Rozwiązania ćwiczeń z książki "Zrozumieć Programowanie"
C++ Java Python C Assembly Groovy Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BMP-pitch/artur-augustyniak
FILE-bin-can-text/artur-augustyniak
FILE-ini-writer
FILE-leb128/artur-augustyniak
FILE-my-own-serialization
FILE-same-old-same-old/artur-augustyniak
FPU-bin-dec-fract
FPU-fixed-16-16-and-fixed-sin
FPU-inf-nan-0
FPU-real-deal
INT-bignum
INT-int-to-negabinary-java
INT-int-to-negabinary-python
PROC-Verbose-List
PROC-debugger-ish
STR-box-drawing-characters/artur-augustyniak
STR-conv-to-utf8/artur-augustyniak
STR-gap/artur-augustyniak
STR-immutable-str/artur-augustyniak
SYNC-make-all-mistakes-bonus-round/artur-augustyniak
SYNC-make-all-mistakes/artur-augustyniak
VM-bf-compiler/abac00s
VM-bf-inception/abac00s
VM-bf/abac00s
VM-brainfuck-compiler
VM-not-so-simple-calc
VM-unlucky-ram-upgrade/artur-augustyniak
LICENSE
README.md

README.md

zrozumiec-programowanie-cwiczenia

(This repository contains solutions to exercises from "Zrozumieć Programowanie" - a book about programming I've published in 2015. Since the book was in Polish, everything here is in Polish as well, sorry)

Repozytorium z przykładowymi rozwiązaniami ćwiczeń z książki "Zrozumieć Programowanie" (PWN 2015).

Wszystkie opublikowane tu rozwiązania zostały nadesłane przez czytelników i są ich autorstwa (dzięki!).

Więcej informacji można znaleźć w serwisie książki (https://zrozumiecprogramowanie.pl) oraz, zaskakująco, w samej książce.

Publikowanie rozwiązań

Jeśli jesteś zainteresowany opublikowaniem rozwiązania jednego (lub większej liczby) ćwiczeń w tym repozytorium, wyślij mi pull request (https://help.github.com/articles/using-pull-requests/) z przygotowanym kodem (lub tekstem z formatowaniem markdown jeśli dane ćwiczenie nie wymaga kodu). Postaraj się, aby sam kod był napisany najlepiej jak potrafisz.

Wszystkie publikowane rozwiązania powinny być na licencji MIT, BSD lub (w przypadku tekstu) CC-BY 4.0 - w związku z tym prosiłbym o dodanie odpowiedniej adnotacji na temat licencji w kodzie lub tekście.

Podziękowania

  • Adam Bac (abac00s): VM-bf, VM-bf-inception, VM-not-so-simple-calc, VM-bf-compiler