Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
db
 
 
doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BehovsBoBoxen
Styr effekt i hemmet

Build Status Scrutinizer Code Quality Build Status Codacy Badge Coverage Status Maintainability

Mjukvaran för styrsystemet är byggt med Node.js, Express, React och Sqlite3.

Gör så här

Materiallista

1. Förbered Raspberry Pi

Hårdvaran

2. Installera sensorer och reläkort

Instruktioner här

3. Hämta BehovsBoBoxen

git clone https://github.com/guni12/bbbnode

Med Markdown Viewer kan du läsa README-filen lokalt (om du vill). Skriv då /home/pi/bbbnode/README.md i webbläsaren

4. Ändra lösenord, användaruppgifter och installera

Öppna filen /home/pi/bbbnode/scripts/install.sh och ändra LååångtLösenord till ditt eget val (rad 47)
Ändra i filen /home/pi/bbbnode/scripts/curls.sh din@email.se och hemlig till dina val.
Öppna en terminal och kör följande kommando - (det kan ta en stund, sqlite ger många varningar, men fungerar):

sh /home/pi/bbbnode/scripts/install.sh

Efter detta startas systemet om.

5. Starta en utvecklings-server

Öppna en egen terminal och kör följande kommandon:

cd bbbnode
npm run dev

Processen ska rulla under installationen.

development-server

6. Initiera BehovsBoBoxen

Öppna en ny terminal och kör filen:

cd bbbnode
sh /home/pi/bbbnode/scripts/curls.sh

Det som händer här är att alla installerade sensorer hittas av systemet.
En lista med alla relän initieras. Aktuellt spotpris hämtas. Temperaturerna uppdateras och styrning enligt default inställningar räknas ut.

7. Gränssnittet

Gå till hemsidan utan inloggning http://ditt.ip.n.r:8686.
(Det finns två alternativa portnummer till gränssnittet. :8787 är med inloggning.)

8. Namnge sensorer

Börja med att ge namn till dina sensorer (sidan Sensorer) allteftersom du identifierar dem.
Du kan värma sensorerna i handen och använda http://ditt.ip.n.r:1337/tempupdate för att uppdatera värdena.

development-server

Alternativt använd terminalen direkt med kommandot ds18b20 -a -d 2.

development-server

Uppdatera sidan Sensorer och klicka på den hittade sensorn.

development-server

development-server

Ge den ett alias, så du lättare kan hålla reda på den.

development-server

9. Skapa rum

På sidan Rum kan man välja de sensorer som man vill ska styra relän.

development-server

Namnge rummet och välj sensor, respektive relä i varsin dropdown-lista.

development-server

Här ställer du också in önskade temperaturer.

development-server

På sidan Rpio kan du se dina aktiva relän.

development-server

OBS!!! Om du har omvänd funktion på reläna (till och från), gå in i filen
/home/pi/bbbnode/public/javascripts/hour-control/controls.js
och på rad 18 ändra etta och nolla till
return c1 < c2 ? 1 : 0;

På hem-sidan Hub finns dags-info om priser mm.

development-server

10. Läsa temperaturer och uppdatera värden

När du är nöjd med ovanstående är det dags att installera några kommandon som körs regelbundet via cron. Om du vill ändra hur ofta uppdateringar körs, är det här du ska gå in och ändra (med sudo crontab -e).

sudo crontab -l -u root |  cat /home/pi/bbbnode/scripts/cron.txt | sudo crontab -u root -

11. Starta en production server

Det är också bra att avsluta development-server-processen (ctrl + c) och starta en pm2 process som sedan startar om automatiskt vid reboot eller strömavbrott.
https://pm2.keymetrics.io/

cd bbbnode
sudo fuser -k 1337/tcp
pm2 start npm -- start
pm2 save

12. Användbara kommandon

För att läsa temperaturerna direkt i terminalen, skriv:

ds18b20 -a -d 2

För att se eller döda processer (-i info, -k kill)

sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
sudo lsof -i :1337
sudo fuser -k 1337/tcp

För att studera pm2 log, se info om processen eller döda den

pm2 log
pm2 show npm
pm2 delete npm

För att starta om.

pm2 start npm -- start
pm2 save

Utvecklare? För att dina egna ändringar i koden ska slå igenom måste servern startas om. Det finns ett kommando för det också.

pm2 start npm -- start --watch --ignore-watch="node_modules"
pm2 save

pm2 Quick Start

13. Port forwarding

För att använda hemsidan från fjärr behöver port 8686 (utan inloggning) öppnas eller företrädesvis 8787 (med inloggning).

API

http://ditt.ip.n.r:1337

Sökväg Uträttar
(GET)
/ Testsida
/savesensors Hittar och sparar nya sensorer till databasen
/showsensors Visar de sparade senorerna med ev alias
/showsensors/id(int) Visar sensor med id
/deletesensor/id(int) Tar bort sensor med id
/initgpios Initierar gpio-pinnarna till databasen
/showgpios Visar de sparade gpio-pinnarna från databasen
/showgpios/id(int) Visar gpio-pinne med id
/settings Visar inställda värden
/spotcal Plockar ut dagens spotpriser enligt settings
/spotcal/2 Plockar ut morgondagens spotpriser, om efter kl.16
/today Visar dagens utvunna spotprislista enligt settings
/today2 Visar morgondagens utvunna spotprislista
/addroom Lägger till rum om kopplad sensor finns
/rooms Visar info om tillagda rum
/rooms/id(int) Visar info om rum (id)
/deleteroom/id(int) Tar bort rum med id
/roomssensors Visar all rum med kopplad sensor
/roomssensors/id(int) Visar rum med kopplad sensor (rum-id)
/controlupdate Räknar ut styrning enligt spotpris
/controls Visar kontroll-inställningarna
/hourcontrol Ställer in styrning, inställd att köras var 10e minut
/tempupdate Läser av gpio-sensorerna och uppdaterar zonerna
(POST)
/login Inloggning som skapar en tidsbegränsad token
/register Skapa ny medlem (email, password) i tabell 'user'
/editroom Uppdatera 'room' med ett nytt värde
/editsettings Uppdatera 'settings' med ett nytt värde
/editgpio Uppdatera 'gpios' med (mode, status)
/editsensor Uppdatera 'sensors' med (namn, temp, gpio, rum)