Permalink
Browse files

Updating Dutch on translation server

  • Loading branch information...
1 parent 4f11240 commit 05d3b7a24b1b84dd743608115b4bced1c65393a8 Translation Server committed May 17, 2010
View
12 Dutch/Dutch/PayDriver.pm
@@ -5,6 +5,14 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1239870803',
'message' => 'Er is een aankoop gedaan. Bestelling #'
},
+ 'cart summary variables' => {
+ 'lastUpdated' => '1273495572',
+ 'message' => 'Winkelwagensamenvatting variabelen'
+ },
+ 'cart summary variables help' => {
+ 'lastUpdated' => '1273497334',
+ 'message' => 'Deze variabelen moeten beschikbaar zijn in alle sjablonen van betalingsmethoden, zodat de samenvatiing van de winkelwagen aan de gebruiker getoond kan worden.'
+ },
'credit card' => {
'lastUpdated' => '1216587041',
'message' => 'Creditcard'
@@ -45,6 +53,10 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1213880915',
'message' => 'Betalingsmethoden'
},
+ 'proceedButton' => {
+ 'lastUpdated' => '1273495692',
+ 'message' => 'Een gecombineerde knop met formulier waar de gebruiker op kan drukken wanneer ze de kosten van de betalingsmethode hebben kunnen bekijken.'
+ },
'receipt email template' => {
'lastUpdated' => '1213880941',
'message' => 'Sjaboon voor e-mail ontvangstbewijs'
View
303 Dutch/Dutch/PayDriver_Cash.pm
@@ -1,162 +1,151 @@
package WebGUI::i18n::Dutch::PayDriver_Cash;
use utf8;
-
our $I18N = {
- 'cardNumber' => {
- message => q|Creditcard nummer|,
- lastUpdated => 1213877843
- },
-
- 'emailMessage' => {
- message => q|E-mail bericht|,
- lastUpdated => 1213878107
- },
-
- 'complete transaction' => {
- message => q|Transactie voltooien bij inzenden?|,
- lastUpdated => 1213877892
- },
-
- 'complete transaction description' => {
- message => q|De transactie wordt voltooid wanneer de gebruiker zijn betalingsgegevens invoerd als dit op "Ja" staat. Anders wordt de transactie op "In behandeling" gezet en moet handmatig op voltooid gezet worden. Het laatste is voornamelijk handig als gebruikers Contant kunnen betalen en er gewacht moet worden totdat de betaling voldaan is.|,
- lastUpdated => 1213878074
- },
-
- 'state' => {
- message => q|Provincie|,
- lastUpdated => 1213877778
- },
-
- 'email' => {
- message => q|E-mail|,
- lastUpdated => 1213878114
- },
-
- 'password' => {
- message => q|Wachtwoord|,
- lastUpdated => 1213877788
- },
-
- 'vendorId' => {
- message => q|Gebruiikersnaam (verkopers identificatie)|,
- lastUpdated => 1213879566
- },
-
- 'city' => {
- message => q|Stad|,
- lastUpdated => 1213877833
- },
-
- 'check' => {
- message => q|Cheque|,
- lastUpdated => 1213877931
- },
-
- 'invalid email' => {
- message => q|Er moet een geldig e-mail adres worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213878184
- },
-
- 'lastName' => {
- message => q|Achternaam|,
- lastUpdated => 1213877865
- },
-
- 'address' => {
- message => q|Adres|,
- lastUpdated => 1213877826
- },
-
- 'invalid firstName' => {
- message => q|Er moet een geldige voornaam worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213878231
- },
-
- 'country' => {
- message => q|Land|,
- lastUpdated => 1213877850
- },
-
- 'firstName' => {
- message => q|Voornaam|,
- lastUpdated => 1213878129
- },
-
- 'invalid zip' => {
- message => q|Er moet een geldige postcode worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213879482
- },
-
- 'phone' => {
- message => q|Telefoonnummer|,
- lastUpdated => 1213877769
- },
-
- 'zipcode' => {
- message => q|Postcode|,
- lastUpdated => 1213877811
- },
-
- 'expiration date' => {
- message => q|Verloopdatum|,
- lastUpdated => 1213878122
- },
-
- 'payment method' => {
- message => q|Betaalmethode|,
- lastUpdated => 1213879536
- },
-
- 'invalid city' => {
- message => q|Er moet een geldige stad worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213878190
- },
-
- 'cvv2' => {
- message => q|Verificatie nummer (CVV2)|,
- lastUpdated => 1213878095
- },
-
- 'use cvv2' => {
- message => q|Gebruik CVV2|,
- lastUpdated => 1213879545
- },
-
- 'invalid lastName' => {
- message => q|Er moet een geldige achternaam worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213878253
- },
-
- 'no description' => {
- message => q|Geen beschrijving|,
- lastUpdated => 1213877805
- },
-
- 'other' => {
- message => q|Anders|,
- lastUpdated => 1213877796
- },
-
- 'invalid address' => {
- message => q|Er moet een geldig adres worden ingevoerd.|,
- lastUpdated => 1213878196
- },
-
- 'label' => {
- message => q|Contant|,
- lastUpdated => 1213879489
- },
-
- 'cash' => {
- message => q|Contant|,
- lastUpdated => 1213877821
- },
-
- 'module name' => {
- message => q|Contant|,
- lastUpdated => 1213879526
- },
-
-};
+ 'Pay' => {
+ 'lastUpdated' => '1273497314',
+ 'message' => 'Betalen'
+ },
+ 'address' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877826',
+ 'message' => 'Adres'
+ },
+ 'cardNumber' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877843',
+ 'message' => 'Creditcard nummer'
+ },
+ 'cart summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107769',
+ 'message' => 'Winkelwagensamenvattingssjabloon variabelen'
+ },
+ 'cash' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877821',
+ 'message' => 'Contant'
+ },
+ 'check' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877931',
+ 'message' => 'Cheque'
+ },
+ 'city' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877833',
+ 'message' => 'Stad'
+ },
+ 'complete transaction' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877892',
+ 'message' => 'Transactie voltooien bij inzenden?'
+ },
+ 'complete transaction description' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878074',
+ 'message' => 'De transactie wordt voltooid wanneer de gebruiker zijn betalingsgegevens invoerd als dit op "Ja" staat. Anders wordt de transactie op "In behandeling" gezet en moet handmatig op voltooid gezet worden. Het laatste is voornamelijk handig als gebruikers Contant kunnen betalen en er gewacht moet worden totdat de betaling voldaan is.'
+ },
+ 'country' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877850',
+ 'message' => 'Land'
+ },
+ 'cvv2' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878095',
+ 'message' => 'Verificatie nummer (CVV2)'
+ },
+ 'email' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878114',
+ 'message' => 'E-mail'
+ },
+ 'emailMessage' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878107',
+ 'message' => 'E-mail bericht'
+ },
+ 'expiration date' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878122',
+ 'message' => 'Verloopdatum'
+ },
+ 'firstName' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878129',
+ 'message' => 'Voornaam'
+ },
+ 'invalid address' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878196',
+ 'message' => 'Er moet een geldig adres worden ingevoerd.'
+ },
+ 'invalid city' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878190',
+ 'message' => 'Er moet een geldige stad worden ingevoerd.'
+ },
+ 'invalid email' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878184',
+ 'message' => 'Er moet een geldig e-mail adres worden ingevoerd.'
+ },
+ 'invalid firstName' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878231',
+ 'message' => 'Er moet een geldige voornaam worden ingevoerd.'
+ },
+ 'invalid lastName' => {
+ 'lastUpdated' => '1213878253',
+ 'message' => 'Er moet een geldige achternaam worden ingevoerd.'
+ },
+ 'invalid zip' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879482',
+ 'message' => 'Er moet een geldige postcode worden ingevoerd.'
+ },
+ 'label' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879489',
+ 'message' => 'Contant'
+ },
+ 'lastName' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877865',
+ 'message' => 'Achternaam'
+ },
+ 'module name' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879526',
+ 'message' => 'Contant'
+ },
+ 'no description' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877805',
+ 'message' => 'Geen beschrijving'
+ },
+ 'other' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877796',
+ 'message' => 'Anders'
+ },
+ 'password' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877788',
+ 'message' => 'Wachtwoord'
+ },
+ 'password help' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107622',
+ 'message' => 'Het eigen ITransact wachtwoord.'
+ },
+ 'payment method' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879536',
+ 'message' => 'Betaalmethode'
+ },
+ 'phone' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877769',
+ 'message' => 'Telefoonnummer'
+ },
+ 'state' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877778',
+ 'message' => 'Provincie'
+ },
+ 'summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107636',
+ 'message' => 'Samenvattingssjabloon'
+ },
+ 'summary template help' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107685',
+ 'message' => 'Kies een sjabloon voor het scherm waar de gebruiker de winkelwagen bevestigd en accoord gaat met de betaling.'
+ },
+ 'use cvv2' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879545',
+ 'message' => 'Gebruik CVV2'
+ },
+ 'vendorId' => {
+ 'lastUpdated' => '1213879566',
+ 'message' => 'Gebruiikersnaam (verkopers identificatie)'
+ },
+ 'zipcode' => {
+ 'lastUpdated' => '1213877811',
+ 'message' => 'Postcode'
+ }
+}
+;
1;
View
16 Dutch/Dutch/PayDriver_ExpressCheckout.pm
@@ -1,6 +1,10 @@
package WebGUI::i18n::Dutch::PayDriver_ExpressCheckout;
use utf8;
our $I18N = {
+ 'Pay' => {
+ 'lastUpdated' => '1273498410',
+ 'message' => 'Betalen'
+ },
'api' => {
'lastUpdated' => '1248970141',
'message' => 'API URL'
@@ -21,6 +25,10 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1248970215',
'message' => 'URL voor PayPal API in test modus'
},
+ 'cart summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107776',
+ 'message' => 'Winkelwagensamenvattingssjabloon variabelen'
+ },
'currency' => {
'lastUpdated' => '1248970222',
'message' => 'Valuta code'
@@ -73,6 +81,14 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1248970403',
'message' => 'De handtekening van de PayPal account'
},
+ 'summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107731',
+ 'message' => 'Samenvattingssjabloon'
+ },
+ 'summary template help' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107710',
+ 'message' => 'Kies een sjabloon voor het scherm waar de gebruiker de winkelwagen bevestigd en accoord gaat met de betaling.'
+ },
'testMode' => {
'lastUpdated' => '1248970417',
'message' => 'Testmodus'
View
12 Dutch/Dutch/PayDriver_Ogone.pm
@@ -5,6 +5,10 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1247058389',
'message' => 'Ogone'
},
+ 'cart summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1273499793',
+ 'message' => 'Ogone samenvattingssjabloon'
+ },
'choose billing address' => {
'lastUpdated' => '1247058644',
'message' => 'Kies factuuradres'
@@ -70,6 +74,14 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1248175215',
'message' => 'De ingestelde sleutel van sectie 3.2 in de technische informatie pagina van de Ogone interface.'
},
+ 'summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107740',
+ 'message' => 'Samenvattingssjabloon'
+ },
+ 'summary template help' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107691',
+ 'message' => 'Kies een sjabloon voor het scherm waar de gebruiker de winkelwagen bevestigd en accoord gaat met de betaling.'
+ },
'use test mode' => {
'lastUpdated' => '1248175259',
'message' => 'Gebruiken in testmodus?'
View
12 Dutch/Dutch/PayDriver_PayPalStd.pm
@@ -17,6 +17,10 @@ our $I18N = {
'lastUpdated' => '1242736283',
'message' => 'Selecteer deze optie om gebruik te maken van de afbeeldingen van PayPal voor de betaalknoppen'
},
+ 'cart summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107783',
+ 'message' => 'Winkelwagensamenvattingssjabloon variabelen'
+ },
'cart transaction mismatch' => {
'lastUpdated' => '1248970585',
'message' => 'Fout ontdekt in gegevens winkelwagen. Dit incident wordt gerappporteerd.'
@@ -122,6 +126,14 @@ U kunt ook nog de "Return URL" aanpassen naar:'
'lastUpdated' => '1242737260',
'message' => 'De profiel handtekening voor uw PayPal account'
},
+ 'summary template' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107747',
+ 'message' => 'Samenvattingssjabloon'
+ },
+ 'summary template help' => {
+ 'lastUpdated' => '1274107702',
+ 'message' => 'Kies een sjabloon voor het scherm waar de gebruiker de winkelwagen bevestigd en accoord gaat met de betaling.'
+ },
'use sandbox' => {
'lastUpdated' => '1242737281',
'message' => 'Gebruik "Sandbox"'

0 comments on commit 05d3b7a

Please sign in to comment.