Creative Coding programming environment with Lua and OpenFrameworks on RaspberryPi
C++ C Lua Other
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
libs
ml
ofxMoonLightLib
prebuilt
src
tools/binder
.gitignore
.gitmodules
README.markdown
ShowOff.txt
addon_config.mk

README.markdown

Nume proiect: ofxMoonLight

Descriere

ofxMoonLight este un mediu de programare in Lua (orientat catre Creative Coding) pentru Raspeberry Pi. Este util ca instrument de invatare a programarii (ofera feedback vizual rapid), dar si programatorilor din comunitatea OpenFrameworks care deja cunosc particularitatile API-ului si doresc sa dezvolte rapid pe RasberryPi.

Contine:

 • binding-uri pentru framework-ul OpenFrameworks, furnizate ca addon OF;
 • script de instalare si configurare a pachetelor necesare pentru Raspbian;
 • executabilul "ml", care permite rularea programelor scrise in Lua folosind API OpenFrameworks, si generarea template-urilor pentru proiecte noi.

Avantajele solutiei:

 • instalare simpla, eliminand necesitatea compilarii si configurarii manuale a OpenFrameworks;
 • generare de templateuri pentru proiecte noi (creeaza structura de fisiere si directoare a proiectelor si functiile de implementat);
 • pune la dispozitia programatorului biblioteca OpenFrameworks: -> apeleaza din Lua functiile native C++ din OpenFrameworks; -> performanta C++ pentru operatiile complexe de prelucrare multimedia; -> comunitatea existenta OpenFrameworks are la dispozitie API-ul deja cunoscut;
 • Lua este cel mai rapid limbaj de scripting;
 • Lua are o complexitate redusa de invatare, comparativ cu C++ sau Java;
 • ofxMoonLight are avantajele unui limbaj interpretat (usurinta de invatare), eliminand in mare masura dezavantajul principal (viteza redusa de rulare comparativ cu un limbaj compilat);

Categoria proiectului: Software

Echipa MoonPi:

 • Chioveanu Leonard
 • Florescu Bogdan
 • Vasile Adrian

Link GitHub: https://github.com/hackathon-ro/ofxMoonLight

Instructiuni

Instalare


wget https://github.com/hackathon-ro/ofxMoonLight/raw/master/prebuilt/downloadAndInstall.sh
chmod +x downloadAndInstall.sh
./downloadAndInstall.sh

Configurare

Adaugati linia urmatoare in ~/.bashrc:
export PATH=/path/to/MoonLight/:$PATH

Rulare

?>ml new PROJECT_NAME
?>ml /path/to/project_folder/

Structura proiectului

 • /project_folder/main.lua (obligatorie) : incarca clasa principala a aplicatiei
 • /project_folder/app/app.lua (obligatorie) : clasa principala a aplicatiei, contine toate functiile necesare implementarii
 • /project_folder/app/class.lua (optionala) : simuleaza o clasa in lua; trebuie pastrata in situatia in care proiectul contine clase
 • restul claselor vor fi create in /project_folder/app/
 • /project_folder/data/ contine asset-uri grafice, audio, video etc.