GreekLUG CodeWeekEU 2017
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
coding
template
README.md

README.md

CodeWeekEU 2017 - GreekLUG

Στο αποθετήριο περιέχεται ο κώδικας της ημερίδας Web προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21/10/2017.

Ενότητες

Το πρόγραμμα της ημέρας ήταν χωρισμένο σε 2 ενότητες.

Στην 1η ενότητα οι συμμετέχοντες, έμαθαν τα στοιχεία της HTML κατασκευάζοντας από την αρχή μία δική τους σελίδα. Στην συνέχεια μορφοποίησαν την σελίδα μέσω της CSS.

Στην 2η ενότητα, έγινε επεξεργασία μίας στατικής σελίδας από πρότυπο. Στο τελευταίο μέρος, έγινε παρουσίαση του εργαλείου XAMPP και των πρώτων βημάτων που ακολουθεί κάποιος για να "ανεβάσει" την σελίδα του σε έναν Web Server.

Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις βρίσκονται στην σελίδα Εκπαιδευτικού υλικού του GreekLUG CodeWeekEU 2017.

Αρχεία

Στα αρχεία περιέχονται παραδείγματα κώδικα HTML και CSS, όπως και το πρότυπο προς επεξεργασία.

Φάκελος coding

  • Το default_html5_template.html είναι ένα βασικό πρότυπο σελίδας HTML5
  • Το template-1-html.html περιέχει κώδικα HTML και το template-1-html_example.html ενδεικτικό περιεχόμενο HTML
  • Τα template-2-css.html & template-2-css.css περιέχουν κώδικα HTML+CSS ως μορφοποίηση του template-1, ενώ τα template-2-css_example.html & template-2-css_example.css περιέχουν ενδεικτικό περιεχόμενο HTML+CSS

coding

Φάκελος template

  • Το index.html είναι έτοιμο πρότυπο σελίδας HTML5 (με ενσωματωμένη την βιβλιοθήκη bootstrap)
  • Το index-final.html περιέχει ενδεικτικό περιεχόμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για την ενότητα επεξεργασίας στατικής σελίδας

template