No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Assets
ProjectSettings
UnityPackageManager merged with the sound system. There are some audio related errors to … Oct 17, 2017
img
.gitignore
README.md
UnityPlayer.dll

README.md

Defendy Pengy logo


Defendy Pengy er et tower defence-inspirert spill med et hjemmekoselig dyretema. I Defendy Pengy skal du beskytte små, søte pingvinunger mot ville dyr som er ute etter å spise dem. Du kan teleportere mellom tårn og velge mellom å bruke pil og bue eller magi som våpen. Det er to verdener med forskjellig vanskelighetsgrad som du kan prøve ut.

releases-siden ligger det en ferdigbygd versjon av spillet, som du kan laste ned og kjøre hvis du har en HTC Vive eller Oculus Rift.

Pull requests mottas med åpne armer!

Om prosjektet

Dette er et prosjekt som ble gjennomført av VR-gruppa i Hackerspace NTNU over en periode på ett år.

Du kan lese mer om prosjektet og gruppa på nettsiden vår: https://hackerspace-ntnu.no/groups/prosjekt-vr

Medlemmer

Leder: eskarpnes

Nestleder: haakov

Utviklere:

Grafisk:

Lyd:

Screenshots

ScreenshotsGuide for merging av scene-filer (.unity) og prefab-filer ligger på wikien.