Permalink
Browse files

Croatian initial commit

  • Loading branch information...
msval committed Mar 24, 2013
1 parent c76f187 commit 5e55a2b06053b272468f828ade8dcad11512d818
Showing with 230 additions and 0 deletions.
  1. +230 −0 Croatian/README.md
View
@@ -0,0 +1,230 @@
+#Intervju za posao Front-end Developera
+
+@version 1.0.0
+
+Ovaj repozitorij sadrži brojna pitanja za intervju iz područja front-end-a koja možete koristiti u procjeni potencijalnih kandidata. Nikako se ne preporuča da upotrijebite svako ovdje navedeno pitanje za jednog kandidata (to bi trajalo satima). Odabir nekoliko ciljanih pitanja s ove liste bi Vam trebao pomoći u odabiru.
+
+[Rebecca Murphey](http://rmurphey.com/) [Baseline For Front-End Developers](http://rmurphey.com/blog/2012/04/12/a-baseline-for-front-end-developers/) je prilično dobro štivo za pročitati prije samog razgovora.
+
+**Napomena:** Imajte na umu da su mnoga ovdje navedena pitanja otvorenog tipa i mogla bi voditi u zanimljive rasprave koje govore više o sposobnostima osobe nego pitanja sa direktnim odgovorima.
+
+####Autori originalne liste
+
+Većina pitanja je preuzeta sa [oksoclap](http://oksoclap.com/) tj. rasprave koju je u originalu pokrenuo [Paul Irish](http://paulirish.com) ([@paul_irish](http://twitter.com/paul_irish)) i kojoj su pridonijele sljedeće osobe:
+
+* [@bentruyman](http://twitter.com/bentruyman) - http://bentruyman.com
+* [@cowboy](http://twitter.com/cowboy) - http://benalman.com
+* [@ajpiano](http://ajpiano) - http://ajpiano.com
+* [@SlexAxton](http://twitter.com/slexaxton) - http://alexsexton.com
+* [@boazsender](http://twitter.com/boazsender) - http://boazsender.com
+* [@miketaylr](http://twitter.com/miketaylr) - http://miketaylr.com
+* [@vladikoff](http://twitter.com/vladikoff) - http://vladfilippov.com
+* [@gf3](http://twitter.com/gf3) - http://gf3.ca
+* [@jon_neal](http://twitter.com/jon_neal) - http://twitter.com/jon_neal
+* [@wookiehangover](http://twitter.com/wookiehangover) - http://wookiehangover.com
+* [@darcy_clarke](http://twitter.com/darcy) - http://darcyclarke.me
+* [@iansym](http://twitter.com)
+
+### Općenita pitanja:
+
+* Koje ste sustave verzioniranja koristili (Git, SVN itd.)?
+* Kako izgleda vaša idealna razvoja okolina? (Os, Editor, Browser, Alati itd.)
+* Možete li opisati Vaš postupak izrade web stranice?
+* Možete li opisati razliku između progresivnog poboljšanja i neprimjetne degradacije?
+ * Bonus bodovi ako se opiše detektiranje mogućnosti browsera
+* Objasnite što je to "Semantički HTML".
+* Koje preglednike i razvojne alate koristite za razvoj?
+* Kako biste optimirali infrastrukturu i resurse web stranice?
+ * Traženje više rješenja poput:
+ * Spajanje datoteka
+ * Minifikacija datoteka
+ * Korištenje CDN-a
+ * Međuspremanje (Caching)
+ * itd.
+* Zašto je sadržaj bolje poslužiti sa više domena?
+ * Koliko resursa preglednik skida sa jedne domene odjednom?
+* Navedite tri načina za smanjivanje vremena učitavanja stranice. (primijećeno ili stvarno vrijeme učitavanje)
+* Ako bi došli na projekt gdje se koriste tabovi a Vi koristite razmake, što biste učinili?
+ * Npr. preporučanje korištenja EditorConfig-a (http://editorconfig.org)
+ * Konformacija postojećoj praksi (zadržavanje konzistentnosti)
+ * `korištenje :retab! naredbe`
+* Napravite jednostavnu stranicu za držanje prezentacije
+ * Bonus bodovi za nekorištenje JavaScript-a.
+* Koje alate koristite za testiranje performansi koda?
+ * JSPerf (http://jsperf.com/)
+ * Dromaeo (http://dromaeo.com/)
+ * itd.
+* Kad bi mogli odabrati jednu tehologiju koju ćete naučiti ove godine, što bi to bila?
+* Objasnite važnost standarda i tijela za standardizaciju
+* Što je FOUC? Kako biste izbjegli FOUC?
+
+### Pitanja za HTML:
+
+* Što radi `doctype`, koliko ih možete navesti?
+* Koja je razlika između standardnog i dosjetljivog (quirks) modusa?
+* Koja su ograničenja kod posluživanja XHTML stranica?
+ * Postoje li problemi kod posluživanja stranica sa `application/xhtml+xml`?
+* Kako biste poslužili stranicu sa sadržajem na više jezika?
+ * Na što morate paziti kod dizajniranja ili razvoja za višejezičnu stranicu?
+* Može li se sintaksa XHTML-a koristiti u HTML5-ici?
+* Kako se u HTML5-ici koristi XML?
+* Za što se koriste `data-` atributi?
+* Što su modeli sadržaja (content model) u HTML4-ci i kako se razlikuju u HTML5-ici?
+* Razmotrite HTML5 kao platformu otvorenog web-a. Koji su gradivni elementi HTML5-ice?
+* Pojasnite razliku između kolačića, podataka sjednice (sessionStorage) i lokalne pohrane.
+
+### Pitanja za JavaScript:
+
+* Objasnite delegaciju događaja.
+* Objasnite kako se u Javascriptu koristi `this`
+* Pojasnite prototipno nasljeđivanje
+* Kako testirate JavaScript?
+* AMD u usporedbi sa CommonJS-om?
+* Koje Javascript biblioteke ste koristili?
+* Da li ste ikad pogledali u izvorni kod biblioteke/framework-a kojeg koristite?
+* Što je to hash tabela?
+* Što su `undefined` i `undeclared` varijable?
+* Što je closure, kako i zašto se koristi?
+ * Vaš omiljeni način njihovog kreiranja? argyle (samo kod IIFE-a)
+* Koja je uobičajena primjena za anonimnu funkciju?
+* Objasnite "JavaScript module pattern" i kada biste ga koristili.
+ * Bonus bodovi za spomen čistih imenskih prostora (namespacing)
+ * Što učiniti ako moduli nemaju imenske prostore
+* Kako organizirate kod? (module pattern, klasično nasljeđivanje?)
+* Koja je razlika između host i native objekta?
+* Razlika između:
+```javascript
+function Person(){} var person = Person() var person = new Person()
+```
+* Koja je razlika između `.call` i `.apply`?
+* Objasnite `Function.prototype.bind`
+* Kad optimirate Vaš kod?
+* Možete li objasniti nasljeđivanje u JavaScriptu?
+* Kada biste koristili `document.write()`?
+ * Većina generiranih oglasa još uvijek koristi `document.write()` premda se to zamjera.
+* Koja je razlika između detekcije mogućnosti (feature detection), pretpostavljanje mogućnosti (feature inference) i korištenja UA string-a
+* Objasnite AJAX sa što više detalja
+* Objasnite kako radi JSONP (i zašto nije pravi AJAX)
+* Da li ste ikad koristili JavaScript predloške (templating)?
+ * Ako da, koje ste biblioteke koristili? (Mustache.js, Handlebars etc.)
+* Objasnite "hoisting".
+* Objasnite propagaciju događaja (event bubbling).
+* Koja je razlika između "attribute"-a i "property"-a?
+* Zašto proširivanje ugrađenih JavaScript objekata nije najbolja ideja?
+* Zašto je proširivanje ugrađenih JavaScript objekata dobra ideja?
+* Koja je razlika između document load i document ready događaja?
+* Koja je razlika između `==` i `===`?
+* Objasnite kako bi došli do parametra iz URL adrese prozora preglednika.
+* Objasnite politiku jednog izvorišta gledano sa stajališta JavaScript-e.
+* Opišite načine nasljeđivanja u JavaScript-u.
+* Popravite:
+```javascript
+[1,2,3,4,5].duplicate(); // [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
+```
+* Opišite strategiju za memoizaciju (izbjegavanje ponovljenog računanja) u Javascript-u.
+* Zašto se Ternarni operator zove Ternarni?
+* Što je arnost funkcije?
+* Što je `"use strict";`? Koje su mane, koje prednosti?
+
+### JavaScript primjeri koda:
+
+```javascript
+~~3.14
+```
+Pitanje: Koja je povratna vrijednost gornjeg izraza?
+**Odgovor: 3**
+
+```javascript
+"Ovo je proba".split("").reverse().join("");
+```
+Pitanje: Koja je povratna vrijednost gornjeg izraza?
+**Odgovor: "aborp ej ovO"**
+
+```javascript
+( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );
+```
+Pitanje: Koju vrijednost ima window.foo?
+**Odgovor: "bar"**
+Samo ako window.foo nije istinit u suprotnom će zadržati vrijednost.
+
+```javascript
+var foo = "Hello"; (function() { var bar = " World"; alert(foo + bar); })(); alert(foo + bar);
+```
+Pitanje: Kako će izgledati obavijesti iz gornjeg primjera?
+**Odgovor: "Hello World" nakon toga ReferenceError: bar is not defined**
+
+```javascript
+var foo = [];
+foo.push(1);
+foo.push(2);
+```
+Pitanje: Koja je vrijednost za foo.length?
+**Odgovor: `2`
+
+```javascript
+var foo = {};
+foo.bar = 'hello';
+```
+Pitanje: Koja je vrijednost za foo.length?
+**Odgovor: `undefined`
+
+### Pitanja za jQuery:
+
+* Objasnite "chaining".
+* Objasnite "deferreds".
+* Navedite koje optimizacije korištenja jQuery-a poznajete?
+* Što radi `.end()` ?
+* Kada i zašto bi vezani (bound) događaj stavili u imenski prostor (namespace)?
+* Navedite četiri vrijednosti koje možete poslati jQuery metodi.
+ * Selektor (string), HTML (string), Callback (funkcija), HTMLElement, object, array, element array, jQuery Object itd.
+* Što je red efekata (fx)?
+* Koja je razlika između .get()`, `[]`, i `.eq()`?
+* Koja je razlika između .bind()`, `.live()`, i `.delegate()`?
+* Koja je razlika između `$` i `$.fn`? Ili samo što je `$.fn`.
+* Optimirajte selektor:
+```javascript
+$(".foo div#bar:eq(0)")
+```
+* Razlika između 'delegate()' i 'live()'?
+
+### Pitanja za CSS:
+
+* Objasnite što je to "reset" CSS i zašto je koristan.
+* Opišite što su i kako rade Float-ovi.
+* Koje su tehnike clearing-a i koji su konteksti prikladni za njihovu primjenu?
+* Pojasnite CSS sprite-ove i kako biste ih izveli na stranici ili site-u.
+* Koje su Vaše omiljene tehnike zamjene slike i kada ih koristite?
+* CSS hack-ovi property-a, kondicionalno uključivanje .css datoteka, ili ... nešto drugo?
+* Kako poslužujete sadržaj za preglednike (browser-e) slabijih mogućnosti?
+ * Koje tehnike/procese koristite?
+* Koji su mogući načini za vizualno sakrivanje sadržaja (ostaju dostupni samo screen reader-ima)?
+* Da li ste ikad koristili grid system, ako jeste koji preferirate?
+* Da li ste koristili ili implementirali media querie-je ili layout/CSS specifičan za mobile?
+* Imate li iskustva u stiliziranju sa SVG-om?
+* Kako optimirate stranice za ispis?
+* Koje su "kvake" za pisanje učinkovitog CSS-a?
+* Koristite li CSS preprocessore? (SASS, Compass, Stylus, LESS)
+ * Ako da, opišite što vam se (ne)sviđa kod CSS preprocessora koje ste koristili.
+* Kako bi izradili preliminarni web dizajn koji ne koristi standardne fontove?
+ * Webfont-ovi (font servisi poput: Google Webfonts, Typekit itd.)
+* Objasnite kako browser utvrđuje koji elementi odgovaraju CSS selector-u.
+
+### Pitanja za zabavni dio razgovora:
+
+* Koja je najbolja stvar koju ste isprogramirali, na što ste najviše ponosni?
+* Znate li kako izgleda HTML5 gang pozdrav?
+* Da li ste ikada bili u posadi na brodu?
+* Koji su Vam omiljena svojstva razvojnih alata koje koristite?
+* Imate li kakve omiljene vlastite projekte? Koje?
+* Pojasnite važnost "kornificiranja".
+* Napišite slova A B C D E vertikalno na komad papira. Poredajte slova padajući bez da napišete liniju koda.
+ * Pričekati ako će okrenuti papir naopačke
+* Pirat ili Ninja?
+ * Bonus za combo i dobar razlog (+2 za zombie monkey pirate ninjas)
+* Što biste radili da se ne bavite Web Development-om?
+* Gdje se nalazi Carmen Sandiego?
+ * Naputak: odgovor je uvijek netočan
+* Koja Vam je omiljena mogućnost Internet Explorer-a?
+* Dovršite rečenicu: Brendan Eich i Doug Crockford su __________ javascript-a.
+* jQuery: dobra ili najbolja biblioteka ikad? Raspravite.
+* http://www.w3schools.com/ ili http://w3fools.com/

0 comments on commit 5e55a2b

Please sign in to comment.