Permalink
Browse files

Merge pull request #190 from rlovtangen/norwegian_translation

Translation for Norwegian Bokmål (nb). There are two official forms of w...
  • Loading branch information...
graemerocher committed May 9, 2012
2 parents cd81f99 + 031c348 commit 7d2723643251b699af9fca5cba9d8a92ce91acda
Showing with 56 additions and 0 deletions.
  1. +56 −0 grails-resources/src/grails/grails-app/i18n/messages_nb.properties
@@ -0,0 +1,56 @@
+default.doesnt.match.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] overholder ikke mønsteret [{3}]
+default.invalid.url.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er ikke en gyldig URL
+default.invalid.creditCard.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er ikke et gyldig kredittkortnummer
+default.invalid.email.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er ikke en gyldig epostadresse
+default.invalid.range.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er ikke innenfor intervallet [{3}] til [{4}]
+default.invalid.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er ikke innenfor intervallet [{3}] til [{4}]
+default.invalid.max.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] overstiger maksimumsverdien på [{3}]
+default.invalid.min.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er under minimumsverdien på [{3}]
+default.invalid.max.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] overstiger maksimumslengden på [{3}]
+default.invalid.min.size.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] er kortere enn minimumslengden på [{3}]
+default.invalid.validator.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] overholder ikke den brukerdefinerte valideringen
+default.not.inlist.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] finnes ikke i listen [{3}]
+default.blank.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] kan ikke være tom
+default.not.equal.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] kan ikke være [{3}]
+default.null.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] kan ikke være null
+default.not.unique.message=Feltet [{0}] i klassen [{1}] med verdien [{2}] må være unik
+
+default.paginate.prev=Forrige
+default.paginate.next=Neste
+default.boolean.true=Sant
+default.boolean.false=Falskt
+default.date.format=dd.MM.yyyy HH:mm:ss z
+default.number.format=0
+
+default.created.message={0} {1} opprettet
+default.updated.message={0} {1} oppdatert
+default.deleted.message={0} {1} slettet
+default.not.deleted.message={0} {1} kunne ikke slettes
+default.not.found.message={0} med id {1} ble ikke funnet
+default.optimistic.locking.failure=En annen bruker har oppdatert denne {0} mens du redigerte
+
+default.home.label=Hjem
+default.list.label={0}liste
+default.add.label=Legg til {0}
+default.new.label=Ny {0}
+default.create.label=Opprett {0}
+default.show.label=Vis {0}
+default.edit.label=Endre {0}
+
+default.button.create.label=Opprett
+default.button.edit.label=Endre
+default.button.update.label=Oppdater
+default.button.delete.label=Slett
+default.button.delete.confirm.message=Er du sikker?
+
+# Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author)
+typeMismatch.java.net.URL=Feltet {0} må være en gyldig URL
+typeMismatch.java.net.URI=Feltet {0} må være en gyldig URI
+typeMismatch.java.util.Date=Feltet {0} må være en gyldig dato
+typeMismatch.java.lang.Double=Feltet {0} må være et gyldig tall
+typeMismatch.java.lang.Integer=Feltet {0} må være et gyldig heltall
+typeMismatch.java.lang.Long=Feltet {0} må være et gyldig heltall
+typeMismatch.java.lang.Short=Feltet {0} må være et gyldig heltall
+typeMismatch.java.math.BigDecimal=Feltet {0} må være et gyldig tall
+typeMismatch.java.math.BigInteger=Feltet {0} må være et gyldig heltall
+

0 comments on commit 7d27236

Please sign in to comment.