Skip to content
Organización GPUL School 2018-2019
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
LICENSE
README.md

README.md

GPUL SCHOOL

Organización GPUL School 2018-2019

Quén somos

GPUL (Grupo de Usuarios e Programadores de Linux) é unha asociación universitaria nada no 1998 na FIC (Facultade de Informática da Coruña). Somos un grupo de entusiastas polo Software Libre conformado por estudantes, profesionais e xente interesada pola cultura libre.

Qué facemos

A proposta dos GPUL SCHOOL é a de acercar ós alumnos máis noveis e a usuarios menos técnicos ó mundo do software libre e as tecnoloxías libres. Iniciacións a lenguaxes de programación, uso de diferentes ferramentas de traballo libres ou como configurar o teu sistema. Adquire coñecementos que che serán utiles o longo da carreira e a túa vida profesional mentres te introduces o Software Libre.

Contacto

Podes poñerte en contacto connosco a traves do email info@gpul.org ou buscarnos no noso despacho da FIC na planta 0.

Tamén podes encontrarnos na nosa páxina web e nas nosas redes sociais.

Twitter: @gpul_

You can’t perform that action at this time.