Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

GovData

Jsou vysoce dostupná služba poskytující vybraná open data k přímému použití ve webových a mobilních aplikacích.

Důvody vzniku služby shrnujeme v článku Proč vznikají GovData?

Zpřístupňujeme data:

  • Obchodního a živnostenského rejstříku
  • Plátců DPH včetně informací o jejich spolehlivosti a bankovních účtech
  • Seznamu datových schránek
  • Seznamu adresních míst

SDK

GovData SDK jsou pokryta automatickými testy. Odkazy na repozitáře obsahují i příklady použití SDK.

RESTful API

K API doporučujeme přistupovat prostřednictvím SDK. Dokumentace a příklady GovData RESTful API

You can’t perform that action at this time.