Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"semantics": [
{
"label": "Oppgaveinnstillinger.",
"fields": [
{
"label": "Bakgrunnsbilde",
"fields": [
{
"label": "Bakgrunnsbilde",
"description": "Velg et bilde som bakgrunn til oppgaven."
}
]
},
{
"label": "Målfelt",
"description": "Dra og slipp en figur for å lage et nytt hotspot. Dobbel-klikk en hotspot for å velge innstillinger. Dra en hotspot for å bevege den. Dra nede til høyre på hotspoten for å endre størrelsen.",
"fields": [
{
"label": "Oppgavebeskrivelse",
"description": "Instruksjoner om hvordan man skal løse oppgaven."
},
{
"label": "Målfelt",
"entity": "Målfelt",
"field": {
"label": "Målfelt",
"fields": [
{
"label": "Brukerinnstillinger",
"fields": [
{
"label": "Riktig",
"description": "Det kan være flere riktige målfelt. Brukeren får umiddelbar tilbakemelding ved avgitt svar."
},
{
"label": "Tilbakemelding"
}
]
},
{
"label": "Kalkulerte innstillinger"
}
]
}
},
{
"label": "Tilbakemelding når brukeren velger ikke treffer noen målfelt:",
"placeholder": "Du traff ingen målfelt, prøv igjen!"
},
{
"label": "Show feedback as a popup"
},
{
"label": "Localization",
"fields": [
{
"label": "Retry button text",
"default": "Retry"
},
{
"label": "Close button text",
"default": "Close"
}
]
}
]
}
]
},
{
"label": "Textual representation of the score bar for those using a readspeaker",
"default": "You got :num out of :total points"
},
{
"label": "Assistive technology description for \"Retry\" button",
"default": "Retry the task. Reset all responses and start the task over again."
}
]
}