Viola Online Task Management App
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md

README.md

Viola

Viola Online Task Management App

Nedir ?

Projelerinizi, görevlerinizi ve görevlere harcadığınız süreleri takip edebileceğiniz online task management uygulamasıdır. (OnlyOffice, Redbooth, Intervals vb gibi.)

Neler Yapılabilir ?

 • Şirket yönetimi
 • Proje yönetimi
 • Görev yönetimi
 • Efor yönetimi
 • Kullanıcı yönetimi
 • (Burası daha sonra detaylandırılacaktır)

Özellikleri

 • Çoklu dil desteği (an itibariyle tam ingilizce desteği, kısmi türkçe desteği bulunuyor)
 • Lokalizasyon (Tarih formatının ve saat timezone'unun kullanıcı bazlı değiştirilebilmesi)
 • Yetkilendirme (External, User, Admin)
 • Veritabanı ve kodlaması SaaS uygulama olarak tasarlandı. Fakat an itibariyle sadece tek bir şirket üzerinden çalışıyor. (Veri izolasyonu için her tabloda CompanyId isminde bir alan göreceksiniz)

Kullanılan Teknolojiler - Third Party Kütüphaneler

Back-end

 • C#
 • Net Framework 4.6.1
 • ASP.NET MVC 5
 • Entity Framework 6 (Code First)
 • AutoMapper 5
 • Grid Mvc 2

Front-end

 • Jquery 1.12
 • Bootstrap 3
 • Select2 4
 • Moment.js 2
 • Eonasdan Bootstrap Datetimepicker 4

İleride Eklenecek Özellikler

 • Görevlere yorum ekleyebilme özelliği.
 • Görev üzerindeki değişikliklerin saklanması (history).
 • Görev üzerinde değişiklik olduğunda ilgili kişilere email bildirim gönderilmesi.
 • Türkçe dil desteğinin tamamlanması.
 • Private proje seçeneği (Projeyi sadece oluşturan kişi görebilecek).
 • Kullanıcı ekleme ve email bilgisi güncellendiğinde email'in geçerli olduğuna dair onay mekanizmanısının kurulması.
 • Raporlama bölümünün yapılması. Time tracking vb temel raporların alınabilmesi. Ayrıca raporlar excel, csv, pdf'e dönüştürülebilmeli.
 • SaaS uygulama haline getirilmesi.