Permalink
Browse files

finishing touches

  • Loading branch information...
janhancic committed Feb 10, 2013
1 parent d7d021b commit 27faf0b6bab382f69e0f096ccbf61dd217d29fb0
Showing with 31 additions and 31 deletions.
  1. +31 −31 Slovenian/README.md
View
@@ -27,61 +27,61 @@ Mnogo teh vprašanj je odprtega tipa in lahko pripeljejo do zanimivih diskusij,
### Splošna vprašanja:
-* Ali uporabljaš Twitter?
+* Ali uporabljaš Twitter?
* Če ja, katerim osebam slediš?
-* Ali uporabljaš GitHub?
- * Če ja, katerim repositorijem slediš?
-* Katere bloge spremljaš?
-* Katere programe za hranjenje verzij si uporabljal (Git, SVN, ...)?
-* Katero okolje najraje uporabljaš za razvoj? (OS, editor, brskalnik, orodja, …)
+* Ali uporabljaš GitHub?
+ * Če ja, katerim repositorijem slediš?
+* Katere bloge spremljaš?
+* Katere programe za hranjenje verzij si uporabljal/a (Git, SVN, ...)?
+* Katero okolje najraje uporabljaš za razvoj? (OS, editor, brskalnik, orodja, …)
* Lahko opišeš tvoj potek dela, ko kreiraš novo spletno stran?
* Lahko opišeš razliko med "progressive enhancement" in "graceful degradation"?
* bonus točke za opis "feature detection"-a
-* Razloži pojem "Semantic HTML".
+* Razloži pojem "Semantic HTML".
* V katerem brskalniku primarno razvijaš in katera orodja uporabljaš?
-* Kako bi optimiziral nalaganje spletne strani (s stališča zahtevanih datotek)?
+* Kako bi optimiziral/a nalaganje spletne strani (s stališča zahtevanih datotek)?
* Iščemo več rešitev, ki med drugimi vklučujejo tudi:
* Združevanje datotek
* Minifikacija datotek
* CDN gostovanje
* Caching
* ...
-* zakaj je bolje statične vsebine servirati z večih domen?
+* Zakaj je bolje statične vsebine servirati z večih domen?
* Koliko različnih datotek bo brskalnik prenesel iz ene domene na enkrat?
-* Naštej 3 načine za zmanjšanje "page load time"-a. (dejanski ali zaznavan "load time")
-* Če bi se pridružil projektu, kjer uporabljajo "tab"-e, ti pa uporabljaš presledke, kaj bi storil?
+* Naštej 3 načine za zmanjšanje "page load time"-a. (dejanski ali zaznavan "load time").
+* Če bi se pridružil/a projektu, kjer uporabljajo "tab"-e, ti pa uporabljaš presledke, kaj bi storil/a?
* Predlog da se uporabi nekaj takega kot je EditorConfig (http://editorconfig.org)
* Se prilagodi
* `issue :retab! command`
-* Ustvari preprosto prezentacijsko stran (slide-show)
+* Ustvari preprosto prezentacijsko stran (slide-show).
* Bonus točke, če ne uporablja JS.
* Katera orodja uporabljaš za testiranje performančnosti kode?
* JSPerf (http://jsperf.com/)
* Dromaeo (http://dromaeo.com/)
* ...
-* Če bi to leto lahko popolnoma osvojil novo tehnologijo, katera bi to bila?
+* Če bi to leto lahko popolnoma osvojil/a novo tehnologijo, katera bi to bila?
* Razloži pomembnost standardov in organov za nadzorovanje standardov.
-* Kaj je FOUC? Kako se izogneš FOUC-u?
+* Kaj je FOUC? Kako se izogneš FOUC-u?
### HTML vprašanja:
* Kaj naredi `doctype` in koliko različtih lahko našteješ?
* Kaj je razlika med "standards mode" in "quirks mode"?
* Kaj so omejitve pri serviranju XHTML strani?
- * Ali so kakšni problemi pri servviranju strani z `application/xhtml+xml`?
+ * Ali so kakšni problemi pri servviranju strani z `application/xhtml+xml`?
* Kako serviraš stran z vsebino v večih jezikih?
* Na katere stvari moraš paziti ko dizajniraš ali programiraš večjezično stran?
-* Ali lahko uporabljaš XHTML sintakso v HTML5?
-* Kako uporabljaš XML v HTML5?
+* Ali lahko uporabljaš XHTML sintakso v HTML5?
+* Kako uporabljaš XML v HTML5?
* Zakaj lahko uporabimo `data-` atribute?
* Kaj so "content models" v HTML4 in ali so različni v HTML5?
* Predpostavi da je HTML5 odprta spletna platforma. Kaj so gradniki HTML5?
-* Opiši razliko med "cookies", "sessionStorage" in "localStorage".
+* Opiši razliko med "cookies", "sessionStorage" in "localStorage".
### JavaScript vprašanja:
* Katere JavaScript knjižnice si že uporabljal/a?
-* Si kdaj gledal/a izvorno kodo knjižnic/ogrodij, i si jih uporabljal/a?
+* Si kdaj gledal/a izvorno kodo knjižnic/ogrodij, ki si jih uporabljal/a?
* Razlika med Java in JavaScript?
* Kaj je "hashtable"?
* Kaj sta `undefined` in `undeclared` spremenljivki?
@@ -144,7 +144,7 @@ Vprašanje: Kaj je vrednost zgornjega stavka?
```
Vprašanje: Kaj je vrednost window.foo?
**Odgovor: "bar"**
-samoe če je bil window.foo "lažen", drugače bo ohranil svojo vrednost.
+samo če je bil window.foo "lažen", drugače bo ohranil svojo vrednost.
```javascript
var foo = "Hello"; (function() { var bar = " World"; alert(foo + bar); })(); alert(foo + bar);
@@ -170,20 +170,20 @@ Vprašanje: Kaj je vrednost od foo.length?
```javascript
foo = foo||bar
```
-Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal zgornji stavek?
+Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal/a zgornji stavek?
*Odgovor: if(!foo) foo = bar
```javascript
foo>>1
```
-Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal zgornji stavek?
+Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal/a zgornji stavek?
**Odgovor: Math.floor(foo/2)
```javascript
foo|0
foo+.5|0
```
-Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal zgornji stavek?
+Vprašanje: Kako bi lahko drugače napisal/a zgornji stavek?
**Odgovor: parseInt(foo) & Math.round(foo)
```javascript
@@ -198,9 +198,9 @@ Vprašanje: Kako dobiti število paremetrov podanih v funkcijo?
* Razloži "chaining".
* Razloži "deferreds".
* Naštej nekaj, za jQuery specifičnih, optimizacij.
-* Kaj naredi `.end()`?
-* Kako, in zakaj, bi uporabil "namespace"-e za "event handler"-je?
-* Naštej 4 različne vrednosti, ki jih lahko podač jQuery funkciji.
+* Kaj naredi `.end()`?
+* Kako, in zakaj, bi uporabil/a "namespace"-e za "event handler"-je?
+* Naštej 4 različne vrednosti, ki jih lahko podaš jQuery funkciji.
* Selector (string), HTML (string), Callback (function), HTMLElement, object, array, element array, jQuery Object, ...
* Kaj je "effects" vrsta (oz. fx)?
* Razlika med `.get()`, `[]`, in `.eq()`?
@@ -218,11 +218,11 @@ $(".foo div#bar:eq(0)")
* Opiši namen CSS "reset" datoteke in zakaj je uporabna.
* Opiši "float"-e in kako delujejo.
* Opiši različne "clearing" tehnike.
-* Razloži CSS "sprite"-e in kako bi jih implementiral.
+* Razloži CSS "sprite"-e in kako bi jih implementiral/a.
* Tvoje najljubše tehnike za zamenjavo slik?
* CSS hacki, pogojno vključene .css datoteke ali kaj drugega?
* Kako serviraš strani brskalnikom ki imajo omejen nabor funkcionalnosti?
- * Katere tehnike/procese uporabljaš?
+ * Katere tehnike/procese uporabljaš?
* Na katere načine lahko vizualno skriješ vsebino (tako da je navoljo samo "screen reader"-jem)?
* Si že kdaj uporabil/a "grid" sistem. Če ja, kateri ti je najljubši?
* Si že implementiral/a "media queries" ali za mobilnike specifičen HTML/CSS?
@@ -239,14 +239,14 @@ $(".foo div#bar:eq(0)")
* Kaj je najbolj "cool" stvar, ki si jo sprogramiral/a? Na kaj si najbolj ponosen/a?
* Poznaš znak (logo) za HTML5?
-* Ali si trenutno, oz. si kjda bil, na ladji?
+* Ali si trenutno, oz. si kdaj bil/a, na ladji?
* Najljubše stvari tvojih razvojnih orodij?
* Imaš kak zasebni projekt? Kakšen?
* Razloži pomembnost "cornify".
* Na list papirja napiši vertikalno črke A B C D E . Sedaj pa jih postavi v spuščajoči vrstni red, brez da napišeš vrstico kode.
- * Počakaj če bo obrnil list papirja na glavo
+ * Počakaj če bo obrnil/a list papirja na glavo
* Pirat ali Ninja?
- * Bonus točke če je kombiniran in je dal/a dober razlog (+2 za zombi opia pirat ninja)
+ * Bonus točke če je kombiniran/a in je dal/a dober razlog (+2 za zombi opica pirat ninja)
* Če nebi bil/a web-developer, kaj bi počel/a?
* Najljubša lastnost Internet Explorerja?
* Dokončaj naslednji stavek: Brendan Eich in Doug Crockford sta __________ javascript-a.

0 comments on commit 27faf0b

Please sign in to comment.