Gál Tamás edited this page Jan 23, 2016 · 8 revisions

Üdvözöljük a W3 Suli wiki oldalán!

A W3 Suli projekt célja egy az iskolák igényeihez alkalmazkodó blog-motor elkészítése, amely lehetővé teszi, hogy tanulói és tanári csoportok egyaránt bemutathassák tevékenységüket egy iskola honlapján.

A projekt résztvevői a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolájának tanulói.

A W3 Suli középiskolai oktatáshoz készül, de szabadon letölthető és használható GNU General Public License v3 alatt, a forrásra mutató link elhelyezésével az oldalon.

A projekt a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája NTP-MTTD-15-0194 pályázata keretében valósúl meg, amelynek támogatói:

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.