Permalink
Commits on Nov 14, 2014
 1. Update README.md

  grant committed Nov 14, 2014
 2. unqiue moveez plz

  Karan Goel
  Karan Goel committed Nov 14, 2014
 3. Change to html5 player

  grant committed Nov 14, 2014
 4. changes

  Karan Goel
  Karan Goel committed Nov 14, 2014
 5. f redis

  grant committed Nov 14, 2014
 6. Remove redis

  grant committed Nov 14, 2014
 7. Add cookie session

  grant committed Nov 14, 2014
 8. More test scripts

  grant committed Nov 14, 2014
 9. Push more logs

  grant committed Nov 14, 2014
 10. Add logs

  grant committed Nov 14, 2014
 11. move callback to heroku

  grant committed Nov 14, 2014
 12. Move to localhost

  grant committed Nov 14, 2014
 13. We need gulp in dep b/c herkou

  grant committed Nov 14, 2014
 14. Fix typo again

  grant committed Nov 14, 2014
 15. Fix silly typo

  grant committed Nov 14, 2014
 16. Merge branch 'master' of github.com:grant/Rollen

  Karan Goel
  Karan Goel committed Nov 14, 2014
 17. change to deploy

  Karan Goel
  Karan Goel committed Nov 14, 2014
 18. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 19. omg works

  grant committed Nov 14, 2014
 20. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 21. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 22. Add sexy blur

  grant committed Nov 14, 2014
 23. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 24. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 25. add styles to posters

  grant committed Nov 14, 2014
 26. fixed

  aaronnech committed Nov 14, 2014
 27. Add some styles to the cover

  grant committed Nov 14, 2014