS naplót

Videók

A tanfolyam videóit itt lehet elérni. A letöltések sávra kell kattintani, és megjelennek a videók.

Előkészületek

A virtuális gépeket innen lehet letölteni. Itt egy Windows és egy Linux (Ubuntu64) virtuális gép található. A Windows-ból majd kettőt fogunk használni, illetve egy Ubuntu szervert.

Alternatív letöltési lehetőség az Azure-ról: Ubuntu64 és Widows

A használathoz a VMWare ingyenes Player kell, amit innen lehet letölteni

A VMWare Windows 10-re telepítéséhez lehet, hogy le kell tiltani a Credential Guard/Device Guard nevű szolgáltatást. Részletes leírás a linken.

Kicsomagolás, stb.

A letöltött virtuális gépeket kicsomagoljuk, és a Windows-osból másolunk egy másodikat. A .vmx állományra kattintunk mindegyik könyvtárban (w2k12r2-1, w2k12r2-2, UbuntuBase64), így elindul a három virtuális gép. (A VMWare player telepítve kell, hogy legyen a gépen) A könnyebb hivatkozás érdekében az egyik Windows-os gépünk neve legyen ELK a másiké APP.

Belépés a windows szerverekbe: Administrator jelszó: Windows2012 Belépés a Ubuntu szerverre: név: netacademia, jelszó: neta

Csomagkezelő

Csomagkezelőt telepítünk: chocolatey.org

Telepítéshez ezt másoljuk a vágólapra az oldalról:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

ElsaticSearch Szerver

Telepítünk egy ElasticSearch szervert az ELK szerverünkre. Az elasticsearch nyílt forráskódú java-ban készült documentum adatbázis szerver. A Lucene projektre épül, a teljes szöveges keresésre optimalizálva. Néhány példa a használatára.

A telepítés a chocolatey csomagkezelővel a következő (Adminisztrátori parancssorból): cinst elasticsearch

Telepítés után be kell állítani a JAVA_HOME környezeti változót, admin paracssorból pl. így:

setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111" /M

Amit még érdemes elmondani: mivel java, fut windowson, linuxon, osx-en. Nagyon jól skálázható: több száz gépes fürtöket is használnak probléma nélkül. Ha nem állítunk semmit, csak elindítjuk, alapértelmezésekkel elindul, és kiszolgál minket a localhost:9200-on.

A beállításai itt találhatóak:

 • C:\ProgramData\chocolatey\lib\elasticsearch\tools\elasticsearch-2.3.1\config\elasticsearch.yml és
 • C:\ProgramData\chocolatey\lib\elasticsearch\tools\elasticsearch-2.3.1\config\logging.yml

ezt megnyitni leginkább notepad++-ból érdemes: cinst notepadplusplus

A YAML egy emberi fogyasztásra alkalmas, a JSON formázás kiváltására készült formázónyelv. Wikipédia

telepítjük a curl-t: cinst curl majd: curl http://localhost:9200 és válaszol:

{
 "name" : "Vindaloo",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "version" : {
  "number" : "2.3.1",
  "build_hash" : "bd980929010aef404e7cb0843e61d0665269fc39",
  "build_timestamp" : "2016-04-04T12:25:05Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "5.5.0"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Az ElasticSearch verziószáma, amit most a chocolatey feltesz 2.3.1. A legújabb itt most az 5.0, letölt, kicsomagol, futtat. Kell neki JAVA környezet telepítve, illetve JAVA_HOME beállítás és ennyi.

A kezeléséhez plugin-t lehet telepíteni. Például a kopf és a HQ.

Telepítésük:

Elnavigálunk az Elasticsearch bin könyvtárába: C:\ProgramData\chocolatey\lib\elasticsearch\tools\elasticsearch-2.3.1\bin majd kérünk egy cmd-t. Itt pedig: plugin install lmenezes/elasticsearch-kopf telepíti a Kopf-ot, a plugin install royrusso/elasticsearch-HQ telepíti a HQ-t. Elérni itt lehet őket: kopf illetve HQ

RabbitMQ

Telepítés

Nyílt forráskódú, Erlang nyelven írt ingyenes üzenettovábbító alkalmazás. Arra való, hogy a közvetlen hálózati kapcsolódást a segítségével ki lehet váltani. Ha nincs kapcsolat a csomagok gyűlnek a várakozósorban, ha van kapcsolat, akkor meg továbbítódnak.

Az Erlang is nyílt forráskódú, és multiplatformos. Az Actor model egyik implementációja.

Fontos tudni, hogy a RabbitMQ az plain textet használ. Viszont képes ssl-t használni, csak be kell állítani.

Miután lefutott a cinst rabbitmq itt lehet a webes kezelőt elérni: http://localhost:15672/. A chocolatey telepíti a management pluginokat:

The following plugins have been enabled:

 • mochiweb
 • webmachine
 • rabbitmq_web_dispatch
 • amqp_client
 • rabbitmq_management_agent
 • rabbitmq_management

ami így már azonnal használható, ha kézzel telepítünk rabbitmq-t, akkor ezt nekünk kell felhúzni.

De ahhoz, hogy használjuk, kell felhasználó is:

Ide navigálunk: C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.6.5\sbin majd a következő parancsokat adjuk:

 • rabbitmqctl add_user netacademia neta (felveszünk egy netacademia felhasználót neta jelszóval)
 • rabbitmqctl set_user_tags netacademia administrator (a felvitt felhasználót adminisztrátorrá tesszük)
 • rabbitmqctl set_permissions -p / netacademia "." "." ".*" (engedélyezzük a gyökér virtuális könyvtárat)

Ezzel be tudunk lépni a felületről az előző linken neacademia/neta név/jelszó párral. Majd készítünk egy queue-t alapértelmezett értékekkel, ezzel a névvel: app-logging-queue-central

Az APP szerverünkön is telepítünk egy RabbitMQ szervert (cinst rabbitmq), majd ott is felvesszük ugyanazt a felhasználót és jogot adunk neki.

 • rabbitmqctl add_user netacademia neta (felveszünk egy felhasználót)
 • rabbitmqctl set_user_tags netacademia administrator (a felhasználót adminisztrátorrá tesszük)
 • rabbitmqctl set_permissions -p / netacademia "." "." ".*" (engedélyezzük a gyökér virtuális könyvtárat)

Ezt követően engedélyezzük a lapátoló plugint, ami az üzeneteket az egyik queue-ból egy másik queue-ba továbbítja.

 • rabbitmq-plugins enable rabbitmq_shovel (engedélyezzük a lapátoló shovel plugint)
 • rabbitmq-plugins enable rabbitmq_shovel_management (engedélyezzük a plugin adminisztrációját)

Készítünk az app szerveren egy app-logging-exchange nevű exchange-et, illetve egy app-logging-queue nevű üzenetsort. Majd összekötjük őket: az exchange-bindingok közé felveszünk egyet ami az app-logging-queue-ra mutat, és a routing key #. Ez azt jelenti, hogy mindenféle hezitálás és vizsgálat nékül ami az exchange-be érkezik az átkerül a queue-ba.

A két queue összekötése

Az APP szerveren készítünk egy lapátot (admin/shovel management menüpont), ami áttolja az üzeneteket az ELK szerver queue-jába. A shovel adatai:

 • forrás url: amqp://netacademia:neta@localhost, forrás queue: app-logging-queue
 • cél url: amqp://netacademia:neta@192.168.147.129, cél queue: app-logging-queue-central

Végül az ELK szerver tűzfalán engedélyezzük az 5672-es TCP portot:

netsh advfirewall firewall add rule name="Open Port 5672" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5672

LogStash

link

telepítés: cinst logstash

a c:\logstash könyvtárba kerül eztán. Itt a .\bin könyvtárban van a futtató logstash.bat, és a .\conf.d-ben pedig a konfiguráció.

A bin könyvtárban állva a logstash -f ..\conf.d\neta.conf paranccsal indítottuk el, és a neta.conf állomány tartalma a következő:

Konfiguráció

#a bemenet definíciója, ami RabbitMQ-ból jön
input {
  rabbitmq {
    type => "RabbitMQ"
    codec  => "json"
    host => "localhost"
    user   => "netacademia"
    password => "neta"
    queue  => "app-logging-queue-central"
    durable => true

    ack => true
    auto_delete => false
    exclusive => false
    key => "logstash"
    passive => false
    port => 5672
    prefetch_count => 256
    ssl => false
    threads => 1
    vhost => "/"    
  }
}

#A kimenet
output {
  #egyrészt megy a bejegyzés az elasticsearch adatbázisba
  elasticsearch {
    codec => "plain"
    hosts => "localhost"
    index => "logstash-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
  #másrészt debug célból a képernyőre
  stdout {
    codec => "rubydebug"
  }
}

Kibana

link

Telepítés: cinst Kibana

konfiguráció: C:\ProgramData\chocolatey\lib\kibana\kibana-4.5.4-windows\config\kibana.yml

A Kibana egy nyílt forráskódú SPA webalkalmazás (ami AngularJS keretrendszert használ), a futtatásához elvileg webszerver kell. Gyakorlatban azonban saját magát ki tudja szolgálni, ehhez van egy futtató .bat állomány a windows telepítésben.

A Kibana szervízként telepítéséhez az NSSM-et használjuk, hogy szervizként tudjunk egy batch file-t indítani:

nssm install Kibana (Ezzel létrehozunk egy Kibana nevű windows szervizt, egyelőre további részleteket nem mondunk)

majd a feljövő dialógusablakban a Path mezőbe kikeressük ezt: C:\ProgramData\chocolatey\lib\kibana\kibana-4.5.4-windows\bin\kibana.bat és le OK-zzuk. Ez létrehozza a szervizünket, amit meg is tudunk nézni a windows szervizek között.

Ez után majd elindítjuk a szervizt: nssm start Kibana

És itt hozzá is férünk az alkalmazáshoz: http://localhost:5601

A megjelenő oldalon létre kell hoznunk a Kibana beállításait rögzítő elasticsearch "indexet", ami ha mindent jól csináltunk, akkor egy zöld Create gomb megnyomásával elkészül. Ezt követően a Discover menüpont használatával látjuk a naplóbejegyzéseket.