No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
paveiksliukai
.conky
.conkyrc
.gitignore
README
main.py
start.sh

README

====Paskirtis:========
Scenarijus parašytas asmeniniam naudojimui, viešinamas žmonėms kaip pavyzdys kaip galima padaryti ir kaip „raw“ materialas savo scenarijui(atšakai) sukurti. Nesitaikau į galutinį naudotoją, todėl scenarijai nesupakuoti, nepritaikyta kiekviena distributyvui. 


=======Naudojimas=======
1. Į savo esamo ~/.conkyrc TEXT sritį pridedam viską po „TEXT“ iš failo „.conky“.

2. Arba paleidžiam naują conky langą tik su oru:
$ conky -c kelias_iki_failu/.conky
mano atveju  
cd /home/gymka/.scripts/oras/; conky -c ./.conky &

3. Scenarijus parašytas taip jog prieš paleidžiant conky reikia pakeist aplanką į tą kuriame yra konfigūracijos failas. Ta prasme „cd /aplankas_kuriame/yra_konfigūracijos/failas/; conky -c ./.conky &

=======conky.rc=======
Tai mano naudojamas .conkyrc failas. Pateikiamas kaip „tikro“ .conky konfigūracijos failo pavyzdys. Jis visada tikrai veikia ir visada „up-to-date“ :) „.conky“ gali ir neveikt...