Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

690 lines (689 sloc) 30.99 kB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.CocoaTouch.XIB" version="7.10">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">768</int>
<string key="IBDocument.SystemVersion">10J869</string>
<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">1305</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.35</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">461.00</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string key="NS.object.0">300</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>IBUITableViewCell</string>
<string>IBUITableView</string>
<string>IBUILabel</string>
<string>IBUIActivityIndicatorView</string>
<string>IBProxyObject</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBProxyObject" id="841351856">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFilesOwner</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBProxyObject" id="371349661">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFirstResponder</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBUITableView" id="951155457">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<string key="NSFrame">{{0, 64}, {320, 367}}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">10</int>
<object class="NSImage" key="NSImage">
<int key="NSImageFlags">549453824</int>
<string key="NSSize">{84, 1}</string>
<object class="NSMutableArray" key="NSReps">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="0"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAAVjFzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P8ADQEAAAMAAAABAFQAAAEB
AAMAAAABAAEAAAECAAMAAAAEAAAB+gEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABAAEAAAEXAAQAAAABAAABUAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="539577823">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MCAwAA</bytes>
</object>
</object>
<string key="IBUIColorCocoaTouchKeyPath">groupTableViewBackgroundColor</string>
</object>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<object class="IBUISimulatedStatusBarMetrics" key="IBUISimulatedStatusBarMetrics"/>
<object class="IBUISimulatedNavigationBarMetrics" key="IBUISimulatedTopBarMetrics">
<bool key="IBUIPrompted">NO</bool>
</object>
<object class="IBUISimulatedTabBarMetrics" key="IBUISimulatedBottomBarMetrics"/>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<bool key="IBUIBouncesZoom">NO</bool>
<int key="IBUIStyle">1</int>
<int key="IBUISeparatorStyle">1</int>
<int key="IBUISectionIndexMinimumDisplayRowCount">0</int>
<bool key="IBUIShowsSelectionImmediatelyOnTouchBegin">YES</bool>
<float key="IBUIRowHeight">44</float>
<float key="IBUISectionHeaderHeight">10</float>
<float key="IBUISectionFooterHeight">10</float>
</object>
<object class="IBUITableViewCell" id="973425362">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIView" id="637879902">
<reference key="NSNextResponder" ref="973425362"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUILabel" id="511213254">
<reference key="NSNextResponder" ref="637879902"/>
<int key="NSvFlags">295</int>
<string key="NSFrame">{{52, 12}, {216, 21}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="637879902"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBUIText">You have no private repositories</string>
<object class="NSFont" key="IBUIFont" id="723419284">
<string key="NSName">Helvetica</string>
<double key="NSSize">15</double>
<int key="NSfFlags">16</int>
</object>
<object class="NSColor" key="IBUITextColor">
<int key="NSColorSpace">1</int>
<bytes key="NSRGB">MCAwIDAgMC41AA</bytes>
</object>
<nil key="IBUIHighlightedColor"/>
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="973425362"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="539577823"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<int key="IBUIContentMode">4</int>
<bool key="IBUIMultipleTouchEnabled">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor" id="868958964">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MQA</bytes>
</object>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUISelectionStyle">0</int>
<reference key="IBUIContentView" ref="637879902"/>
<string key="IBUIReuseIdentifier">NoPrivateReposCell</string>
</object>
<object class="IBUITableViewCell" id="734512916">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIView" id="411940568">
<reference key="NSNextResponder" ref="734512916"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUILabel" id="182482525">
<reference key="NSNextResponder" ref="411940568"/>
<int key="NSvFlags">295</int>
<string key="NSFrame">{{54, 12}, {212, 21}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="411940568"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBUIText">You have no public repositories</string>
<reference key="IBUIFont" ref="723419284"/>
<object class="NSColor" key="IBUITextColor">
<int key="NSColorSpace">1</int>
<bytes key="NSRGB">MCAwIDAgMC41AA</bytes>
</object>
<nil key="IBUIHighlightedColor"/>
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="734512916"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="539577823"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<int key="IBUIContentMode">4</int>
<bool key="IBUIMultipleTouchEnabled">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="868958964"/>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUISelectionStyle">0</int>
<reference key="IBUIContentView" ref="411940568"/>
<string key="IBUIReuseIdentifier">NoPublicReposCell</string>
</object>
<object class="IBUITableViewCell" id="983584001">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIView" id="373948433">
<reference key="NSNextResponder" ref="983584001"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUILabel" id="875625235">
<reference key="NSNextResponder" ref="373948433"/>
<int key="NSvFlags">295</int>
<string key="NSFrame">{{30, 12}, {259, 21}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="373948433"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBUIText">You are not watching any repositories</string>
<reference key="IBUIFont" ref="723419284"/>
<object class="NSColor" key="IBUITextColor">
<int key="NSColorSpace">1</int>
<bytes key="NSRGB">MCAwIDAgMC41AA</bytes>
</object>
<nil key="IBUIHighlightedColor"/>
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
<int key="IBUINumberOfLines">4</int>
<int key="IBUITextAlignment">1</int>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="983584001"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="875625235"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="539577823"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<int key="IBUIContentMode">4</int>
<bool key="IBUIMultipleTouchEnabled">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="373948433"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="868958964"/>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUISelectionStyle">0</int>
<reference key="IBUIContentView" ref="373948433"/>
<string key="IBUIReuseIdentifier">NoWatchedReposCell</string>
</object>
<object class="IBUITableViewCell" id="876138557">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIView" id="262904477">
<reference key="NSNextResponder" ref="876138557"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUILabel" id="281597163">
<reference key="NSNextResponder" ref="262904477"/>
<int key="NSvFlags">295</int>
<string key="NSFrame">{{30, 12}, {259, 21}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="262904477"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBUIText">You have no organization repositories</string>
<reference key="IBUIFont" ref="723419284"/>
<object class="NSColor" key="IBUITextColor">
<int key="NSColorSpace">1</int>
<bytes key="NSRGB">MCAwIDAgMC41AA</bytes>
</object>
<nil key="IBUIHighlightedColor"/>
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
<int key="IBUINumberOfLines">4</int>
<int key="IBUITextAlignment">1</int>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="876138557"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="281597163"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="539577823"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<int key="IBUIContentMode">4</int>
<bool key="IBUIMultipleTouchEnabled">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="262904477"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="868958964"/>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUISelectionStyle">0</int>
<reference key="IBUIContentView" ref="262904477"/>
<string key="IBUIReuseIdentifier">NoOrganizationReposCell</string>
</object>
<object class="IBUITableViewCell" id="128007021">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIView" id="565585109">
<reference key="NSNextResponder" ref="128007021"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUILabel" id="353217033">
<reference key="NSNextResponder" ref="565585109"/>
<int key="NSvFlags">294</int>
<string key="NSFrame">{{40, 12}, {168, 21}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="565585109"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBUIText">Loading repositories...</string>
<reference key="IBUIFont" ref="723419284"/>
<object class="NSColor" key="IBUITextColor">
<int key="NSColorSpace">1</int>
<bytes key="NSRGB">MCAwIDAgMC41AA</bytes>
</object>
<nil key="IBUIHighlightedColor"/>
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
</object>
<object class="IBUIActivityIndicatorView" id="517265301">
<reference key="NSNextResponder" ref="565585109"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<string key="NSFrame">{{12, 12}, {20, 20}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="565585109"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<bool key="IBUIHidesWhenStopped">NO</bool>
<bool key="IBUIAnimating">YES</bool>
<int key="IBUIStyle">2</int>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="128007021"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="539577823"/>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<int key="IBUIContentMode">4</int>
<bool key="IBUIMultipleTouchEnabled">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="IBUIBackgroundColor" ref="868958964"/>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUISelectionStyle">0</int>
<reference key="IBUIContentView" ref="565585109"/>
<string key="IBUIReuseIdentifier">LoadingReposCell</string>
</object>
</object>
<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
<object class="NSMutableArray" key="connectionRecords">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">view</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="951155457"/>
</object>
<int key="connectionID">3</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">loadingReposCell</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="128007021"/>
</object>
<int key="connectionID">12</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">noPrivateReposCell</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="973425362"/>
</object>
<int key="connectionID">13</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">noPublicReposCell</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="734512916"/>
</object>
<int key="connectionID">14</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">noWatchedReposCell</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="983584001"/>
</object>
<int key="connectionID">18</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">noOrganizationReposCell</string>
<reference key="source" ref="841351856"/>
<reference key="destination" ref="876138557"/>
</object>
<int key="connectionID">24</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
<reference key="object" ref="0"/>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-1</int>
<reference key="object" ref="841351856"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">File's Owner</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-2</int>
<reference key="object" ref="371349661"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">2</int>
<reference key="object" ref="951155457"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">5</int>
<reference key="object" ref="973425362"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="511213254"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">6</int>
<reference key="object" ref="511213254"/>
<reference key="parent" ref="973425362"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">7</int>
<reference key="object" ref="734512916"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="182482525"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">8</int>
<reference key="object" ref="182482525"/>
<reference key="parent" ref="734512916"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">9</int>
<reference key="object" ref="128007021"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="517265301"/>
<reference ref="353217033"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">10</int>
<reference key="object" ref="517265301"/>
<reference key="parent" ref="128007021"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">11</int>
<reference key="object" ref="353217033"/>
<reference key="parent" ref="128007021"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">16</int>
<reference key="object" ref="983584001"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="875625235"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">19</int>
<reference key="object" ref="875625235"/>
<reference key="parent" ref="983584001"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">22</int>
<reference key="object" ref="876138557"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="281597163"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">23</int>
<reference key="object" ref="281597163"/>
<reference key="parent" ref="876138557"/>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>-1.CustomClassName</string>
<string>-2.CustomClassName</string>
<string>10.IBPluginDependency</string>
<string>11.IBPluginDependency</string>
<string>16.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>16.IBPluginDependency</string>
<string>19.IBPluginDependency</string>
<string>2.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>2.IBPluginDependency</string>
<string>22.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>22.IBPluginDependency</string>
<string>23.IBPluginDependency</string>
<string>5.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>5.IBPluginDependency</string>
<string>6.IBPluginDependency</string>
<string>7.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>7.IBPluginDependency</string>
<string>8.IBPluginDependency</string>
<string>9.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>9.IBPluginDependency</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>RepositoriesController</string>
<string>UIResponder</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{445, 544}, {320, 44}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{80, 376}, {320, 480}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{445, 544}, {320, 44}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{445, 816}, {320, 40}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{375, 542}, {320, 40}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>{{445, 816}, {320, 40}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="sourceID"/>
<int key="maxID">24</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">RepositoriesController</string>
<string key="superclassName">UITableViewController</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>loadingReposCell</string>
<string>noOrganizationReposCell</string>
<string>noPrivateReposCell</string>
<string>noPublicReposCell</string>
<string>noWatchedReposCell</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>UITableViewCell</string>
<string>UITableViewCell</string>
<string>UITableViewCell</string>
<string>UITableViewCell</string>
<string>UITableViewCell</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>loadingReposCell</string>
<string>noOrganizationReposCell</string>
<string>noPrivateReposCell</string>
<string>noPublicReposCell</string>
<string>noWatchedReposCell</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">loadingReposCell</string>
<string key="candidateClassName">UITableViewCell</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">noOrganizationReposCell</string>
<string key="candidateClassName">UITableViewCell</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">noPrivateReposCell</string>
<string key="candidateClassName">UITableViewCell</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">noPublicReposCell</string>
<string key="candidateClassName">UITableViewCell</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">noWatchedReposCell</string>
<string key="candidateClassName">UITableViewCell</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/RepositoriesController.h</string>
</object>
</object>
</object>
</object>
<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
<string key="IBDocument.TargetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.iPhoneOS</string>
<integer value="768" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencyDefaults">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.iPhoneOS</string>
<integer value="1024" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDevelopmentDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.InterfaceBuilder3</string>
<integer value="3000" key="NS.object.0"/>
</object>
<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
<string key="IBCocoaTouchPluginVersion">300</string>
</data>
</archive>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.