Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 

README.md

TRYExchRate

T.C. Merkez Bankası Kur Kütüphanesi (C#)

Nedir ?

T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan döviz kurlarını almak için yazılan bir C# kütüphanesidir.

Neler Yapabiliyor ?

  • Bu kütüphane ile belirttiğiniz tarihe ait döviz kurlarını çekebilirsiniz.
  • TCMB sitesinde kuru yayınlanan tüm para birimlerini alabilirsiniz.
  • TCMB sitesinde yayınlanan tüm kur tipleri için kullanabilirsiniz. Bunlar: Döviz alış, Döviz satış, Efektik alış ve Efektik satış'dır.
  • Eğer belirttiğiniz tarih TCMB'nin kur yayınlamadığı bir tarih ise (resmi tatil, hafta sonu, yarım iş günü vb) sınıf kur yayınlanan en yakın tarihi otomatik seçer.

Nasıl Kullanılır ?

Projenin içinde kur sınıfı ve bu sınıfı kullanan örnek console application projesi bulunuyor.

"src/TRYExchRate/TRYExchRate.cs" adresinde yer alan sınıfı kendi projenize dahil ettikten sonra aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.

TRYExchRate helper = new TRYExchRate(new DateTime(2016,12,30));
helper.LoadExchRate();

decimal usdExhRate = helper.GetExchRate("USD", ExchRateType.ForexBuying);
  • "LoadExchRate" method'u çalıştığında TCMB'nin sitesinden ilgili tarihe ait tüm kurlar çekilir ve sınıfın içine kaydedilir.
  • Bu aşamadan sonra "GetExchRate" method'u ile para birimi ve kur tipi belirterek çekilen kurları okuyabilirsiniz.

Örnek

İndirdiğiniz örnek console application projesini visual studio ile açıp direkt run edebilirsiniz. Run ettiğinizde aşağıdaki gibi bir çıktı alacaksınız:

sample

About

T.C. Merkez Bankası Kur Kütüphanesi

Resources

Releases

No releases published

Languages

You can’t perform that action at this time.