Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
inc
sql
templates/default
.gitignore
.htaccess
README.md
about.php
contact.php
get_info.php
get_top_artists.php
get_video.php
index.php
lists.php
result.php
suggest.php

README.md

benzer sanatçı

http://benzersanatci.guvensahin.com adresinde yayın yapan sitenin kaynak kodlarıdır.

Hakkında

http://benzersanatci.guvensahin.com/about.php

benzer sanatçı size yeni şarkılar keşfetmenizde yardımcı olur. Peki bunu nasıl yapar ?

Hâlihazırda sevdiğiniz ve dinlediğiniz bir sanatçının ismini yazdığınızda, size aynı müzik tarzına sahip benzer sanatçılar öneririz. Bu sayede sevdiğiniz müzik tarzına uygun yeni sanatçıları ve grupları keşfedebilirsiniz. Keşfettiğiniz her yeni sanatçı aynı zamanda size yepyeni güzel şarkılarla tanışma fırsatı sağlayacaktır.

Geliştirici Notu

2012 senesinde php ile yazdığım Last.fm apisi üzerine inşa edilmiş bir uygulama. Başlıca aşağıdaki teknolojileri kullanıyor.

Ekran Görüntüleri

benzer-sanatci-1 benzer-sanatci-2 benzer-sanatci-3

You can’t perform that action at this time.